De Lier: Oostelijke Randweg en Kasteelweg

Start aanleg Oostelijke Randweg De Lier

Op 4 augustus is gestart met de bouw van de Oostelijke Randweg in De Lier. Deze nieuwe weg vormt straks samen met de Kasteelweg de dwarsverbinding tussen de provinciale wegen N222 (Veilingroute) en N223 (Maasdijk-Delft). Met de aanleg van de Oostelijke Randweg, wordt de Noord-Lierweg ontlast met het doel de verkeersdruk in De Lier te verminderen. Daarnaast is het de ontsluiting van de nieuwe woonwijken Liermolen en Molensloot aan de Oostzijde van De Lier.

Deze tweede fase bestaat uit het aanleggen van de rijbaan voor autoverkeer een vrij liggend fietspad, de bouw van twee bruggen en een fietstunnel. Voor de aansluiting van deze nieuwe weg op de Kasteelweg wordt een rotonde gerealiseerd.  In het gebied rond de nieuwe verbindingsweg creëren we een ecologische zone. Medio 2021 kan de Oostelijke Randweg in gebruik worden genomen.

Minder hinder tijdens werkzaamheden

Van 24 november tot en met 18 december worden er twee smalle rijstroken, en ruimte voor fietsers ingericht naast het werkgebied.
En bij de Laan van Adrichem is er een tijdelijke aansluiting voor bestemmingsverkeer en fietsers. Hierdoor is het mogelijk om de brug over de Lee te bouwen. Zo kan het verkeer de werkzaamheden, tijdens de aanleg van rotonde, passeren en blijft de verkeershinder beperkt tot enkele weekendafsluitingen.

Tijdens de werkzaamheden van 24 november tot en met 18 december blijven de Veilingweg en Kasteelweg open. Verkeer kan de werkzaamheden om-en-om passeren met behulp van verkeersregelaars.

Ecologische zone

In samenwerking met het Hoogheemraadschap van Delfland komt er naast de aanleg van deze weg ook ruimte voor extra wateropvang en een nieuwe ecologische zone met groenvoorzieningen en recreatieve verbindingen voor wandelaars, fietsers, skaters en paardrijders. Het grootste deel van de ecologische zone wordt aangelegd tussen de natuurgebieden Wollebrand en het Kraaijennest Langs de Blakervaart. In dit groengebied, van ruim 30.000m², wordt 18.000m² groen ingericht met circa 100 nieuwe bomen, veel lage beplanting, gras en diverse kruiden.

Bij de aanleg van de ecologische zone worden voorzieningen gemaakt om de kans op wateroverlast te beperken. Voor de nodige extra wateropvang, door het waterbergingstekort in de Oude Lierpolder, wordt circa 6.500 m² extra waterberging gegraven. Daarnaast worden enkele boezemkaders verbeterd, hoofd watergangen verbreed en vispaaiplaatsen aangelegd.

Planning werkzaamheden

Augustus 2020 – Augustus 2021 Aanleg Oostelijke Randweg.

•    24 november tot 18 december 2020 - werkzaamheden Veilingweg
•    januari 2021 - bouw nieuwe rotonde
•    12 t/m 14 maart 2021: Afsluiting Veilingweg. Aansluiten rotonde Kasteelweg/ Veilingweg.
•    medio 2021 Afsluiting Lierweg / Oude Liermolenweg. Aansluiten Oostelijke Randweg op Lierweg / Oude Liermolenweg.

Aanvullende informatie

Woont u in en/of rond de locatie van deze nieuwe randweg of maakt u veel gebruik van deze weg en wilt u actueel op de hoogte blijven van de werkzaamheden? Download dan met uw smartphone de app ‘Bereikbaar De lier’.