De Lier: Oostelijke Randweg en Kasteelweg

Start aanleg Oostelijke Randweg De Lier

Begin augustus zijn de werkzaamheden begonnen voor de aanleg van de Oostelijke Randweg in De Lier. Deze weg is straks samen met de Kasteelweg de verbinding tussen de provinciale wegen N222 (Veilingroute) en N223 (Maasdijk-Delft). Met de aanleg van de weg, wordt de Noord-Lierweg ontlast met het doel de verkeersdruk in De Lier te verminderen. Daarnaast is het de ontsluiting van de nieuwe woonwijken Liermolen en Molensloot aan de oostkant van De Lier.

Deze tweede fase bestaat uit het aanleggen van de rijbaan voor auto's, een vrij liggend fietspad, de bouw van twee bruggen en een fietstunnel. Voor de aansluiting van deze nieuwe weg op de Kasteelweg realiseren we een rotonde. In het gebied rond de nieuwe verbindingsweg leggen we een ecologische zone aan. Naar verwachting is de Oostelijke Randweg medio 2021 klaar voor gebruik.

Slim plan

Het project wordt uitgevoerd door aannemer Dura Vermeer. Naast een goed plan hebben zij ook slimme ideeën om de hinder voor het verkeer tijdens de werkzaamheden zo minimaal mogelijk te houden. Door tijdelijk de verkeersmaatregelen aan te passen, blijft de hinder voor het verkeer beperkt tot een aantal weekendafsluitingen in 2021.

Aanpak

Op dit moment zijn de voorbereidende werkzaamheden in volle gang. Dit zijn vooral graafwerkzaamheden en andere bouwactiviteiten, zoals het verzwaren van bepaalde delen van de grond met zand (voorbelasting). Deze werkzaamheden vinden plaats binnen de bouwhekken, bij de aansluiting met de oude Liermolenweg en langs de kruising Veilingweg-Kasteelweg. Dit is ter hoogte van de locatie voor de nieuwe rotonde en het fietspad. Onder druk van het nieuw aangebrachte zand klinkt de grond de komende maanden in. Dit voorkomt na de aanleg van de weg verzakkingen.

Eind november start Dura Vermeer met het aansluiten van het fietspad langs de Kasteelweg op de rotonde op de Veilingweg. Het verkeer kan tijdens de bouw van de rotonde gewoon gebruik maken van de weg. Een stuk van de weg wordt iets breder gemaakt waardoor de verkeerssituatie tijdelijk verandert maar de weg gewoon open blijft voor verkeer.

Kabels en leidingen

Tijdens de werkzaamheden brengen enkele nutsbedrijven kabels en leidingen aan langs de Oostelijke Randweg. Het doel is om dit zoveel mogelijk binnen de planning en afsluitingen van Dura Vermeer te doen.

Ecologische zone

In samenwerking met het Hoogheemraadschap van Delfland komt er naast de aanleg van deze weg ook ruimte voor extra wateropvang en een nieuwe ecologische zone met groenvoorzieningen en recreatieve verbindingen voor wandelaars, fietsers, skaters en paardrijders. Het grootste deel van de ecologische zone wordt aangelegd tussen de natuurgebieden Wollebrand en het Kraaijennest Langs de Blakervaart. In dit groengebied, van ruim 30.000m², wordt 18.000m² groen ingericht met circa 100 nieuwe bomen, veel lage beplanting, gras en diverse kruiden.

Bij de aanleg van de ecologische zone worden voorzieningen gemaakt om de kans op wateroverlast te beperken. Voor de nodige extra wateropvang, door het waterbergingstekort in de Oude Lierpolder, wordt circa 6.500 m² extra waterberging gegraven. Daarnaast worden enkele boezemkaders verbeterd, hoofd watergangen verbreed en vispaaiplaatsen aangelegd.

Aanvullende informatie

Woont u in en/of rond de locatie van deze nieuwe randweg of maakt u veel gebruik van deze weg en wilt u actueel op de hoogte blijven van de werkzaamheden? Download dan met uw smartphone de app ‘Bereikbaar De lier’.