De Lier: Oostelijke Randweg en Kasteelweg

Tussen 14 april en 31 mei is de Kasteelweg (tussen de Veilingweg en de Kanaalweg) in beide richtingen afgesloten. Tijdens de werkzaamheden is er op de Kerklaan ook tijdelijk een afsluiting voor gemotoriseerd verkeer. Naar verwachting is de Kasteelweg op maandag 1 juni weer open voor doorgaand verkeer.

Omleidingen

•    Auto- en vrachtverkeer volgt een omleiding via de N223 richting Delft >A4 of richting Westerlee >Naaldwijk > N222/ De Westlandroute.
•    Fietsverkeer tussen De Lier en Naaldwijk rijdt via de Kerklaan.
•    Bestemmingsverkeer: bedrijven langs de Kasteelweg zijn bereikbaar via één zijde.
•    De kruisingen Veilingweg-Kasteelweg en Kanaalweg-Noord-Lierweg-Kasteelweg blijven bereikbaar. Alleen tijdens het aanbrengen van  asfalt bij de brug Kanaalweg-Noord-Lierweg is er geen verkeer doorgang.
•    Afsluiting Kerklaan voor autoverkeer: voor de veiligheid van fietsers en bewoners is de Kerklaan afgesloten voor auto’s en vrachtauto’s ter hoogte van de Kanaalweg.

Kasteelweg

De Kasteelweg vormt straks samen met de Oostelijke Randweg in De Lier de verbinding tussen de Westlandroute (N222) en de Woudseweg (N223). De Kasteelweg wordt verbreed, er komt een dubbelzijdig fietspad aan de zuidzijde en een ruiterpad aan de noordzijde.

Oostelijke Randweg

De aanleg van de Oostelijke Randweg start in het derde kwartaal van 2020 en is naar verwachting begin 2022 klaar. Behalve een rijbaan voor autoverkeer komen hier een vrij liggend fietspad, een fietstunnel en twee bruggen. Eén brug met gescheiden rijstroken voor auto’s en fietsers wordt gerealiseerd bij de Laan van Adrichem. De andere brug wordt een voet- en fietsbrug bij het Blakervaartgemaal, tegenover de toekomstige ontsluiting Molensloot.

Veiligheid Kerklaan

In verband met meldingen over gevaarlijke verkeerssituaties door sluipverkeer is een onderzoek uitgevoerd onder bewoners en bedrijven. Hierop is besloten de Kerklaan af te sluiten tijdens de werkzaamheden. Er wordt nog bekeken of dit ook een goede definitieve oplossing is voor de verkeerssituatie op de Kerklaan.

Aardwarmte

Tegelijkertijd werkt Trias Westland op deze locatie aan uitbreiding van hun warmtenet. Voor meer informatie over hun werkzaamheden kunt u contact opnemen met Ton Sels. Hij is bereikbaar via telefoon 06 - 23 194 995 of per e-mail

Groene zone

In het gebied rondom de nieuwe verbindingsweg maken we een groene, ecologische zone. Dit is een gebied met extra waterberging, groenvoorzieningen en recreatieve verbindingen voor wandelaars, fietsers, skaters en paardrijders. Het grootste deel van deze zone wordt aangelegd tussen de natuurgebieden Wollebrand en het Kraaijennest Langs de Blakervaart. In dit groengebied, van ruim 30.000m², wordt 18.000m² groen ingericht met circa 100 nieuwe bomen, lage beplanting, gras en diverse kruiden. In samenwerking met het Hoogheemraadschap van Delfland komt er ook ruimte voor extra waterberging. In verband met het waterbergingstekort in de Oude Lierpolder, wordt circa 6.500 m² extra waterberging gegraven. Ook worden enkele boezemkades verbeterd, watergangen verbreed en vispaaiplaatsen aangelegd.

Op de hoogte blijven?

Woont u in en/of rond de locatie van de nieuwe randweg en wilt u op de hoogte blijven van de werkzaamheden? Download dan met uw smartphone de app ‘Bereikbaar De Lier’. Deze is beschikbaar voor smartphones met Apple of Android. Heeft u vragen over het project? Dan kunt u e-mailen via oostelijkerandweg@gemeentewestland.nl

Vragen

Heeft u tijdens de uitvoering vragen en/of opmerkingen neem dan contact op met Jolanda Geleijnse, omgevingsmanager. Zij is telefonisch bereikbaar op werkdagen via 06 28 27 26 63. Of stuur een e-mail naar oostelijke-randweg@trentoo.nl.