De Lier: Oostelijke Randweg

De Oostelijke Randweg in De Lier wordt de nieuwe ontsluitingsweg en vormt de dwarsverbinding Tussen de provinciale wegen N222 (Veilingroute) en N223 (Maasdijk-Delft). De weg ontlast de Noord-Lierweg met het streven de verkeersdruk in De Lier te verminderen. Daarnaast is het de ontsluiting van de nieuwe woonwijken Liermolen en Molensloot aan de Oostzijde van De Lier.

Ecologische zone

In het gebied rondom de nieuwe verbindingsweg creëren we een ecologische zone. Een zone met extra waterberging, groenvoorzieningen en recreatieve verbindingen voor wandelaars, fietsers, skaters en paardrijders. Het grootste deel van deze zone wordt aangelegd tussen de natuurgebieden Wollebrand en het Kraaijennest Langs de Blakervaart. In dit groengebied, van ruim 30.000m², wordt 18.000m² groen ingericht met circa 100 nieuwe bomen, lage beplanting, gras en diverse kruiden.

In samenwerking met het  Hoogheemraadschap van Delfland komt er ook ruimte voor extra waterberging. Er worden voorzieningen gecreëerd om de kans op wateroverlast te beperken. Voor de nodige extra opvangcapaciteit van water, in verband met het waterbergingstekort in de Oude Lierpolder, wordt circa 6.500 m² extra waterberging gegraven. Daarnaast worden enkele boezemkaders verbeterd, primaire watergangen verbreed en vispaaiplaatsen aangelegd.

Werkzaamheden

De werkzaamheden voor de realisatie van de Oostelijke randweg worden in twee fasen uitgevoerd. In juli 2018 is gestart met de eerste fase, de voorbereidingen voor de aanleg van de Oostelijke Randweg. Er is gewerkt aan de ophoging van de boezemkade, het omleggen van de watergangen, sanering van de grond en het aanbrengen van de voorbelasting op de ondergrond.

Bodemonderzoek leidt tot aanpassingen

Tijdens de uitvoering van de voorbereidende werkzaamheden is de ondergrond gemonitord en is er  aanvullend bodemonderzoek gedaan. Hieruit is gebleken dat het gebied langs de Blakervaart een andere aanpak nodig heeft om de weg en de brug aan te leggen. Dit heeft gevolgen voor de uitvoering van de voorbereidende werkzaamheden en het ontwerp. De geplande start voor de daadwerkelijke aanleg van de weg schuift hierdoor op naar begin 2020. 

Optimalisatie ontwerp

Het ontwerp is geoptimaliseerd van drie naar twee bruggen. Eén brug met gescheiden rijstroken voor auto’s en fietsers wordt gerealiseerd nabij de Laan van Adrichem. De andere brug wordt een voet- en fietsbrug nabij het gemaal Blakervaart, tegenover de toekomstige ontsluiting Molensloot.
Verder verandert er niets aan de geplande inrichting van het gebied.

Planning

  • Voorbereidingen Oostelijke Randweg. De eerste uitvoeringsfase is eind februari 2019 afgerond en is een zettingsperiode van ongeveer 7 maanden gestart.
  • Maart – mei 2019, werkzaamheden kabels en leidingen.
    Werkzaamheden kabel en leiding door nutsbedrijven als Westland Infra. Evides werkt aan de waterleiding op de Veilingweg, tussen de Zwaluw en de brug over de Blakervaart.
  • Begin 2020, Aanleg Oostelijke Randweg  
    Aanleggen van de rijbaan voor autoverkeer en een vrij liggend fietspad, de bouw van de  twee bruggen en een fietstunnel. Naar verwachting wordt de Oostelijke Randweg medio 2021 in gebruik genomen.

Informatie of vragen

Woont u in en/of rond de locatie van deze nieuwe randweg en wilt u actueel op de hoogte blijven van de werkzaamheden? Download dan met uw smartphone de app ‘Bereikbaar De lier’. Deze is beschikbaar voor smartphones met de platforms Apple of Android. Heeft u een algemene vraag over het project stuur dan een mail naar oostelijkerandweg@gemeentewestland.nl

Op de hoogte blijven?

Woont u in en/of rond de locatie van deze nieuwe randweg en wilt u actueel op de hoogte blijven van de werkzaamheden? Download dan met uw smartphone de app ‘Bereikbaar De Lier’.