De Lier: Oostelijke Randweg

De Oostelijke Randweg in De Lier wordt de nieuwe ontsluitingsweg en vormt de dwarsverbinding tussen de provinciale wegen N222 (Veilingroute) en N223 (Maasdijk-Delft). De weg ontlast de Noord-Lierweg met het streven de verkeersdruk in De Lier te verminderen. Daarnaast is het de ontsluiting van de nieuwe woonwijken Liermolen en Molensloot aan de Oostzijde van De Lier.

Ecologische zone

In samenwerking met het  Hoogheemraadschap van Delfland komt er naast de aanleg van de weg  ook ruimte voor extra waterberging en een nieuwe ecologische zone met groenvoorzieningen en recreatieve verbindingen voor wandelaars, fietsers, skaters en paardrijders. Het grootste deel van de ecologische zone wordt aangelegd tussen de natuurgebieden Wollebrand en het Kraaijennest Langs de Blakervaart. In dit groengebied, van ruim 30.000m², wordt 18.000m² groen ingericht met circa 100 nieuwe bomen, veel lage beplanting, gras en diverse kruiden.

Bij de aanleg van de ecologische zone worden voorzieningen gecreëerd om de kans op wateroverlast te beperken. Voor de nodige extra opvangcapaciteit van water, in verband met het waterbergingstekort in de Oude Lierpolder, wordt circa 6.500 m² extra waterberging gegraven. Daarnaast worden enkele boezemkaders verbeterd, primaire watergangen verbreed en vispaaiplaatsen aangelegd.

Planning werkzaamheden

De werkzaamheden voor de realisatie van de Oostelijke randweg worden in twee fasen uitgevoerd. Van juli tot december 2018 is gewerkt aan de kadeverbetering en vanaf januari 2019 is gestart met de aanleg van de Oostelijke Randweg.

Op de hoogte blijven?

Woont u in en/of rond de locatie van deze nieuwe randweg en wilt u actueel op de hoogte blijven van de werkzaamheden? Download dan met uw smartphone de app ‘Bereikbaar De Lier’.