Rioolvervanging en herinrichting Kerklaan, Berkenlaan en Markenborgh in De Lier

Om de waterberging in de Van Rijnstraat in De Lier optimaal te laten functioneren, moet in de buurt de riolering worden aangepast. Het gaat om een deel van de Kerklaan, Berkenlaan en Markenborgh. Met het vervangen van de riolering pakken we meteen de inrichting van de Kerklaan en de Berkenlaan aan.

Stand van zaken

Opgehaalde informatie uit drie informatieavonden wordt nu uitgewerkt tot een definitief ontwerp.

Daarna wordt zo spoedig mogelijk een bestek uitgewerkt en een aannemer geselecteerd.

Uitvoering van de Berkenlaan en Markenborgh is gepland in de tweede helft van 2019. De Kerklaan volgt later, wanneer het project Meidoornhof is afgerond (tweede helft 2020).

Over de wijze van uitvoering worden de aanwonenden nog nader geïnformeerd.

Informatieavonden

Op 13 juni 2018 vertelden we op een eerste informatieavond wat wij gaan doen en hoe wij denken dit aan te pakken. Tijdens deze bijeenkomst ontvingen wij veel bruikbare informatie. Dit is verwerkt in een voorlopig ontwerp voor de Kerklaan en Berkenlaan. Bekijk de presentatie (pp 7,5Mb)

Op 26 september 2018 presenteerden en bespraken wij het voorlopig ontwerp in een tweede informatieavond. Tijdens deze avond bleek dat het ontwerp voor de Berkenlaan nog niet goed aansloot bij de wensen van de omwonenden. Daarop besloten we een extra avond in te lassen om een aangepast ontwerp te bespreken. Bekijk de presentatie (pp 8,4Mb) .

14 maart 2019 hebben wij het aangepast voorlopig ontwerp voor de Berkenlaan besproken. Tijdens deze avond is met name besproken of er wel of geen onderbreking (knip) in de Berkenlaan moet komen om de verkeersveiligheid te vergroten. Er is gekozen om de weg niet te knippen. Bekijk de presentatie (pp 7,6Mb)

Het voorlopig ontwerp

De herinrichting van de Berkenlaan kenmerkt zich vooral door een herschikking van het parkeren in dit woonerf, snelheid remmende maatregelen, een robuustere groenstructuur en halverwege een vernauwing in de rijbaan. Zie het voorlopig ontwerp Berkenlaan (pdf, 230kb)

De inrichting van de Kerklaan kenmerkt zich door een overzichtelijke structuur met voldoende parkeervoorziening, gekleurde attentievlakken (drempels) op de kruisvlakken, snelheid remmende maatregelen en een nieuwe bomenstructuur. Zie het voorlopig ontwerp Kerklaan deel 1 (pdf, 158Kb) en deel 2 (pdf, 125Kb). De inrichting van de Markenborgh wordt niet aangepast.

Ophogen

De Berkenlaan en Kerklaan liggen in een zettingsgevoelig gebied. In de loop van de tijd zijn ook deze straten verzakt. Beide straten worden bij herinrichting opgehoogd.