De Lier: Sportlaan

Rioleringswerkzaamheden

Op 3 april startten de rioleringswerkzaamheden aan Sportlaan in De Lier. Naast het vervangen van de riolering wordt de straat opnieuw ingericht. De werkzaamheden duren tot en met september. Voor het ontwerp van de nieuwe inrichting en de uit te voeren werkzaamheden zijn diverse bijeenkomsten gehouden om omwonenden goed te informeren en te betrekken bij het proces.  

Fasering

Om de uitvoering van de werkzaamheden maximaal te benutten en de omgeving zo bereikbaar mogelijk te houden, is het project opgedeeld in een aantal fasen:

  • De eerste twee fasen van ’t Perron tot en met de kruising met de Kijckerweg zijn afgerond
  • Kijckerweg tot en met Diepenburg: tot en met 27 juli 2018
  • Diepenburg tot de Van Alkemadestraat: 10 augustus 2018
  • De Sportlaan is open voor verkeer tijdens de feestweek ‘Bradelier’. Afhankelijk van de voortgang wordt de kruising Van Alkemadestraat bij een van de twee aangelegen fasen opgepakt
  • Van Alkemadestraat tot Veilingweg: 20 augustus/m 21 september 2018
  • Veilingweg: 7 september t/m 21 september 2018

Omleiding

Tijdens de reconstructie gelden er verschillende omleidingsroutes. Deze worden aangeduid met gele borden. 

Praktische gevolgen

Tijdens de werkzaamheden kan het zijn dat auto’s niet voor de deur en soms ook niet in de straat kunnen parkeren. Omwonenden worden daarom gevraagd auto’s op de toegestane parkeerplaatsen buiten het werkterrein te parkeren en er gezamenlijk voor te zorgen dat er geen onveilige situaties ontstaan door verkeerd geparkeerde voertuigen. Nood- en hulpdiensten moeten er altijd door kunnen. De vuilcontainers worden door de vuilophaaldienst opgehaald buiten het werkvak. Als de weg is opgebroken, moet de vuilcontainer vóór de afzetting van de weg worden geplaatst anders wordt de container niet geleegd.

Op de hoogte blijven

Voor actuele informatie kunt u gratis de projectenapp “Bereikbaar De Lier” op uw smartphone downloaden. Deze is beschikbaar voor smartphones met de platforms Apple of Android. Of houd het overzicht van wegwerkzaamheden in de gaten.