Vernieuwing riolering en groenplan

De riolering in de Sportlaan is verzakt en moet worden vernieuwd. Daarnaast is een groot deel van het wegdek aan onderhoud toe en moet de straat verkeersveiliger worden gemaakt. Al deze werkzaamheden worden gecombineerd opgepakt om de overlast voor u zoveel mogelijk te beperken.

Voorbereidende werkzaamheden

Op 28 februari 2018 starten de voorbereidende werkzaamheden voor de reconstructie van de Sportlaan in De Lier.
In maart start Evides met het vervangen van de waterleiding. De eerste fase waaraan zij werken ligt tussen de Sportlaan en de Hoofdstraat, inclusief de aansluiting met Het Perron. Voor de uitvoering van deze werkzaamheden is een wegafsluiting nodig. Auto- en vrachtverkeer wordt omgeleid met gele borden. Indien het water (tijdelijk) wordt afgesloten, worden omwonenden door Evides geïnformeerd.

De verwachting is dat de rioleringswerkzaamheden begin april starten.

Het totale project duurt naar verwachting tot eind juli 2018.

Klankbordgroep

Voor de werkzaamheden aan de Sportlaan is een klankbordgroep samengesteld. Deze bestaat uit vertegenwoordigers van omwonenden van de Sportlaan. In samenspraak met de klankbordgroep en omwonenden is het inrichtingsplan (pdf 5,4mb) opgesteld.

Groenplan

Om het straatbeeld in de Sportlaan te verbeteren is gekozen voor een diversiteit aan groen. Hiervoor is door een groenspecialist een groenplan (pdf 850kb) opgesteld. Dit plan wordt voor de werkzaamheden starten besproken.

Overige werkzaamheden Sportlaan

In De Lier starten in 2018 diverse nieuwe werkzaamheden aan de openbare ruimte. De werkzaamheden aan de Sportlaan stemmen we dan ook goed af met de overige geplande werkzaamheden in de nabijheid van de Sportlaan.

Contact

Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de projectleider (Remko van Velzen) op telefoonnummer 140174.