Vernieuwing riolering en groenplan

De riolering in de Sportlaan is verzakt waardoor er onder andere vuil in het systeem blijft liggen. Om te voorkomen dat u hiervan overlast, zoals wateroverlast, ondervindt, wordt de riolering vernieuwt. Daarnaast is een groot deel van het wegdek aan onderhoud toe en dient de straat verkeersveiliger gemaakt te worden. Alle werkzaamheden worden daarom tegelijk opgepakt om de overlast voor u zoveel mogelijk te beperken.

Planning

Voor de werkzaamheden wordt de gehele Sportlaan afgesloten. Om de wijk bereikbaar te houden kunnen de werkzaamheden aan de Sportlaan starten zodra er een tijdelijke aansluiting gemaakt is van de Lange Broekweg op de Verlengde Veilingroute. Vooralsnog gaan we er vanuit om begin april te starten met de werkzaamheden.

Klankbordgroep

Voor de werkzaamheden aan de Sportlaan is een klankbordgroep samengesteld. Deze bestaat uit vertegenwoordigers van omwonenden van de Sportlaan. In samenspraak met de klankbordgroep en omwonenden is het inrichtingsplan (pdf 5,4mb) opgesteld.

Groenplan

Om het straatbeeld in de Sportlaan te verbeteren is gekozen voor een diversiteit aan groen. Hiervoor is door een groenspecialist een groenplan (pdf 850kb) opgesteld. Dit plan wordt voor de werkzaamheden starten besproken.

Overige werkzaamheden Sportlaan

In De Lier starten in 2018 diverse nieuwe werkzaamheden aan de openbare ruimte. De werkzaamheden aan de Sportlaan stemmen we dan ook goed af met de overige geplande werkzaamheden in de nabijheid van de Sportlaan.

Contact

Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de projectleider (Remko van Velzen) op telefoonnummer 140174.