Honselersdijk, herinrichting Nederhof en omgeving

De omgeving rondom de Nederhof wordt opnieuw ingericht. Het gaat om de Hofstraat, Amalia van Solmsstraat, de Kapelweg, de oversteekplaats Stationsweg-Dijkweg en het kruispunt Dijkweg-Hofstraat in Honselersdijk. Ook het plein voor de Nederhof krijgt een opfrisbeurt.

Uitgangspunten ontwerp

Om tot een breed gedragen ontwerp te komen, zijn haalbare aandachtspunten van de bewoners meegenomen in het inrichtingsplan. Hierbij is rekening gehouden met de verkeersveiligheid, parkeerdruk, groen en leefbaarheid. Maar ook met de wens om de buitenruimte rondom de Nederhof historisch verantwoord in te richten.

Groen

De beplanting in de wijk is toe aan een opknapbeurt. Bij de herinrichting worden de bomen in de straat ver vangen en opnieuw ingedeeld. Daarbij renoveren we enkele groenvakken. In de bijlage is het beplantingsplan terug te vinden.

Parkeren en verkeersveiligheid

Om de parkeerdruk te verminderen, realiseren we binnen de beschikbare ruimte zoveel mogelijk parkeer vakken. Door het instellen van een parkeer verbod buiten de parkeer vakken, ontstaat een veiligere doorgang voor fietsers en voetgangers.

Verlichting

Om de inrichting compleet te maken, is er een verlichtingsplan met dimbare verlichting uitgedacht.

Definitief inrichtingsplan na informatiebijeenkomst

Op 13 juni is een informatiebijeenkomst voor bewoners georganiseerd. Bewoners hebben verbeterpunten aangedragen, waarna het ontwerp is aangepast. In de bewonersbrief leest u welke verbeteringen worden doorgevoerd.

Planning

In planning (pdf 200kb) kunt u per straat bekijken wanneer de werkzaamheden plaatsvinden.

Vragen

Heeft u vragen over de werkzaamheden? Neem dan contact op met de projectleider Jack van Veen op telefoonnummer 140174 of per mail jtvveen@gemeentewestland.nl.