Honselersdijk, Zwethlaan

Op 3 september 2018 startte Trias Westland met de aanleg van een warmteleiding op de Zwethlaan. Er is een leiding aangelegd tussen de rotonde bij de Veilingroute (N222) tot net voor de kruising met de Broekpolderlaan. Deze fase duurde tot en met 9 november.

Vanaf 12 november 2018 tot en met 12 april 2019 vindt de tweede fase plaats. De Zwethlaan wordt dan afgesloten ter hoogte van de kruising met de Broekpolderlaan tot net voor de kruising met de Middel Broekweg (N466).

Warmte uit eigen bodem

Trias Westland realiseert een geothermieproject en boort naar aardwarmte op ruim 2 km diepte. De vraag naar warmte in Westland is groot vanwege de productie van groente, fruit, planten en bloemen. Met aardwarmte kunnen kassen duurzaam verwarmd worden. In Nederland neemt de warmte met gemiddeld 30°C per kilometer diepte toe. De bodem bevat erg veel sedimentlagen die water bevatten en goed doorlatend zijn, waardoor het hete water vanuit de diepte omhoog gepompt kan worden. Dit water kan gebruikt worden om de kassen mee te verwarmen. Het afgekoelde water gaat via een tweede put terug de bodem in en wordt door de aardkern weer opgewarmd.