Kadewerkzaamheden Kwintsheul

De Lange Wateringkade en Zwet in Kwintsheul zijn verzakt. De kade is te laag en voldoet niet meer aan de eisen. Tegelijk met een kadeophoging wordt de weg aangepakt. Het Hoogheemraadschap van Delfland is verantwoordelijk voor de kades en Gemeente Westland is verantwoordelijk voor het onderhoud van de wegen. Hoogheemraadschap en gemeente werken dan ook samen in dit project.

Definitief ontwerp

Na diverse bewonersbijeenkomsten is het definitieve ontwerp nu klaar. Eind november is er nog een bijeenkomst waarbij u het definitieve ontwerp kunt bekijken en u eventuele vragen kunt stellen.
Momenteel wordt gewerkt aan de technische voorbereiding, waarna een aannemer wordt gekozen. Voorafgaand aan de werkzaamheden is er nog een bijeenkomst waarbij de bewoners door de aannemer worden geïnformeerd over de planning en werkwijze.

Verkeersmaatregelen

Diverse bewoners vroegen om iets te doen aan de verkeersveiligheid op de Lange Wateringkade en de Zwet. Er wordt vaak hard gereden op de smalle wegen. Het is mogelijk om hier een 30 km/uur weg van te maken. Ook wordt voor beide wegen een vrachtwagenverbod ingesteld, met uitzondering van bestemmingsverkeer.
Tijdens de werkzaamheden wordt doorgaand verkeer omgeleid. Voor bewoners worden voorzieningen getroffen om de woningen zo goed mogelijk bereikbaar te houden.

Steigers en gietwaterleidingen

Bewoners die kabels, leidingen of steigers willen aanbrengen, kunnen terecht op de website van Hoogheemraadschap Delfland.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Anja Kortekaas van Hoogheemraadschap Delfland. Via e-mail of telefonisch, via het KlantContactCentrum, op nummer: (015) 260 81 08.
Of met Kees Nagelkerke van de Gemeente Westland via e-mail.