Kadewerkzaamheden Kwintsheul

De werkzaamheden aan de Lange Wateringkade en Zwet in Kwintsheul zijn bijna afgerond.
De kade was te laag en verzakt en voldeed niet meer aan de eisen. Tegelijk met een kadeophoging werd de weg aangepakt. Het Hoogheemraadschap van Delfland is verantwoordelijk voor de kades en Gemeente Westland is verantwoordelijk voor het onderhoud van de wegen. Hoogheemraadschap en gemeente werken dan ook samen in dit project.

Er is nog een gehele rijbaanafsluiting voor al het verkeer inclusief (brom)fietsers en voetgangers van de Lange Wateringkade tussen de Hooge Beer tot nog voor de kruising met de Hoenderparklaan dagelijks op werkdagen (ma t/m vrij) tussen 07.00 en 16.00 uur. Tussen 16.00 en 07.00 uur wordt de rijbaan weer vrijgegeven voor al het verkeer.
(Brom)fietsverkeer volgt een omleiding via o.a. de fietsbrug over de Lange Watering richting het bedrijventerrein aan de Bovendijk, fietspad parallel lopend aan de Bovendijk en Van Luyklaan, via de fietstunnel en de fietsbrug richting de Zwet. Gemotoriseerd verkeer volgt een omleiding via de Grutto, Hoenderparklaan en de Hooge Beer. De verwachting is dat de werkzaamheden op 10 juli gereed zijn. Daarna vinden er nog werkzaamheden plaats aan de particuliere tuinen.

Meer informatie

Heeft u vragen, neem dan contact op met projectleider Kees Nagelkerke via cwnagelkerke@gemeentewestland.nl