Reconstructie Kruisbroekweg - Middel Broekweg

Vanaf 2 november zijn de Middel Broekweg en Kruisbroekweg weer open voor verkeer. De afgelopen vier maanden is groot onderhoud uitgevoerd in combinatie met de rioolvervanging, groenwerkzaamheden en kabel- en leidingwerkzaamheden. Na de openstelling van de Kruisbroekweg, beperken de werkzaamheden zich tot de omliggende straten.

Zodra het kruispunt Kruisbroekweg-Middel Broekweg-Kruisweg weer open is voor verkeer zal vanaf de Karel Wiersmastraat en een gedeelte van de Alicantestraat alleen nog éénrichtingsverkeer mogelijk zijn.

In de andere straten van Kruisbroek-Oost treedt het nieuwe verkeerscirculatieplan pas in werking, wanneer de inrichting helemaal klaar is. Naar verwachting is dit eind februari. Op het kaartje kunt u precies zien waar dit geldt.

Vanaf 5 november vinden er nog werkzaamheden plaats in de omliggende straten. Het doorgaande verkeer heeft hier geen last van.

Er zijn nog drie fasen uit te voeren:
• Plateau Alicantestraat - F.V. Valstarplantsoen
• Plateau Fresiastraat - Chrysantenstraat & herinrichting Fresiastraat
• Aanpassingen Marocstraat

Verhoogde Plateaus in Alicantestraat en Fresiastraat

Bij de aanleg van de verhoogde fiets- en voetgangersoversteekplaats in de Kruisbroekweg bij het F.V. Valstarplantsoen en de Chrysantenstraat is in Alicantestraat en Fresiastraat hoogteverschil ontstaan. Het is nu lastig voor fietsers om over te steken. Daarom verkleinen we het hoogteverschil. We leggen verhoogde plateaus aan in de Fresiastraat en Alicantestraat. Door deze plateaus wordt de snelheid teruggebracht wat beter is voor de verkeersveiligheid.

Klik om te vergroten

Meer informatie

Heeft u verder nog vragen of opmerkingen dan kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager van dit project, Jolanda Geleijnse via telefoonnummer 06 – 28 27 26 63 of per mail kruisbroekweg@gemeentewestland.nl