Naaldwijk: Emmaplein en omgeving

In de Van Deursenstraat en een gedeelte van de Prins Bernardstraat vervangen we de riolering. Het Emmaplein, Prins Bernardstraat, Van Deursenstraat en Jacob Campstraat krijgen nieuwe bestrating.

Vijf fases

Het Emmaplein is een drukke omgeving en de ruimte is beperkt. Daarom worden de werkzaamheden in vijf fasen uitgevoerd, waarbij de bereikbaarheid voor bewoners en ondernemers centraal staat. Overlast is niet te vermijden maar de gemeente en de aannemer AC. De Groot doen er alles aan om overlast tot een minimum te beperken.  Op de tekening staan de verschillende fases (pdf 3 mb) aangegeven.

Start werkzaamheden

De werkzaamhden zijn gestart op 11 juni 2019. Na de feestweek starten we met fase 3. (week 36, 2 september 2019)

Bereikbaarheid Jumbo

De Jumbo blijft tijdens de werkzaamheden sowieso per fiets en lopend bereikbaar. Er komen tijdelijk extra fietsenrekken. Bij de Rentmeester worden tijdelijk extra parkeerplaatsen gecreĆ«erd. 

Meer informatie

Opgehaalde aanbevelingen vanuit de omgeving (waaronder ook tijdens de bewonersavond) zijn meegenomen in het plan. Zo komen er ondergrondse containers en wordt de Van Deursenstraat uitgevoerd volgens de voorkeursvariant van de bewoners. Op de inrichtingstekening (pdf 1mb) staat aangegeven hoe een en ander er uit gaat zien.

Vragen

Heeft u vragen tijdens de werkzaamheden, dan bent u welkom het wekelijks inloopmoment op vrijdagmiddag tussen 14:00 en 15:00 uur in de keet van AC de Groot. De aannemer en de gemeente zijn dan aanwezig om u te woord te staan. Vragen kunnen uiteraard ook per mail gesteld worden emmavantijn@gemeentewestland.nl.