Nachtafsluitingen Ketheltunnel A4 voor hitteproeven beton

Klik om te vergroten

Bron: Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat voert tussen 10 juni en 18 juli in de avond en nacht hitteproeven uit in de Ketheltunnel. Om verkeershinder zoveel mogelijk te voorkomen zijn de proeven ‘s nachts, overdag zijn de tunnelbuizen gewoon open. Afsluitingen Om deze proeven veilig te kunnen doen, is een aantal afsluitingen gepland vanaf maandag 10 juni. De testen vinden plaats in de weken 24, 25, 28 en 29. Het gaat per week om vier avonden en nachten met werkzaamheden. De Ketheltunnel is dan in beide richtingen afgesloten.

  • Week 25: 17 juni – 20 juni van 20.00 uur tot 05.00 uur
  • Week 28: 08 juli – 11 juli van 20.00 uur tot 05.00 uur
  • Week 29: 15 juli – 18 juli van 20.00 uur tot 05.00 uur

Omleidingsroutes

Tijdens de werkzaamheden wordt het verkeer vanuit de noordzijde (Delft) omgeleid via de Kruithuisweg N470 naar de snelweg A13. Vanuit de zuidzijde (Schiedam) wordt het verkeer omgeleid via Knooppunt Kethelplein en de A20 naar de A13. Beide omleidingsroutes zorgen voor een extra reistijd van ongeveer 10 minuten.

Aanleiding proeven

Aanleiding voor de proeven is onderzoek in opdracht van Rijkswaterstaat van medio 2017. Uit dit onderzoek bleek dat bij een viertal Rijkstunnels die na 2008 zijn opgeleverd – in geval van een extreem grote brand (van een omvang die zich in Nederland nog nooit heeft voorgedaan) – er sprake kan zijn van een verminderde brandwerendheid van beton.

De tunnels zijn veilig te gebruiken voor weggebruikers. Dat is vastgesteld op basis van analyses, advies van onafhankelijke deskundigen en overleg met betrokken hulpdiensten. In Nederland worden strenge eisen gesteld aan brandveiligheid.

Naast veiligheid, hebben eisen die aan tunnels worden gesteld ook betrekking op de economische waarde. Voor de bereikbaarheid in de regio is het van belang dat een tunnel na een grote brand te herstellen is en binnen afzienbare termijn weer beschikbaar is voor het verkeer. Door de verminderde brandwerendheid is dit voor deze vier tunnels nu onvoldoende het geval.

Met de uitkomsten van de hitteproeven die nu worden gedaan, wordt een plan gemaakt om de tunnel hier weer aan te laten voldoen. Dit gebeurt door het aanbrengen van hittewerende platen op het beton. De hitteproeven moeten bijvoorbeeld aantonen hoe dik de platen moeten.

Advies Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers hun reis voor te bereiden met behulp van www.rws.nl/werkzaamheden en de gele borden te volgen die de omleidingsroutes aangegeven.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over brandwerendheid beton in tunnels? Kijk dan op de pagina: https://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/wegbeheer/tunnels/betonkwaliteit/index.aspx U kunt ook bellen met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002 (gratis).