's-Gravenzande: Koningin Julianaweg

In drie fases wordt momenteel groot onderhoud uitgevoerd op de Koningin Julianaweg in ‘s-Gravenzande. De werkzaamheden aan het asfalt vinden vooral ’s avonds en ‘s nachts plaats. Overdag blijft altijd één rijbaan open waardoor het verkeer er in beide richtingen langs kan.
Na de zomer, op het stuk tussen de Laan van de Verenigde Naties en de Edisonstraat, kan er meer verkeersoverlast ontstaan, omdat daar ook werkzaamheden plaatsvinden aan de riolering en bestrating,  trottoir, fietspad en parkeervakken. Tussen de Laan van de Verenigde Naties en de Naaldwijkseweg komt geluidreducerend asfalt.

Planning

  • de eerste fase is gereed, het gedeelte tussen de Monsterseweg en het kruispunt met de Laan der Verenigde Naties.
  • april 2020 wordt gestart met het gedeelte tussen de Edisonstraat en de Naaldwijkseweg.
  • september 2020 wordt gewerkt aan het gedeelte tussen de Laan van de Verenigde Naties en de Edisonstraat. Bij die laatste fase is er ook aandacht voor de bestrating, verlichting, openbaar groen en verkeersveiligheid.

In de afbeelding staat de globale fasering. Het totale project zal eind 2020 klaar zijn.

Op 19 februari organiseren we een informatieavond voor omwonenden waarop we de werkzaamheden toelichten. U kunt uw vragen en opmerkingen daar met ons delen. De avond vindt plaats in De Kiem, Koningin Julianaweg 91 in ’s-Gravenzande. Het begint om 19.30 uur. U hoeft zich niet van te voren aan te melden.