Verkiezingen

De verkiezingen voor de Provinciale Staten en Waterschappen vinden eenmaal in de 4 jaar plaats. De volgende verkiezingen vinden plaats op 20 maart 2019.

De verkiezing van de leden van het Europees Parlement wordt eens in de 5 jaar gehouden. De volgende verkiezing vindt plaats op 23 mei 2019.

Stempas

U hebt een stempas en een identiteitsbewijs nodig om te kunnen stemmen. Als u het recht heeft om te stemmen, ontvangt u automatisch een stempas voor deze verkiezingen.

Provinciale Staten / Waterschap

Als u mag stemmen, ontvangt u de stempas uiterlijk 2 weken vóór de datum van de verkiezing op het huisadres waarop u op 4 februari 2019 staat/stond ingeschreven. Dit is het adres dat in de basisregistratie personen (BRP) vermeld staat.

 • u ontvangt uw stempas vanaf 22 februari 2019
 • rond 8 maart 2019 ontvangt u de lijst met kandidaten die zich verkiesbaar stellen voor deze verkiezingen

Europees parlement

Als u mag stemmen, ontvangt u de stempas uiterlijk 2 weken vóór de datum van de verkiezing op het huisadres waarop u op 9 april 2019 staat/stond ingeschreven. Dit is het adres dat in de basisregistratie personen (BRP) vermeld staat.

 • Wie mag stemmen?

   U mag stemmen voor de leden van de Provinciale Staten als u:

  • op 20 maart 2019 18 jaar of ouder bent
  • op 4 februari 2019 (de dag van de kandidaatstelling) staat ingeschreven in de gemeente
  • de Nederlandse nationaliteit heeft

  U mag stemmen voor het algemeen bestuur van het Waterschap als u:

  • op 20 maart 2019 18 jaar of ouder bent
  • op 4 februari 2019 (de dag van de kandidaatstelling) staat ingeschreven in de gemeente
  • de Nederlandse nationaliteit heeft of onderdaan bent van een andere EU-lidstaat of rechtmatig in Nederland verblijft

  U mag stemmen voor het Europees Parlement als u:

  • op 23 mei 2019 18 jaar of ouder bent
  • op 9 april 2019 (de dag van de kandidaatstelling) staat ingeschreven in de gemeente
  • de Nederlandse nationaliteit heeft of onderdaan bent van een andere EU-lidstaat en u zich als kiezer voor deze verkiezing heeft laten registreren
 • Iemand anders voor u laten stemmen

  Kunt u niet zelf stemmen op de dag van de verkiezingen? Dan kunt u iemand anders voor u laten stemmen met een machtiging (een volmacht).

  De gemachtigde mag voor maximaal 2 andere kiezers stemmen. Ook moet de gemachtigde de volmachtstem(men) gelijktijdig met de eigen stem uitbrengen.

  Iemand machtigen kan op 2 manieren: met een onderhandse volmacht of met een schriftelijke volmacht.

  Onderhandse volmacht

  • Geef een onderhandse volmacht aan een kiezer die ook in de gemeente Westland woont
  • Vul hiervoor de achterkant van de stempas in
  • De kiezer moet de gegevens invullen
  • De kiezer en de gemachtigde moeten allebei hun handtekening zetten
  • Bij het stemmen moet de gemachtigde een (kopie van het) identiteitsbewijs laten zien van de volmachtgever (kiezer). De gemachtigde kan het identiteitsbewijs van de volmachtgever ook op een smartphone of tablet tonen

  Schriftelijke volmacht

  Een schriftelijke volmacht kunt u bijvoorbeeld gebruiken als u een kiezer wilt machtigen die niet in de gemeente Westland woont. U vraagt een schriftelijke volmacht aan bij de gemeente waar u woonde op 4 februari 2019. Als dat Westland is, vraagt u de schriftelijke volmacht zo aan:

  • U downloadt het L8-formulier (pdf, 174Kb). Of u haalt dit L8 formulier op bij de balie in het gemeentehuis, Verdilaan 7 in Naaldwijk. Dat kan vanaf maandag 25 februari.
  • U en degene die voor u gaat stemmen (de gemachtigde) vullen allebei een deel van dit formulier in en ondertekenen het

  Het ingevulde en ondertekende formulier kunt u scannen en met een gescande kopie van uw identiteitsbewijs per e-mail sturen naar: verkiezingen@gemeentewestland.nl of per post sturen naar:

  Gemeente Westland
  Team Verkiezingen
  Postbus 150
  2650 AD  Westland

  of inleveren bij de balie in het gemeentehuis, Verdilaan 7 in Naaldwijk.

  Het formulier moet uiterlijk vrijdag 15 maart 2019 vóór 17.00 uur door de gemeente zijn ontvangen. Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, krijgt degene die voor u gaat stemmen een volmachtsbewijs waarmee hij of zij namens u kan stemmen.

 • Stemmen in een andere gemeente

  Bent u op 20 maart 2019 zelf niet in Westland, maar in een andere Nederlandse gemeente? En wilt u graag zelf uw stem uitbrengen? Dat kan. U kunt hiervoor een kiezerspas aanvragen bij de gemeente Westland.

  U mag met een kiezerspas voor de provinciale statenverkiezing binnen de hele provincie Zuid-Holland stemmen. Voor de waterschapsverkiezing geldt dat u met een kiezerspas binnen het gehele waterschap van Delfland mag stemmen.

  Aanvragen

  U kunt een kiezerspas op 2 manieren regelen: schriftelijk of mondeling.

  Schriftelijk

  Een schriftelijke aanvraag doet u zo:

  U downloadt het K6-formulier (pdf, 68Kb). Of u haalt dit K6-formulier op bij de balie in het gemeentehuis, Verdilaan 7 in Naaldwijk. Heeft u al een stempas in huis, dan moet u deze bij het verzoek mee sturen. Uw aanvraag moet uiterlijk vrijdag 15 maart om 17.00 uur door de gemeente zijn ontvangen.

  Mondeling

  Een mondeling verzoek kunt u doen aan de balie in het gemeentehuis, Verdilaan 7 in Naaldwijk. U moet dan uw stempas meenemen. Dit kan tot dinsdag 19 maart 12.00 uur.