Clusters

Wie bouwt er eigenlijk aan de Glazen Stad? Onze organisatie bestaat uit specialistische clusters. Hieronder lees je wat zij doen. Samen vormen ze een sterk geheel dat zich inzet voor alle inwoners en bedrijven in gemeente Westland.


Het bureau gemeentesecretaris ondersteunt de gemeentesecretaris, bijvoorbeeld bij het adviseren van het college van B&W.

Cluster Dienstverlening is het gezicht van de gemeente voor inwoners en bedrijven. Hun behoefte staat in dit cluster centraal.

Dit cluster is thuis in alles wat onmisbaar is voor goede bedrijfsvoering, van automatisering tot juridische zaken.

Dit cluster speelt een belangrijke rol in het bewerkstelligen van sociale en maatschappelijke vooruitgang, een sterke economie en een leefbare gemeente.

Een kwalitatief hoogwaardige leefomgeving in het Westland. Daar zetten de acht teams van cluster Ruimte zich voor in.