Het overzicht bewaren

Mark Blokland, teammanager ingenieursbureau cluster Ruimte

Een goede leefomgeving die klaar is voor de toekomst. Daar werkt het cluster Ruimte elke dag aan. Met onder meer een ingenieursbureau dat civieltechnische projecten doet met veel aandacht voor de toekomst. Teammanager Mark Blokland vertelt over de bezigheden van het bureau en hoe het is om bij de gemeente te werken.

Openbare ruimte

“Ik werk sinds 2014 voor gemeente Westland. Eerst was ik teammanager van Civiel & Vastgoedbeheer. Sinds 2019 ben ik teammanager van het ingenieursbureau. Ons team bestaat uit zo’n 35 collega’s. Wij voeren allerlei realisatieprojecten uit in de openbare ruimte. Dat gaat van nieuwbouw en de aanleg van wegen tot het vervangen van rioleringen en lichtmasten. Alles zo soepel en zo toekomstbestendig mogelijk.

Veel ruimtevraagstukken zijn complex. De bedrijvigheid, de woningen, het verkeer: alles hangt nauw met elkaar samen. De keuzes die we maken, baseren we daarom op de Omgevingsvisie Westland.

Aanpassen aan het klimaat

We maken onze openbare ruimte klaar voor de toekomst. Daarbij kijken we bijvoorbeeld naar de verwachte verkeersbewegingen en het veranderende weer. Het wordt warmer, er komen meer hevige buien. We hebben in De Lier een klimaatadaptieve weg aangelegd met waterberging eronder. Daarmee voorkomen we dat er in de toekomst wateroverlast is, aangezien dit een laaggelegen gebied is. Zo kijken we bijvoorbeeld ook bij de aanleg van een nieuwe riolering waar die aan moet voldoen om over vijftig jaar nog steeds goed te functioneren.

Professionalisering

Ik heb ook bij andere gemeenten gewerkt. Bij gemeente Westland valt me op dat we, ondanks dat we een 100.000+ gemeente zijn, een dorpse cultuur hebben. Dat is soms een lastige balans. We waarderen de korte lijntjes, het directe contact met iedereen, maar soms is meer afstand toch praktisch.

Die balans zoeken we ook tussen denken en doen. Over het algemeen stropen Westlanders al snel de mouwen op. Maar het is belangrijk om je opdracht goed te formuleren voordat je iets gaat doen. Prioriteiten stellen, een planning maken, de rollen en taken definiëren. Daar is nu ook veel aandacht voor binnen de verdere professionalisering van de organisatie.

Samenwerken en reflecteren

Wat ik van belang vind, is dat nieuwe collega’s positief zijn ingesteld, graag de samenwerking zoeken en het in zich hebben om integraal te denken. Dan bedoel ik dat je niet alleen je eigen rol goed begrijpt, maar ook de werking van een compleet project kan doorgronden.

Je krijgt zeker de ruimte om je te blijven ontwikkelen. Door cursussen bijvoorbeeld, maar ook door met elkaar te reflecteren. Dat zouden we eigenlijk vaker moeten doen, want daar bereik je resultaten mee.

Blijven leren

In het hele cluster, en zeker ook in mijn team, is een projectmatige aanpak echt een must. Ik ben van nature niet zo van de structuur, maar na al die jaren begrijp ik wel dat het handig is om het overzicht te bewaren. En om daar werkbare afspraken over te maken. De taal van het projectmatig werken spreken we steeds beter. Werk is eigenlijk net het echte leven: je blijft toch leren. Af en toe kijk je terug en besef je: nou, we hebben onze aanpak toch enorm verbeterd, de afgelopen tijd. Dat geeft energie.”