Voorstander van het eigen initiatief

Maxim de Zeeuw, beleidsadviseur sport

Sport is een belangrijke pijler voor de leefbaarheid van een gemeente. In Westland weten ontzettend veel mensen de sportclubs te vinden. Goede faciliteiten zijn dan natuurlijk belangrijk. Dat zie je terug in ons beleid. Maxim vertelt over zijn werk als beleidsadviseur en welke eigenschappen daarbij belangrijk zijn.

Meegroeien

“Voordat ik hier kwam werken, werkte ik in Rotterdam bij de voetbalbond. Ik zat regelmatig om de tafel met gemeentes. Dan dacht ik: dat is best een leuke functie aan de andere kant van de tafel. Op een gegeven moment, in 2009, zag ik een vacature bij gemeente Westland en heb ik de stap gezet.

Mijn functie houdt in dat ik ons college en de gemeenteraad adviseer over het sportbeleid. Een groot deel van mijn werk draait om sportaccommodaties. De gemeente groeit, dus de accommodaties moeten meegroeien. We willen vraag en aanbod in evenwicht houden, zodat iedereen kan sporten. Op goede velden, in mooie sporthallen en in veilige zwembaden.

Zelf de broek ophouden

Zelf heb ik een beetje dat Rotterdamse: ‘geen woorden maar daden’. Dat kom je bij Westlanders ook tegen. Men is voorstander van het eigen initiatief. Dat zie je terug bij de sportclubs. We mogen trots zijn op de kwaliteit van onze sportcomplexen. De gemeente draagt wel bij, maar toch, men houdt graag de eigen broek op. Het sterke bedrijfsleven in de gemeente speelt daar een belangrijke rol in. De reclame rond de velden is soms wel drie rijen hoog.

Sociale functie

De sociale functie van de clubs is ook sterk. Kijk naar de jeugd: van de 10- tot 14-jarige jongens in de gemeente is driekwart lid van een sportclub, van de meisjes uit die leeftijdsgroep ongeveer twee derde. Dat is ontzettend veel. Misschien ook omdat de gemeente uit kleine kernen bestaat. In Kwintsheul wonen zo’n 4000 mensen, maar er staat wel een prachtige accommodatie met twee sporthallen. Als je elkaar wil treffen, gebeurt dat op de club.

Het dorpse karakter is belangrijk in Westland. Dat wil men graag behouden. Dat is mooi, al moet je er ook niet in doorschieten. Je moet geen hek om je gemeente neerzetten.

Goed gevoel

Projecten waar ik met trots op terugkijk? Lastig kiezen. Het vernieuwen van sportaccommodaties is een zaak van de lange adem. Het zijn projecten waar ongelooflijke bedragen in omgaan. Het is de kunst om dat allemaal in goede banen te leiden. Als dat succesvol afgerond is, geeft dat een goed gevoel. We hebben een aantal jaar geleden bijvoorbeeld twee complexen tot één samengevoegd in Maasdijk, dat is erg mooi geworden.

Voelhoorns

Je moet wel proactief van aard zijn om hier te werken. Het komt allemaal niet aangewaaid. In een functie als de mijne is het ook goed als je bestuurlijk sensitief bent, ‘voelhoorns’ hebt. Sport maakt immers emotie los, bij mensen en ook in de politiek. Het is ook belangrijk dat je goed kunt netwerken. Ik heb zelf met allerlei disciplines te maken. Financieel, juridisch, technisch: alles komt voorbij. Zo is het in meer functies belangrijk dat je allround bent.

Natuurlijk kun je ook groeien. Ik heb in het verleden ook wel cursussen gevolgd via de gemeente. Soms krijg je een aanbod voor bijscholing. Dat is allemaal prima geregeld bij Westland.”