Jongeren vooruit helpen

Serap Güles, consulent voortijdig schoolverlaten

Iedere jongere verdient een mooi toekomstperspectief. Ook als er hobbels op de weg zijn. De gemeente helpt jongeren die voortijdig van school gaan om alsnog een diploma te halen. Zo krijgen ze later meer kansen op de arbeidsmarkt. Hoe het is om jongeren te begeleiden, dat vertelt consulent Serap Güles.

Waar je energie van krijgt

“Ik werk nu ruim twaalf jaar voor gemeente Westland. De eerste jaren was ik met veel plezier Klantmanager Inburgering, maar die functie kwam te vervallen. Toen ben ik goed geholpen om hier een nieuwe rol te vinden. Bij de gemeente wordt gekeken wat je wil, wat je goed kan en waar je energie van krijgt. Je kunt bijvoorbeeld met een talentencoach praten. In mijn geval liep het anders: mijn toenmalige teamleider wees me op deze functie.

Stappen zetten

Eigenlijk kende ik deze functie niet. Ik kwam uit een andere richting, ik had Sociaal-Juridische Dienstverlening gestudeerd. Maar mijn teamleider schatte in dat ik hier goed zou passen. Ik ging eens meelopen en ze bleek gelijk te hebben. Inmiddels werk ik al ruim acht jaar als consulent in het team Leerplicht & Voortijdig Schoolverlaten.

Ik begeleid jongeren tussen de 18 en 23 die nog geen startkwalificatie hebben. Dat is een diploma van de havo, vwo, mbo niveau 2 of hoger. Het mooie is dat je iemand helpt om goede stappen te zetten naar de toekomst. Vaak zie je direct resultaat, maar soms heeft het even tijd nodig. Laatst kreeg ik een berichtje van iemand die ik tot twee jaar geleden begeleidde. 'Ik heb inmiddels mijn diploma gehaald. Bedankt dat je me hebt gemotiveerd.' Daar ben ik trots op.

Teamwork

Jongeren begeleiden, dat doe je individueel. Maar hoe je daar invulling aan geeft, dat bekijk je als team. Samen verbeteren we het proces. Het is ook belangrijk dat we kennis met elkaar uitwisselen. Stel, ik heb te maken met een complexe situatie die ik eerder niet heb meegemaakt. Dan ga ik met mijn collega’s sparren en vragen hoe zij daarmee omgaan. Je wil niet zomaar wat proberen, want je hebt met een mens te maken. Als mijn collega’s al eens een vergelijkbare casus hebben gehad, wil ik daarvan leren.

Laagdrempelig

We zijn heel open. Dat hoort ook bij deze rol: je bent heel sociaal ingesteld. We willen onszelf zo toegankelijk mogelijk opstellen voor de jongeren. Daarom zijn wij als consulenten ook goed te bereiken via WhatsApp en social media. Jongeren weten ons te vinden. Laagdrempeligheid is een kernwoord.

Dat is trouwens ook binnen de organisatie zo. Verschillende afdelingen en ketenpartners doen veel samen. Wij werken bijvoorbeeld veel samen met de afdeling Inkomen, afdeling Veiligheid en ketenpartners zoals Patijnenburg, Vitis en het Sociaal Kernteam (SKT). Samen je doelen bereiken, dat geeft veel saamhorigheid.

Eigenaarschap

Je hebt zeker ruimte om te groeien. Er zijn trainingen die worden aangeboden op basis van je functie. Dan wordt er gekeken wat jouw doelgroep van je vraagt en hoe je dat beter kunt doen. Ik heb me bijvoorbeeld verder verdiept in psychische aandoeningen. Je kunt het ook zelf aangeven als je behoefte hebt aan een opleiding. Het is natuurlijk ook goed om actief te kijken hoe je jezelf wilt ontwikkelen.

De gemeente Westland doet sowieso een beroep op je eigenaarschap. Je bepaalt zelf hoe je je werk verdeelt over de week. Dat geeft veel vrijheid, voor mij werkt dat heel goed.”