Clusters

Introtekst. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Bureau gemeentesecretaris

Het bureau gemeentesecretaris ondersteunt de gemeentesecretaris, bijvoorbeeld bij het adviseren van het college van B&W.

Dienstverlening

Als inwoners en organisaties producten en diensten van de gemeente nodig hebben, staat cluster Dienstverlening klaar.

Bedrijfsvoering

Dit cluster is thuis in alles wat onmisbaar is voor goede bedrijfsvoering, van automatisering tot juridische zaken.

Beleid

Dit cluster maakt beleid voor sociale en maatschappelijke vooruitgang, een sterke economie en een leefbare gemeente.

Ruimte

Een kwalitatief hoogwaardige leefomgeving in het Westland. Daar zetten de acht teams van cluster Ruimte zich voor in.