Cluster Bedrijfsvoering

De collega’s die binnen dit cluster werken, zorgen voor de solide bedrijfsvoering van gemeente Westland. Het cluster Bedrijfsvoering biedt de andere clusters informatie, advies en ondersteuning op verschillende gebieden, van personeel en financiën tot juridische zaken.

De klantvraag staat centraal bij het cluster Bedrijfsvoering. Van daaruit wordt aan een integrale oplossing gewerkt. Dat gebeurt vanuit acht verschillende taakvelden:

 • Bestuursondersteuning en Juridische Zaken
  Geeft bijvoorbeeld juridisch advies, beheert de verzekeringsportefeuille en handelt schademeldingen en aansprakelijkstellingen af.
 • Financiële Administratie en Informatievoorziening
  Regelt bijvoorbeeld de personeels- en salarisadministratie en optimaliseert de digitalisering van verschillende informatiestromen.
 • Documentaire Informatievoorziening
  Verzorgt advies over en uitvoering van informatievoorziening binnen de organisatie, zoals het Project Papierarm Werken.
 • Informatievoorziening en Automatisering
  Bestaat uit de frontoffice, backoffice, I-advies en Applicatiemanagement. Helpt bij vragen over werkplekken en automatisering, ontwikkelt informatiebeleid en beheert de ICT.
 • Personeel, Ontwikkeling, Organisatie en Communicatie
  Adviseert over het HRM-beleid en voert het uit. Ontwikkelt communicatiestrategieën en -middelen en helpt de afdelingen bij communicatie, voorlichting en woordvoering.
 • Belastingen
  Regelt bijvoorbeeld de heffing en invordering van de gemeentelijke belastingen, de afhandeling van bezwaar- en beroepschriften en de uitvoering van basisregistraties.
 • Financiële Concerntaken
  Ontwikkelt en implementeert het financieel beleid, geeft financieel advies aan de afdelingen, verzorgt de programmabegroting en regelt de Planning & Control-cyclus.

Wil jij je op één van de taakvelden inzetten zodat de bedrijfsvoering van onze groeiende gemeente soepel loopt? Kom werken bij het cluster Bedrijfsvoering. Kijk of er vacatures zijn.