Cluster Beleid

Het cluster Beleid zet nieuwe ontwikkelingen in gang voor alle beleidsdomeinen van gemeente Westland. Het cluster bestaat uit drie teams die iets met elkaar gemeen hebben. Ze zetten altijd het maatschappelijke resultaat voorop.

De collega’s in het cluster Beleid houden de vinger aan de pols in de maatschappij. Ze formuleren visies en strategieën voor alle beleidsdomeinen van de gemeente, van economie tot zorg en van onderwijs tot sociale zaken. En ze zetten ontwikkelingen in gang om die visies te vertalen naar de werkelijkheid.

Dat gebeurt in drie teams. Elk team bestaat uit strategen, beleidsregisseurs en beleidsondersteuners. Zij ontwikkelen, regisseren, stimuleren en faciliteren. Ze werken intensief samen met het bestuur, de gemeentelijke organisatie en partners daarbuiten.

Cluster Beleid bestaat uit deze teams:

  • Team Samenleving
    Belangrijke onderwerpen: maatschappelijke ondersteuning, participatie, jeugdhulp en sport-/onderwijshuisvesting.
  • Team Economie, Ruimte en Mobiliteit
    Belangrijke onderwerpen: het investeringsklimaat, de energietransitie, infrastructuur, verkeer en vervoer.
  • Team Veiligheid & Duurzaamheid
    Belangrijke onderwerpen: veiligheid, wonen, duurzaamheid, circulaire economie, energietransitie en milieu.

Wil jij je inzetten voor sociale en maatschappelijke vooruitgang, een sterke economie en een leefbare gemeente? Kom werken bij het cluster Beleid. Kijk of er vacatures zijn.