Rioolaansluiting

Woningen en (glastuinbouw)bedrijven moeten aangesloten zijn op de gemeentelijke rioolvoorziening. Dit geldt ook voor het buitengebied. De gemeente zorgt voor de aansluiting op het rioolstelsel.

Aanvragen

Regel uw aanvraag via het formulier aanvraag rioolaansluiting (pdf, 88kb) in. Met uw verzoek stuurt u de volgende documenten mee:

 • situatieschets
 • bouwtekening met terreinriolering

Kosten

Soort productPrijs
Aansluitkosten op het riool€ 4048,00*
Vergunningaanvraag€ 282,95*
Toestemming tijdelijk lozen grondwater€ 282,95*
Rioolheffing*tarief **

*Deze kosten zijn voor rekening van de eigenaar
**Deze kosten zijn voor rekening van de bewoner

 • Buitengebied

  Een aantal percelen kunnen niet van een rioolaansluitmogelijkheid worden voorzien. Dit kan technische of financiële redenen hebben.

 • Controle

  Het Hoogheemraadschap controleert in het buitengebied en zal als het nodig is handhaven. Dit betekent dat men een lozingsverbod of dwangsom kan opleggen.

 • Lozingsvergunning

  Hierin staan de regels over hoeveel en welke afvalwaterstromen op de gemeentelijke riolering afgevoerd mogen worden. De lozingsvergunning is verbonden aan het adres (perceel).

 • Rioolheffing

  Als u wel rioolheffing betaalt maar nog niet bent aangesloten op het riool dan kunt u de gemeente vragen om teruggave. Dit kan voor maximaal 3 jaar

 • Regenwater lozen

  Regenwater mag niet worden geloosd op het riool. Dit moet u afvoeren naar bijvoorbeeld sloot of vijver. De gemeente controleert hierop.