Riool verstopt

Bij overlast of pompstoring in het buitengebied maakt u een melding. Gebruik hiervoor onderstaande knop. Bij rioolverstopping of stankoverlast in huis belt u met uw woningcoörporatie of een gespecialiseerd bedrijf. Een storing betekent nog niet onmiddellijk overlast. Meld het wel snel.

  • Graven in openbaar gebied

    Moet er worden gegraven in openbaar gebied, meld dit en bel 14 0174.

  • Verantwoordelijkheid gemeente

    De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg, het onderhoud en het beheer van het hoofdrioolstelsel. De begrenzingen zijn te zien in de grafische weergave (pdf, 100kb).

  • Verantwoordelijkheid eigenaar

    Als eigenaar van een woning of bouwwerk bent u verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van de aansluitleiding het stelsel. Dit geldt ook voor ontstoppen, reparatie en vervanging van de aansluitleiding.