Publiekrechtelijke beperkingen

Als u de rechtstoestand van een onroerende zaak (zoals een huis of een stuk grond) wilt weten, kunt u een kadastraal bericht eigendom opvragen bij het Kadaster. Dit is geregeld in de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (Wkpb).

Publiekrechtelijke beperking

Soms heeft de gemeente een beperking opgelegd aan een pand of stuk grond. Hierin is opgenomen wat u wel of niet mag doen met dat pand of terrein. Zo kan een stuk grond bijvoorbeeld als natuurmonument zijn aangemerkt. Dit noemen we een “publiekrechtelijke beperking”. Deze beperkingen staan opgenomen in het kadaster en kunt u opvragen via de website van het kadaster.