Welstand

De welstandscommissie beoordeelt of plannen voldoen aan de regels zoals opgenomen in de welstandsnota. De commissie vergadert om de week op dinsdag en de vergaderingen zijn openbaar. De agenda wordt op vrijdag bekendgemaakt.

Aanvragen

De aanvraag voor een vooroverleg kan per email worden ingediend; voor bedrijfsmatige activiteiten bedrijven@GemeenteWestland.nl en voor woon- en maatschappelijke locaties consulenten@gemeentewestland.nl

Kosten

Bouwkosten
SoortPrijs
Bouwkosten minder dan € 25.000,- € 50,00 
Bouwkosten meer dan € 25.000,- 0,20% van de bouwkosten met een maximum van € 4.000,00*

De berekende bedragen worden naar boven afgerond op een veelvoud van € 5,00. Dit bedrag wordt vermeerderd met de door de welstandcommissie doorberekende omzetbelasting.