Woning slopen

Als u een bouwwerk (pand of woning) geheel of gedeeltelijk wilt slopen dan moet u een sloopmelding doen en in sommige gevallen ook een omgevingsvergunning aanvragen.

Sloopmelding doen of omgevingsvergunning aanvragen

Sloopmelding nodigOmgevingsvergunning nodig
  • bij sloopafval meer dan 10 m3 bij het (gedeeltelijk) slopen van een pand, woning, bouwwerken, standplaatsen en/of woonwagens
  • als er asbest verwijderd wordt
  • slopen (Rijks)monument
  • slopen gebouw in een beschermd stads- of dorpsgezicht
  • als de sloop in strijd is met het bestemmingsplan

Kosten

Soort productKosten
Melding sloopactiviteitgeen
Vergunningplichtige sloopactiviteit€ 205,00
Vergunningplichtige sloopactiviteit m.b.t. monumenten€ 300,25