Sloopmelding

Wilt u een bouwwerk slopen en komt daarbij meer dan 10m3 sloopafval en/of asbest vrij? Dan moet u een sloopmelding doen. In sommige gevallen moet u ook een omgevingsvergunning aanvragen voor de activiteit slopen. Particulieren kunnen asbest zelf verwijderen onder bepaalde voorwaarden zoals vermeld in de flyer slopen van asbest (pdf 2,6mb).

Aanvragen

Een sloopmelding kan digitaal worden ingediend bij het omgevingsloket online. Hiervoor heeft u DigiD nodig. Bedrijven hebben eHerkenning nodig om nieuwe aanvragen op te stellen en toegang te krijgen tot lopende aanvragen bij het omgevingsloket online. U kunt de aanvraag ook schriftelijk indienen via omgevingsloket online.

Kosten

Kosten sloopmelding
Soort productKosten
SloopmeldingGratis
Vergunningplichtige sloopactiviteiten € 200,00