Woning splitsen in aparte zelfstandige woningen

U kunt een woning of een pand in één of meerdere woningen (bijvoorbeeld appartementen) splitsen. Een vergunning is nodig als de woning onder de koop of huurgrens valt. Een splitsingsvergunning vraagt u aan via het aanvraagformulier (pdf 187kb).

Kosten

Kosten splitsen woning
Soort productKosten
Bij minder dan drie te creëren appartementen€ 188,70
Bij meer dan twee te creëren appartementen € 754,45
 • Koop- en huurprijsgrens

  U dient een splitsingsvergunning aan te vragen indien u als eigenaar van de woonruimte een woning wilt splitsen die onder de koop- en huurprijsgrens valt. De huurprijsgrens is per 1-1-2016 vastgesteld op € 710,68. Voor de koopprijsgrens geldt nog steeds het bedrag per 1-1-2015, namelijk € 177.975.

 • Voorwaarden
  • de Woningsplitsingsvergunning wordt in principe slechts verleend in combinatie met een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen. Indien u een woningsplitsingsvergunning wenst zonder dat u een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen nodig acht, dan zult u moeten aantonen dat de gesplitste woondelen in overeenstemming zijn met de eisen in het bouwbesluit en met het geldende bestemmingsplan. De gemeente stelt namelijk eisen aan de woon- en bouwtechnische kwaliteit van nieuw te vormen woningen/ appartementen
  • per appartement of woning dient sprake te zijn van een zelfstandige woonruimte, die voldoet aan de eisen van de Bouwverordening en het Bouwbesluit
  • het belang van de splitsing moet opwegen tegen het belang van het behoud van de woonruimtevoorraad

  Na ontvangst van uw aanvraag zal worden getoetst of u aan de voorwaarden voldoet en of aan u een splitsingsvergunning kan worden verleend. Pas wanneer de vergunning is afgegeven zal er een nieuw huisnummer aan de gecreëerde woningen worden toegekend. Daarnaast is het van belang dat een notaris de splitsing op basis van de splitsingsakte en de splitsingstekening de splitsing heeft laten aantekenen in het kadaster.

 • Toe te voegen bijlagen
  • Motivering van de aanvraag tot splitsing; In drievoud een splitsingsplan met splitsingstekening
  • Een taxatierapport van het pand en de tot afzonderlijke woonruimte bestemde delen, opgemaakt door een beëdigd taxateur
  • Omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen