Bomen

Gemeente Westland beheert ongeveer 47.000 bomen. Bomen zijn belangrijk, ze leveren een bijdrage aan hoe inwoners de gemeente beleven. Ook zorgen bomen voor verkoeling en zijn ze van groot belang voor het aantal soorten dieren en planten in een gebied. Het beleid van gemeente Westland is er op gericht om zoveel mogelijk groen te behouden en te creëren. Dit doen we door op zoek te gaan naar ruimte om nieuwe bomen te planten en groenpercelen te realiseren. Het bomenbestand is hierdoor de afgelopen jaren gegroeid! 

Onderhoud

Bomen en struiken hoeven niet elk jaar gesnoeid te worden. Daarom snoeit gemeente Westland aan de hand van een meerjarenplanning, waarin te zien is wanneer de bomen in uw buurt gesnoeid worden. Indien een boom voor een onveilige situatie zorgt, snoeien wij eerder. Hiervoor kunt u een melding maken

Bomen kappen

Gemeente Westland wil zoveel mogelijk groen behouden en creëren. Soms is het toch nodig om een boom te kappen, bijvoorbeeld door ziekte of ouderdom. Voor elke boom die de gemeente verwijdert, streven we naar het planten van twee nieuwe bomen. 

Wanneer wordt een boom gekapt?

Boom op eigen grond kappen

Wilt u een boom op eigen grond kappen? Het kappen van een boom op eigen grond kan zonder vergunning plaatsvinden, tenzij deze op de bomenlijst staat. Raadpleeg de bomenlijst via de vergunningscheck of vraag hem op via info@gemeentewestland.nl.