Nieuwe Omgevingswet

In 2022 gaat in Nederland de Omgevingswet in. De wet vervangt alle wet- en regelgeving op het gebied van ruimte, wonen, infrastructuur, milieu en water. De invoering van deze wet is van betekenis voor bewoners, ondernemers en organisaties. Gemeente Westland treft de nodige voorbereidingen. Hoe de wet er precies uit komt te zien en welke consequenties dat zal hebben voor Westlandse inwoners, ondernemers en voor de gemeente, zal de komende tijd steeds duidelijker worden.

Omgevingsvisie

In de omgevingsvisie staat wat het gemeentelijke beleid is over de toekomstige ‘fysieke leefomgeving’. Dus de omgeving waarin we wonen, werken en recreëren. Bijvoorbeeld een buurt of wijk, een winkelgebied of een park. De ruimte in Westland is beperkt. We willen van alles: meer woningen, meer groen, alle ruimte voor het bedrijfsleven. Dat gaat niet meer, er moeten keuzes gemaakt worden. De omgevingsvisie gaat ons hierbij helpen.

Omgevingsplan

Het omgevingsplan vervangt alle bestemmingsplannen in Westland. Alle regels voor de inrichting van de fysieke leefomgeving worden nu nog vastgelegd in bestemmingsplannen. In het omgevingsplan staan straks alle regels van de gemeente over de fysieke leefomgeving die gelden voor het grondgebied van Westland.

De gemeente werkt met heel veel andere partijen samen om zo een goed plan te maken waar het karakter van elke kern of gebied tot zijn recht komt. De omgevingsvisie is de basis voor het omgevingsplan. Deze beschrijft wat de wensen en behoeften zijn van de inwoners en ondernemers in Westland. Op basis daarvan werken we aan een omgevingsplan dat bepaalt welke regels gelden voor uw omgeving. De gemeente is gestart met een pilot omgevingsplan om te ervaren hoe we dit het beste aan kunnen pakken.