Nieuwe Omgevingswet

Op 1 juli 2023 veranderen de regels voor de inrichting van onze leefomgeving. Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van een dakkapel of het kappen van een boom. Of het bouwen van een kas of op een kavel. Het is allemaal geregeld in de nieuwe Omgevingswet. Die heeft drie voordelen: veranderingen zijn via één loket en in één aanvraag te regelen, de omgeving krijgt vaker gelegenheid mee te praten over de plannen en aanvragers krijgen binnen 8 weken een beslissing.

Wanneer krijgt u met de Omgevingswet te maken?

Als u of iemand in de buurt iets in de leefomgeving wil veranderen. Dat kan omdat:

  • u iets wilt bouwen, een boom wilt planten of ander initiatief wilt realiseren
  • een buur of lokale ondernemer het initiatief neemt voor een verandering
  • de gemeente nieuwe regels voor de omgeving vaststelt.

Neemt u zelf het initiatief om iets in de omgeving te veranderen? Dan volgt u vanaf juli 2023 de nieuwe regels. Bij initiatieven van anderen wordt u mogelijk uitgenodigd mee te kijken of mee te praten. U beslist zelf of u daaraan meewerkt.

Hoe werkt een vergunning aanvragen in de praktijk?

De aanvraag voor een Omgevingsvergunning verloopt vanaf 2023 anders dan in 2022.

Meer informatie?

We helpen u graag op weg. Mail naar consulenten@gemeentewestland.nl. Voor ondernemers is er bedrijven@gemeentewestland.nl. Bellen kan ook via 14 0174.