Grond afgraven en verplaatsen

U mag schone grond afgraven en verplaatsen. Is de grond vervuild? Dan moet u de grond altijd laten ophalen door een gecertificeerd bedrijf. U mag vervuilde grond niet zelf vervoeren en ergens storten.

Vergunning aanvragen

Bent u bezig met het afgraven van grond? Neem altijd contact op met de gemeente Westland. In sommige gevallen heeft u namelijk een omgevingsvergunning nodig. U vraagt deze aan op het omgevingsloket online.

Explosievenkaart

Na de Tweede Wereldoorlog zijn explosieven in de grond achter gebleven. De risicogebieden zijn te zien op de explosievenkaart (pdf, 5.8Mb).

Bent u van plan om in een risicogebied diepte werkzaamheden in de grond uit te voeren? Dan treedt het explosievenbeleid in werking. Wanneer u contact opneemt met de gemeente ontvangt u informatie over de te nemen stappen. Gaat het om werkzaamheden waarvoor u een vergunning aan moet vragen, dan wordt dit in het vergunningsproces meegenomen.