Rioolaansluiting

Woningen en (glastuinbouw)bedrijven moeten aangesloten zijn op de gemeentelijke rioolvoorziening. Dit geldt ook voor het buitengebied. De gemeente zorgt voor de aansluiting op het rioolstelsel.

Aanvragen

Regel uw aanvraag via het formulier aanvraag rioolaansluiting (pdf, 89kb) in. Met uw verzoek stuurt u de volgende documenten mee:

  • situatieschets
  • bouwtekening met terreinriolering

Kosten

Soort productPrijs
Aansluitkosten op het riool (rekening eigenaar)€ 4048,00
Vergunningaanvraag (rekening eigenaar)€ 282,95
Toestemming tijdelijk lozen grondwater (rekening eigenaar)€ 282,95
Rioolheffingtarief