Bestemmingsplannen

Een bestemmingsplan bepaalt wat er in een gemeente met de ruimte mag gebeuren. Zo wordt voor het hele gebied aangegeven of en hoe er gebouwd mag worden.

Bestemmingsplannen inzien

Op deze pagina kunt u alle bestemmingsplannen in procedure bekijken. Daarnaast staan alle plannen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Als u liever langs wilt komen om een plan in te zien dan kan dat op afspraak. Bel hiervoor 140174.

Reageren op een bestemmingsplan

Per plan staat aangegeven wat de mogelijkheden zijn om te reageren. Let hierbij goed op de reactietermijn.

 • 21-06-2019 t/m 01-08-2019 Fietsverbinding Groene Schakel
  NaamFietsverbinding Groene Schakel
  Soort plan Bestemmingsplan
  StatusOntwerp
  Publicatiedatum20-06-2019
  Reactietermijnvrijdag 21-06-2019 t/m donderdag 01-08-2019
  NummerNL.IMRO.1783.FTSVRBNGGRSCHKLobp-ON01
  Artikel1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening en 3.8 Wet ruimtelijke ordening

  Omschrijving

  Het ontwerp bestemmingsplan Fietsverbinding Groene Schakel voorziet in een juridisch-planologische regeling voor het voltooien van de doorgaande verbinding naar de wijk Tuinveld door de aangekochte gronden kadastraal bekend als sectie I, nummer 7467 te ’s-Gravenzande te wijzigen van bestemming. De bij de voormalige eigenaar overblijvende gronden kadastraal bekend gemeente ’s-Gravenzande sectie I, nummers 4286 en 7466 worden daardoor eveneens gewijzigd van bestemming. De bestaande woning Poelmolenweg 3 te ’s-Gravenzande wordt omgezet naar ‘Wonen’ met daarnaast de mogelijkheid voor een extra woning.
  De woning Poelmolenweg 5 is al jaren opgenomen in het vigerende bestemmingsplan “Het Nieuwe Water” als in te passen woonfunctie. Vanwege de ligging wordt deze woning meegenomen in het plangebied en omgezet in de bestemming ‘Wonen’.

  Het plangebied is gelegen aan de Boerenlaan, het water aan de achterzijde van de woningen aan de Enthovenlaan en de Poelmolenweg in de kern ’s-Gravenzande.

  Wilt u het plan bekijken?

  U kunt plan en bijlagen bekijken via www.140174.nl/ruimtelijkeplannen of via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174. 

  Wilt u reageren op het plan?

  U kunt een zienswijze indienen binnen de reactietermijn. Stuur uw zienswijze naar: Postbus 150, 2670 AD Naaldwijk t.a.v. de raad, cluster Beleid/Stedenbouw en Bestemmingsplannen. Het is ook mogelijk om een mondelinge zienswijze in te dienen, neem hiervoor contact op met het Omgevingscontactcentrum via 140174.
  Alleen als u als belanghebbende tijdig een zienswijze heeft ingediend, kunt u later beroep instellen tegen de vaststelling van het Bestemmingsplan.

  Bijlagen

 • 14-06-2019 t/m 26-07-2019 Rectificatie Honderdland fase 2
  NaamHonderdland fase 2
  Soort plan Exploitatieplan
  StatusGewijzigd vastgesteld op 22-01-2019
  Publicatiedatum13-06-2019
  Reactietermijnvrijdag 14-06-2019 t/m vrijdag 26-07-2019
  NummerNL.IMRO.1783.BTHONDERDLF2exp-VA03
  Artikel6.12 Wet ruimtelijke ordening

  Omschrijving

  Deze bekendmaking betreft een rectificatie van de eerdere bekendmaking van 18 april 2019. De rectificatie is noodzakelijk, omdat bij de eerdere bekendmaking niet alle stukken op de juiste wijze digitaal beschikbaar zijn gesteld. Hiermee wordt dit hersteld. Het Exploitatieplan is gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het eerder vastgestelde exploitatieplan Honderdland fase 2. De wijzigingen staan aangegeven in de Staat van wijzigingen die onderdeel uitmaakt van het besluit.

  Wilt u het plan bekijken?

  U kunt plan en bijlagen bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174.  

  Wilt u reageren op het plan?

  U kunt schriftelijk beroep indienen over de wijzigingen binnen de reactietermijn bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag indien u als belanghebbende:

  • tijdig tegen het ontwerp plan een zienswijze naar voren heeft gebracht
  • aantoont dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest een zienswijze in te dienen
  • bedenkingen heeft tegen de wijzigingen ten opzichte van het ontwerp

  Voorlopige voorziening

  Indien u beroep heeft ingesteld kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het plan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

  Bijlagen

 • 14-06-2019 t/m 27-07-2019 De Kreken Fase 2
  NaamDe Kreken Fase 2
  Soort plan Bestemmingsplan en exploitatieplan
  Status22-01-2019 Gewijzigd vastgesteld
  Publicatiedatum13-06-2019
  Reactietermijnvrijdag 14-06-2019 t/m vrijdag 26-07-2019
  Nummer

  NL.IMRO.1783.OWZKREKENf2obp-VA01

  NL.IMRO.1783.OWZKREKENf2exp-VA01

  Artikel3.8 en 6.12 wet ruimtelijke ordening

  Omschrijving

  Het bestemmingsplan en exploitatieplan 'De Kreken fase 2' voorziet in een juridisch-planologische regeling voor de ontwikkeling van een nieuw woongebied met maximaal 495 woningen. Om in te kunnen spelen op veranderende marktomstandigheden en een gefaseerde ontwikkeling, is gekozen voor een globale planopzet voor het nog te ontwikkelen woongebied. Hierbij heeft het overgrote deel van het plangebied de globale eindbestemming "Woongebied".

  Het plangebied maakt onderdeel uit van 'De Westlandse Zoom' en is gelegen aan de kern Poeldijk. Het plangebied wordt begrensd door Paul Captijnlaan, de Nieuweweg en verder door fase 1 en fase 3 van De Kreken.

  Het Bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het eerder ter inzage gelegde ontwerp. De wijzigingen staan aangegeven in de Staat van wijzigingen die onderdeel uitmaakt van het besluit.

  Wilt u het plan bekijken?

  U kunt plan en bijlagen bekijken via www.140174.nl/ruimtelijkeplannen of via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174. 

  Wilt u reageren op het plan?

  U kunt schriftelijk beroep indienen binnen de reactietermijn bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag indien u als belanghebbende:

  • tijdig tegen het ontwerp plan een zienswijze naar voren heeft gebracht;
  • aantoont dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest een zienswijze in te dienen;
  • bedenkingen heeft tegen de wijzigingen ten opzichte van het ontwerp.

  Op dit besluit voor gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan De Kreken Fase 2 is Afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit brengt met zich mee dat alle beroepsgronden in het beroepschrift moeten worden opgenomen. Na afloop van de beroepstermijn kunnen geen nieuwe beroepsgronden worden aangevoerd.

  Voorlopige voorziening

  Indien u beroep heeft ingesteld kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het plan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

  Bijlagen

 • 06-06-2019 t/m 18-07-2019 Rozemarijn 1 te Wateringen
  NaamRozemarijn 1 te Wateringen
  Soort plan Bestemmingsplan
  StatusOntwerp
  Publicatiedatum06-06-2019
  Reactietermijnvrijdag 07-06-2019 t/m donderdag 18-07-2019
  NummerNL.IMRO.1783.WATROZEMARIJN1pbp-ON01
  Artikel3.8 Wet ruimtelijke ordening

  Omschrijving

  Het ontwerp bestemmingsplan 'Rozemarijn 1, Wateringen’ maakt de bouw van 20 ééngezinswoningen en 1 vrijstaande woning mogelijk.

  Wilt u het plan bekijken?

  U kunt plan en bijlagen bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174.  

  Wilt u reageren op het plan?

  U kunt een zienswijze indienen binnen de reactietermijn. Stuur uw zienswijze naar: het college van burgemeester en wethouders van Westland, t.a.v. cluster Beleid team bestemmingsplannen, Postbus 150, 2670 AD Naaldwijk. Het is ook mogelijk om een mondelinge inspraakreactie in te dienen, neem hiervoor contact op met het Omgevingscontactcentrum via 140174.

  Bijlagen

 • 06-06-2019 t/m 18-07-2019 Vlietweg achter 12 te Naaldwijk
  NaamVlietweg achter 12 te Naaldwijk
  Soort plan Bestemmingsplan
  StatusOntwerp
  Publicatiedatum06-06-2019
  Reactietermijnvrijdag 07-06-2019 t/m donderdag 18-07-2019
  NummerNL.IMRO.1783.NWKVLIETWGnb12pbp-ON01
  Artikel3.8 Wet ruimtelijke ordening

  Omschrijving

  Het ontwerp bestemmingsplan Vlietweg achter 12 te Naaldwijk voorziet in een juridisch-planologische regeling voor het mogelijk maken van de ontwikkeling van één of twee woningen op het perceel kadastraal bekend als NWK01, sectie C, nummer 1649.

  Wilt u het plan bekijken?

  U kunt plan en bijlagen bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174.

  Wilt u reageren op het plan?

  U kunt een zienswijze indienen binnen de reactietermijn. Stuur uw zienswijze naar: Postbus 150, 2670 AD Naaldwijk t.a.v. de raad, cluster Beleid/Stedenbouw en Bestemmingsplannen. Het is ook mogelijk om een mondelinge zienswijze in te dienen, neem hiervoor contact op met het Omgevingscontactcentrum via 140174. Alleen als u als belanghebbende tijdig een zienswijze heeft ingediend, kunt u later beroep instellen tegen de vaststelling van het Bestemmingsplan.

  Bijlagen

 • 24-05-2019 t/m 04-07-2019 Prins Clausstraat 103 - 113 Wateringen
  NaamPrins Clausstraat 103 - 113 Wateringen
  Soort plan Bestemmingsplan
  StatusOntwerp
  Publicatiedatum23-05-2019
  Reactietermijnvrijdag 24-05-2019 t/m donderdag 04-07-2019
  NummerNL.IMRO.1783.WATAMBACHTSHOF2pbp-ON01
  Artikel1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening en 3.8 Wet ruimtelijke ordening

  Omschrijving

  Het ontwerpbestemmingsplan 'Prins Clausstraat 103 - 113 Wateringen' voorziet in een juridisch-planologische regeling voor het mogelijk maken van een zestal vrijstaande woningen

  De woningen worden voorzien op het perceel Ambachtshof nr .2 te Wateringen. De locatie werd aanvankelijk gebruikt als beeldentuin. De woningen worden ontsloten door middel van bruggen op de Prins Clausstraat .

  Wilt u het plan bekijken?

  U kunt plan en bijlagen bekijken via www.140174.nl/ruimtelijkeplannen of via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174.

  Wilt u reageren op het plan?

  U kunt een zienswijze indienen binnen de reactietermijn. Stuur uw zienswijze naar: Postbus 150, 2670 AD Naaldwijk t.a.v. de raad, cluster Beleid/Stedenbouw en Bestemmingsplannen. Het is ook mogelijk om een mondelinge zienswijze in te dienen, neem hiervoor contact op met het Omgevingscontactcentrum via 140174. Alleen als u als belanghebbende tijdig een zienswijze heeft ingediend, kunt u later beroep instellen tegen de vaststelling van het Bestemmingsplan.

  Bijlagen

 • 10-05-2019 t/m 21-06-2019 Waelplas
  NaamWaelplas
  Soort plan Bestemmingsplan en exploitatieplan
  Status19-03-2019 Gewijzigd vastgesteld
  Publicatiedatum09-05-2019
  Reactietermijnvrijdag 10-05-2019 t/m vrijdag 21-06-2019
  Nummer

  NL.IMRO.1783.ONWWAELPLASpbp-VA01

  NL.IMRO.1783.ONWWAELPLASexp-VA01

  Artikel3.8 en 6.12 wet ruimtelijke ordening

  Omschrijving

  Het bestemmingsplan en exploitatieplan “Waelplas” voorziet in een juridisch-planologische regeling voor de ontwikkeling van een nieuw woongebied. Bestaande woningen en functies zijn specifiek bestemd. Om een gefaseerde ontwikkeling van het gebied mogelijk te maken, is gekozen voor een globale planopzet met deels een uitwerkingsbevoegdheid. Hierbij heeft het nog niet ontwikkelde deel van het plangebied de globale bestemming “Woongebied 1”. De gronden met de bestemming “Woongebied 2” dienen nader uitgewerkt te worden, voordat hier woningen gerealiseerd kunnen worden. Na uitwerking, maakt het bestemmingsplan het mogelijk om maximaal 110 woningen te realiseren binnen het plangebied.
  Het plangebied maakt onderdeel uit van “Waelpark” en is gelegen ten noorden van de Rijnvaartweg en ten westen van de bedrijven aan de Hagemanstraat in ’s-Gravenzande.
  Het Bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het eerder ter inzage gelegde ontwerp. De wijzigingen staan aangegeven in de Staat van wijzigingen die onderdeel uitmaakt van het besluit.

  Wilt u het plan bekijken?

  U kunt plan en bijlagen bekijken via www.140174.nl/ruimtelijkeplannen of via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174.  

  Wilt u reageren op het plan?

  U kunt schriftelijk beroep indienen binnen de reactietermijn bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag indien u als belanghebbende:

  • tijdig tegen het ontwerp plan een zienswijze naar voren heeft gebracht
  • aantoont dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest een zienswijze in te dienen
  • bedenkingen heeft tegen de wijzigingen ten opzichte van het ontwerp

  Op dit besluit voor gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan Waelplas is Afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit brengt met zich mee dat alle beroepsgronden in het beroepschrift moeten worden opgenomen. Na afloop van de beroepstermijn kunnen geen nieuwe beroepsgronden worden aangevoerd.

  Voorlopige voorziening

  Indien u beroep heeft ingesteld kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het plan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

  Bijlagen

  •  
 • 26-04-2019 t/m 07-06-2019 1e Herziening Honderdland fase 2
  Naam1e Herziening Honderdland fase 2
  Soort plan Bestemmingsplan
  Status19-03-2019 Gewijzigd vastgesteld
  Publicatiedatum25-04-2019
  Reactietermijnvrijdag 26 april 2019 t/m vrijdag 7 juni 2019
  NummerNL.IMRO.1783.BTHONDERDLF2exp-VA03
  Artikel3.8 wet ruimtelijke ordening

  Omschrijving

  Het betreft een (partiële) 1e herziening van bestemmingsplan Honderdland fase 2.  Deze herziening ziet op de gronden met de bestemming “Gemengd” van het bestemmingsplan Honderdland fase 2 en is bedoeld om ongebreidelde huisvesting van arbeidsmigranten op deze gronden te voorkomen. Een logiesgebouw voor arbeidsmigranten is niet toegestaan op de gronden van dit bestemmingsplan.

  Daarnaast zijn de planregels aangescherpt om te verduidelijken welke vorm van logiesgebouwen aanvaardbaar zijn. Verder wordt er voor “eiland 3” onder voorwaarden de mogelijkheid geboden om een bedrijf te realiseren en zijn ter verduidelijking een aantal tekstuele aanpassingen doorgevoerd in de planregels.

  Het Bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het eerder ter inzage gelegde ontwerp. De wijzigingen staan aangegeven in de Staat van wijzigingen die onderdeel uitmaakt van het besluit.

  Wilt u het plan bekijken?

  U kunt plan en bijlagen bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174.  

  Wilt u reageren op het plan?

  U kunt schriftelijk beroep indienen binnen de reactietermijn bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag indien u als belanghebbende:
  -    tijdig tegen het ontwerp plan een zienswijze naar voren heeft gebracht;
  -    aantoont dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest een zienswijze in te dienen;
  -    bedenkingen heeft tegen de wijzigingen ten opzichte van het ontwerp.

  Voorlopige voorziening

  Indien u beroep heeft ingesteld kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het plan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

  Bijlagen

 • 19-04-2019 t/m 30-05-2019 Liermolen te De Lier
  NaamLiermolen te De Lier
  Soort plan Bestemmingsplan
  StatusOntwerp
  Publicatiedatum18-04-2019
  Reactietermijnvrijdag 19 april 2019 t/m donderdag 30 mei 2019
  NummerNL.IMRO.1783.LIEKERNLIERMOLNobp-ON01
  Artikel3.8 Wet ruimtelijke ordening

  Omschrijving

  Het ontwerpbestemmingsplan 'Liermolen' voorziet in een juridisch-planologische regeling voor het mogelijk maken van de ontwikkeling van 350 woningen in Liermolen, 50 (gestapelde) woningen in Molensloot Oost en het mogelijk maken van nieuwbouw van een school en gymzaal.

  Het plan omvat woningbouwlocatie Liermolen, een nieuwbouwlocatie voor een school met gymzaal en de ontwikkeling van gestapelde (sociale) woningbouw welke geografisch in fase 2 (Molensloot-Oost) zijn gelegen.

  Wilt u het plan bekijken?

  U kunt plan en bijlagen bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174.  

  Wilt u reageren op het plan?

  U kunt een zienswijze indienen binnen de reactietermijn. Stuur uw zienswijze naar: Postbus 150, 2670 AD Naaldwijk t.a.v. de raad, cluster Beleid/Stedenbouw en Bestemmingsplannen. Het is ook mogelijk om een mondelinge zienswijze in te dienen, neem hiervoor contact op met het Omgevingscontactcentrum via 140174.
  Alleen als u als belanghebbende tijdig een zienswijze heeft ingediend, kunt u later beroep instellen tegen de vaststelling van het Bestemmingsplan.

  Bijlagen

 • 19-04-2019 t/m 31-05-2019 Honderdland fase 2
  NaamHonderdland fase 2
  Soort plan Exploitatieplan
  StatusGewijzigd vastgesteld op 22-01-2019
  Publicatiedatum18-04-2019
  Reactietermijnvrijdag 19 april 2019 t/m vrijdag 31 mei 2019
  NummerNL.IMRO.1783.BTHONDERDLF2exp-ONHE
  Artikel6.12 Wet ruimtelijke ordening

  Omschrijving

  Het Exploitatieplan is gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het eerder vastgestelde exploitatieplan Honderdland fase 2. De wijzigingen staan aangegeven in de Staat van wijzigingen die onderdeel uitmaakt van het besluit.

  Wilt u het plan bekijken?

  U kunt plan en bijlagen bekijken via www.140174.nl/ruimtelijkeplannen of via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174.  

  Wilt u reageren op het plan?

  U kunt schriftelijk beroep indienen over de wijzigingen binnen de reactietermijn bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag indien u als belanghebbende:

  • tijdig tegen het ontwerp plan een zienswijze naar voren heeft gebracht
  • aantoont dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest een zienswijze in te dienen
  • bedenkingen heeft tegen de wijzigingen ten opzichte van het ontwerp

  Voorlopige voorziening

  Indien u beroep heeft ingesteld kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het plan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

  Bijlagen

 • 19-04-2019 t/m 30-05-2019 Mr. Jan Tuningstraat 80 Naaldwijk
  NaamMr. Jan Tuningstraat 80 Naaldwijk
  Soort plan Bestemmingsplan
  StatusOntwerp
  Publicatiedatum18-04-2019
  Reactietermijnvrijdag 19 april 2019 t/m donderdag 30 mei 2019
  NummerNL.IMRO.1783.NWKMRJTUNINGSTR80p-ON01
  Artikel3.8 Wet ruimtelijke ordening

  Omschrijving

  Het ontwerpbestemmingsplan “Mr. Jan Tuningstraat 80 Naaldwijk” voorziet in een juridisch-planologische regeling voor een ontwikkeling in een deel van het gebied Mr. Jan Tuningstraat 80 te Naaldwijk”. Hiermee wordt een woonperceel gesplitst, een bouwvlak voor het kunnen realiseren van een woning toegevoegd en de mogelijkheid gecreëerd voor realisatie van de benodigde waterberging. 

  Wilt u het plan bekijken?

  U kunt plan en bijlagen bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174.  

  Wilt u reageren op het plan?

  U kunt een zienswijze indienen binnen de reactietermijn. Stuur uw zienswijze naar: Postbus 150, 2670 AD Naaldwijk t.a.v. de raad, cluster Beleid/Stedenbouw en Bestemmingsplannen. Het is ook mogelijk om een mondelinge zienswijze in te dienen, neem hiervoor contact op met het Omgevingscontactcentrum via 140174.
  Alleen als u als belanghebbende tijdig een zienswijze heeft ingediend, kunt u later beroep instellen tegen de vaststelling van het Bestemmingsplan.

  Bijlagen

 • 22-03-2019 t/m 02-05-2019 Vrachtwagenparkeerplaats Teylingen
  NaamVrachtwagenparkeerplaats Teylingen, ‘s-Gravenzande
  Soort plan Bestemmingsplan
  StatusOntwerp
  Publicatiedatum21-03-2019
  Reactietermijnvrijdag 22-03-2019 t/m donderdag 02-05-2019
  NummerNL.IMRO.1783.GTGWDIJKRWLnb15pbp-ON01
  Artikel3.8 Wet ruimtelijke ordening

  Omschrijving

  Het bestemmingsplan maakt een vrachtwagenparkeerplaats voor zes vrachtwagens mogelijk nabij Dijckerwaal 15 in ’s-Gravenzande.

  Wilt u het plan bekijken?

  U kunt plan en bijlagen bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174. 

  Wilt u reageren op het plan?

  U kunt een zienswijze indienen binnen de reactietermijn. Stuur uw zienswijze naar: Postbus 150, 2670 AD Naaldwijk t.a.v. de raad, cluster Beleid/Stedenbouw en Bestemmingsplannen. Het is ook mogelijk om een mondelinge zienswijze in te dienen, neem hiervoor contact op met het Omgevingscontactcentrum via 140174. Alleen als u als belanghebbende tijdig een zienswijze heeft ingediend, kunt u later beroep instellen tegen de vaststelling van het Bestemmingsplan.

  Bijlagen

 • 28-12-2018 t/m 08-02-2019 Monnikenlaan Noord
  NaamMonnikenlaan Noord
  Soort plan Bestemmingsplan
  Status11-12-2018 Gewijzigd vastgesteld
  Publicatiedatum27-12-2018
  Reactietermijnvrijdag 28-12-2018 t/m donderdag 08-02-2019
  NummerNL.IMRO.1783.GTMNNKLNRDpbp-VA01
  Artikel3.8 wet ruimtelijke ordening

  Omschrijving

  Met voorliggend bestemmingsplan worden in het gebied tussen de Monnikenlaan, Galgeweg, Piet Struykweg en Burgemeester Elsenweg een aantal ontwikkelingen mogelijk gemaakt. Het betreft onder andere de inrichting van een reststrook van het 3-in-1 project voor het versterken van de groenblauwe structuur, de herplantcompensatie voor de bomen en bosschages van de Hoefweg in De Lier (Schefferkamp) en het vergroten van de woning Monnikenlaan 39 te Naaldwijk. Het plangebied ligt ten zuiden van de bebouwde kom van Naaldwijk en wordt begrensd door de Monnikenlaan, Galgeweg, Piet Struykweg en Burgemeester Elsenweg.

  Het Bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het eerder ter inzage gelegde ontwerp. De wijzigingen staan aangegeven in de Staat van wijzigingen die onderdeel uitmaakt van het besluit.

  Wilt u het plan bekijken?

  U kunt plan en bijlagen bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174.  

  Wilt u reageren op het plan?

  U kunt schriftelijk beroep indienen binnen de reactietermijn bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag indien u als belanghebbende:
  -    tijdig tegen het ontwerp plan een zienswijze naar voren heeft gebracht;
  -    aantoont dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest een zienswijze in te dienen;
  -    bedenkingen heeft tegen de wijzigingen ten opzichte van het ontwerp.

  Voorlopige voorziening

  Indien u beroep heeft ingesteld kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het plan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

  Bijlagen

 • 05-10-2018 t/m 16-11-2018 Zuideinde 28 te Naaldwijk
  NaamZuideinde 28 te Naaldwijk
  Soort plan Bestemmingsplan
  Status18-09-2018 Gewijzigd vastgesteld
  Publicatiedatum04-10-2018
  Reactietermijnvrijdag 05-10-2018 t/m vrijdag 16-11-2018
  NummerNL.IMRO.1783.BTBOVNDK38en50pbp-VA01
  Artikel3.8 Wet ruimtelijke ordening

  Omschrijving

  Het bestemmingsplan herstelt de mogelijkheid tot het bouwen van twee woningen.

  Het Bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het eerder ter inzage gelegde ontwerp. De wijzigingen staan aangegeven in de Staat van wijzigingen die onderdeel uitmaakt van het besluit.

  Wilt u het plan bekijken?

  U kunt plan en bijlagen bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174.  

  Wilt u reageren op het plan?

  U kunt schriftelijk beroep indienen binnen de reactietermijn bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag indien u als belanghebbende:
  -    tijdig tegen het ontwerp plan een zienswijze naar voren heeft gebracht;
  -    aantoont dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest een zienswijze in te dienen;
  -    bedenkingen heeft tegen de wijzigingen ten opzichte van het ontwerp.

  Voorlopige voorziening

  Indien u beroep heeft ingesteld kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het plan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

  Bijlagen

 • 10-08-2018 t/m 20-09-2018 Westmade-Noord te Monster
  NaamWestmade-Noord
  Soort plan Bestemmingsplan
  StatusOntwerp
  Publicatiedatum09-08-2018
  Reactietermijnvrijdag 10 augustus 2018 t/m donderdag 20 september 2018
  NummerNL.IMRO.1783.ONZWESTMADENRDobp-ON01
  Artikel3.8 Wet ruimtelijke ordening

  Omschrijving

  Bestemmingsplan Westmade-Noord is een ontwikkelingsgericht bestemmingsplan. Het biedt een juridisch-planologisch kader, waarbinnen de ontwikkeling van een nieuw woongebied met maximaal 475 woningen met bijbehorende groen-, water- en verkeersvoorzieningen tot stand kan komen. De omliggende bestaande woningen in het plangebied zijn specifiek bestemd.

  Westmade-Noord is gelegen aan de noordwestzijde van de gemeente Westland grenzend aan de gemeente Den haag en het duinengebied. Het plangebied is gelegen tussen de Haagweg, Oorberlaan en Plaats Langeveld.

  Wilt u het plan bekijken?

  U kunt plan en bijlagen bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174.  

  Wilt u reageren op het plan?

  U kunt een zienswijze indienen binnen de reactietermijn. Stuur uw zienswijze naar: Postbus 150, 2670 AD Naaldwijk t.a.v. de raad, cluster Beleid/Stedenbouw en Bestemmingsplannen. Het is ook mogelijk om een mondelinge zienswijze in te dienen, neem hiervoor contact op met het Omgevingscontactcentrum via 140174.
  Alleen als u als belanghebbende tijdig een zienswijze heeft ingediend, kunt u later beroep instellen tegen de vaststelling van het Bestemmingsplan.

  Bijlagen

 • 10-08-2018 t/m 20-09-2018 Groeneweg 179 's-Gravenzande
  NaamBestemmingsplan Groeneweg 179
  Soort plan Bestemmingsplan
  StatusOntwerp
  Publicatiedatum09-08-2018
  Reactietermijnvrijdag 10-08-2018 t/m donderdag 20-09-2018
  NummerNL.IMRO.1783.GTGROENEWEG178pbp-ON01
  Artikel3.8 Wet ruimtelijke ordening

  Omschrijving

  Met het ontwerpbestemmingsplan wordt een deel van het perceel Groeneweg 179, te ’s-Gravenzande gewijzigd van de bestemming ‘Agrarisch-Glastuinbouw’ naar ‘Wonen’ en ‘Water’.

  Wilt u het plan bekijken?

  U kunt plan en bijlagen bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174. 

  Wilt u reageren op het plan?

  U kunt een zienswijze indienen binnen de reactietermijn. Stuur uw zienswijze naar: Postbus 150, 2670 AD Naaldwijk t.a.v. de raad, cluster Beleid/Stedenbouw en Bestemmingsplannen. Het is ook mogelijk om een mondelinge zienswijze in te dienen, neem hiervoor contact op met het Omgevingscontactcentrum via 140174.

  Alleen als u als belanghebbende tijdig een zienswijze heeft ingediend, kunt u later beroep instellen tegen de vaststelling van het Bestemmingsplan.

  Bijlagen

 • 12-01-2018 t/m 23-02-2018 Duingeest 1e herziening
  NaamDuingeest 1e herziening
  Soort plan Bestemmingsplan
  StatusVoorontwerp
  Publicatiedatum11-01-2018
  Reactietermijnvrijdag 12-01-2018 t/m vrijdag 23-02-2018
  NummerNL.IMRO.1783.obp0000015h01-Vo01
  Artikel1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening en 3.8 Wet ruimtelijke ordening

  Op 23 januari 2013 is het bestemmingsplan Duingeest vastgesteld. Dit plan kent een stringente regeling omtrent de te realiseren woningtypen. Door gewijzigde marktomstandigheden voldoet het huidige niet en was er behoefte aan een flexibelere regeling voor de nog te realiseren woongebieden. Hierdoor is het mogelijk om deels af te wijken van het stedenbouwkundige plan en het beeldkwaliteitsplan. Alleen de bestemmingen ‘Woongebied -1’ tot en met ‘Woongebied -4’ zijn opgenomen in deze herziening. Het plangebied bevindt zich aan de kuststrook, met de duinen, het strand en de zee. Ten westen van het plangebied is het bestaande glastuingebouwgebied van Westland gesitueerd. Aan de zuidzijde van Duingeest bevindt zich het bedrijventerrein van de kern Monster met daarop het themapark ‘De Westlandse Druif’.

  Wilt u het plan bekijken?

  U kunt plan en bijlagen onderstaand bekijken of via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174.  

  Bijlagen

 • 25-08-2017 t/m 05-10-2017 Zwartendijk 19a Monster
  NaamZwartendijk 19A Monster
  Soort plan Bestemmingsplan
  StatusOntwerp
  Publicatiedatum24-08-2017
  Reactietermijnvrijdag 25-08-2017 t/m donderdag 05-10-2017
  NummerNL.IMRO.1783.GTGWZWARTEDK19Apbp-ON01
  Artikel3.8 Wet ruimtelijke ordening

  Omschrijving

  Zwartendijk 19A te Monster is gelegen in het glastuinbouwgebied van de gemeente Westland aan de Zwartendijk. Het gaat om een glastuinbouwbedrijf die eveneens detailhandelsactiviteiten uitoefent. De detailhandelsactiviteiten van de kwekerij de Zonnebloem vallen onder het overgangsrecht. Omdat een activiteit niet twee keer onder het overgangsrecht mag komen en omdat de gemeente de activiteiten goed vastgelegd wil hebben is er een bestemmingsplan opgesteld voor de verkoopactiviteiten van het glastuinbouwbedrijf in een bestaande kas van maximaal 2.000m2. Het gaat om eigen geteelde en ingekochte producten met daarnaast enkele bijbehorende attributen. De naast gelegen bestemming ‘Bedrijf’ is deels omgezet in de bestemming 'Agrarisch - Glastuinbouw''.

  Wilt u het plan bekijken?

  U kunt plan en bijlagen bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174.  

  Wilt u reageren op het plan?

  U kunt een zienswijze indienen binnen de reactietermijn. Stuur uw zienswijze naar: Postbus 150, 2670 AD Naaldwijk t.a.v. de raad, cluster Beleid/Stedenbouw en Bestemmingsplannen. Het is ook mogelijk om een mondelinge zienswijze in te dienen, neem hiervoor contact op met het Omgevingscontactcentrum via 140174. Alleen als u als belanghebbende tijdig een zienswijze heeft ingediend, kunt u later beroep instellen tegen de vaststelling van het Bestemmingsplan.

  Bijlagen

 • 28-07-2017 t/m 08-09-2017 Exploitatieplan Honderdland fase 2
  Naam Exploitatieplan Honderdland fase 2
  Soort plan Exploitatieplan
  Status27 juni 2017 vastgesteld
  Publicatiedatumdonderdag 27 juli 2017
  Reactietermijnvrijdag 28 juli 2017 t/m vrijdag 8 september 2017
  NummerNL.IMRO.1783.BTHONDERDLF2exp-VA03
  Artikel6.14 Wet ruimtelijke ordening

  Omschrijving

  Op grond van het bepaalde in afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) zijn gemeenten verplicht om tegelijkertijd met het bestemmingsplan één of meerdere exploitatieplannen vast te stellen, tenzij het kostenverhaal van de ontwikkeling anderszins is verzekerd. Dat laatste is hier niet het geval, zodat het noodzakelijk is om een juridische basis te leggen voor het kostenverhaal in de vorm van het exploitatieplan. Het exploitatieplan beoogt de kosten, als bedoeld in de artikelen 6.2.4 en 6.2.5. van het Besluit ruimtelijke ordening te verhalen op de grondeigenaren in het exploitatiegebied.
  Het exploitatieplan is gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het eerder ter inzage gelegde ontwerp. De wijzigingen staan aangegeven in de Staat van wijzigingen die onderdeel uitmaakt van het besluit en als bijlage bij de plantoelichting is gevoegd.

  Wilt u het plan bekijken?

  U kunt het plan en bijlagen in pdf via de relevante documenten op deze pagina openen of via www.ruimtelijkeplannen.nl.  Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174.

  Wilt u reageren op het plannen?

  U kunt schriftelijk beroep indienen binnen de reactietermijn bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag indien u als belanghebbende:

  • tijdig tegen het ontwerp plan een zienswijze naar voren heeft gebracht
  • aantoont dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest een zienswijze in te dienen
  • bedenkingen heeft tegen de wijzigingen ten opzichte van het ontwerp

  Crisis- en herstelwet

  Op dit besluit voor gewijzigde vaststelling van het Exploitatieplan Honderdland fase 2 is, vanwege de samenhang met het bestemmingsplan ‘Honderdland fase 2’, Afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit brengt met zich mee dat alle beroepsgronden in het beroepschrift moeten worden opgenomen. Na afloop van de beroepstermijn kunnen geen nieuwe beroepsgronden worden aangevoerd.

  Voorlopige voorziening

  Indien u beroep heeft ingesteld kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het plan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

  Bijlagen

 • 16-12-2016 t/m 26-01-2017 Reconstructie N211 Wippolderlaan
  NaamOntwerp Bestemmingsplan ‘Reconstructie N211 Wippolderlaan’
  Soort plan Bestemmingsplan
  StatusOntwerp
  Publicatiedatum15-12-2016
  NummerNL.IMRO.1783.OINN211WIPPLDLNpbp-ON01
  Artikel3.8 Wet ruimtelijke ordening

  Omschrijving

  Het bestemmingsplan ‘Reconstructie N211 Wippolderlaan’ maakt de verbreding met bijbehorende werken van de N211 over het tracé Wippolderlaan mogelijk. Het doel van dit bestemmingsplan is het juridisch-planologisch mogelijk maken van de verbreding van de provinciale weg N211 (Wippolderlaan) op het grondgebied van de gemeente Westland en de gemeente Midden-Delfland. De N211 is de provinciale weg die de rijksweg A4 verbindt met (de kust achter) het Westland, de agglomeratie Den Haag en Hoek van Holland. Ook ontsluit deze weg samen met de N222 (veilingroute) de zuidzijde van de Haagse regio en de gemeente Westland met haar agro-logistieke bedrijfsterreinen en vice versa. Door het toevoegen van een extra rijbaan en het vervangen van kruispunten met verkeerslichten door ongelijkvloerse kruisingen gaat de doorstroming soepeler en is de reistijd over de N211 korter.

  Tot slot is voor de N211 ook een m.e.r.-beoordeling opgesteld. De gemeenten hebben in de Staatscourant een mededeling gepubliceerd, dat deze m.e.r.-beoordeling is uitgevoerd en dat de effecten niet leiden tot het uitvoeren van een m.e.r.-procedure. U kunt geen zienswijze tegen deze mededeling indienen. Wel is de m.e.r.-beoordeling een bijlage bij de twee bestemmingplannen en kunt u via deze weg een zienswijze op de inhoud van de m.e.r.-beoordeling indienen.

  Wilt u het plan bekijken? 

  U kunt het plan en bijlagen in pdf via de relevante documenten op deze pagina openen of via ruimtelijkeplannen.nl. Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174.

  Op het besluit voor vaststelling van dit bestemmingsplan zal Afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing zijn.

  Bijlagen

 • 21-10-2016 t/m 01-12-2016 De Duinen Deelgebied 6B
  NaamDe Duinen Deelgebied 6B
  Soort plan Bestemmingsplan
  StatusOntwerp
  Publicatiedatum20-10-2016
  Reactietermijnvrijdag 21-10-2016 t/m donderdag 01-12-2016
  NummerNL.IMRO.1783.OWZDUINENDG6B-ON01
  Artikel3.8 Wet ruimtelijke ordening

  Omschrijving

  Het plangebied De Duinen Deelgebied 6B is gelegen ten noordoosten van de weg Molenslag en ten noordwesten van de Rijnweg in de kern Monster. Het bestemmingsplan 'De Duinen Deelgebied 6B' is een globaal eindplan voor de bouw van in totaal 133 woningen (exclusief afwijkingsmogelijkheden). Om in te kunnen spelen op veranderende marktomstandigheden en een gefaseerde ontwikkeling, is gekozen voor een globale planopzet voor het nog te ontwikkelen woongebied. Hierbij heeft het overgrote deel van het plangebied de globale eindbestemming "Woongebied".

  Het plan maakt deel uit van De Westlandse Zoom en heeft van 17 april 2015 tot en met 28 juni 2015 ter visie gelegen voor inspraak. Inspraak en vooroverleg hebben aanleiding gegeven om de ruimtelijke onderbouwing uit te breiden met onder meer extra onderzoek op het gebied van natuur en milieu (m.e.r.-beoordeling).

  Wilt u het plan bekijken?

  U kunt de plannen en bijlagen bekijken via ruimtelijkeplannen.nl. Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174.  

  Wilt u reageren op het plan?

  U kunt een zienswijze indienen binnen de reactietermijn. Stuur uw zienswijze naar: Postbus 150, 2670 AD Naaldwijk t.a.v. de raad. Het is ook mogelijk om een mondelinge zienswijze in te dienen, neem hiervoor contact op met het Omgevingscontactcentrum via 140174. Alleen als u als belanghebbende tijdig een zienswijze heeft ingediend, kunt u later beroep instellen tegen de vaststelling van het bestemmingsplan.

  Bijlagen

 • 15-07-2016 t/m 25-08-2016 Rectificatie exploitatieplan Waelplas

  Deze rectificatie is noodzakelijk omdat bij de eerdere bekendmaking van het ontwerp exploitatieplan “Waelplas” op 28 april 2016 het exploitatieplan niet correct op de website van www.ruimtelijkeplannen.nl is gepubliceerd i.v.m. het ontbreken van enkele bijlagen.  Hierdoor is het noodzakelijk om het exploitatieplan met de hierbij behorende stukken opnieuw ter inzage te leggen. Hieronder volgt de nieuwe bekendmaking:

  NaamWaelplas
  Soort plan Exploitatieplan
  StatusOntwerp
  Publicatiedatum14-07-2016 
  Reactietermijnvrijdag 15-07-2016 t/m vrijdag 25-08-2016
  NummerNL.IMRO.ONWWAELPLASexp-ON01
  Artikelafdeling 6:4 Wet ruimtelijke ordening

  Omschrijving

  De gemeente is geen eigenaar van alle gronden, waarvoor in het ontwerp bestemmingsplan Waelplas maximaal 74 grondgebonden woningen zijn voorzien. Daarom is de gemeente wettelijk verplicht om gelijktijdig met het bestemmingsplan een exploitatieplan vast te stellen. In het ontwerp exploitatieplan wordt onder meer het verhalen van kosten van de grondexploitatie geregeld. Het plangebied is gelegen tussen de Rijnvaartweg, Poelmolenweg en de Maesemundeweg in ’s-Gravenzande (in het gebied van het stedenbouwkundig Masterplan “Waelpark”).

  Wilt u de plannen bekijken?

  U kunt de plannen en bijlagen bekijken via ruimtelijkeplannen.nl. Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174.  

  Wilt u reageren op de plannen?

  U kunt een zienswijze indienen op het ontwerp exploitatieplan binnen de reactietermijn. Stuur uw zienswijze naar: Postbus 150, 2670 AD Naaldwijk t.a.v. de raad, team STB. Het is ook mogelijk om een mondelinge zienswijze in te dienen, neem hiervoor contact op met het Omgevingscontactcentrum via 140174. Alleen als u als belanghebbende tijdig een zienswijze heeft ingediend, kunt u later beroep instellen tegen de vaststelling van het exploitatieplan.

  Bijlagen

 • 04-03-2016 t/m 14-04-2016 Centrum Honselersdijk
  NaamCentrum Honselersdijk
  Soort plan Bestemmingsplan
  StatusVoorontwerp
  Publicatiedatum03-03-2016 
  Reactietermijnvrijdag 04-03-2016 t/m donderdag 14-04-2016
  NummerNL.IMRO.1783.HONCTRMobp-VO01
  Artikel1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening en 3.8 Wet ruimtelijke ordening

  Omschrijving

  Het voorontwerpbestemmingsplan 'Centrum Honselersdijk' voorziet in een juridisch-planologische regeling voor het moderniseren van een gedeelte van het centrum van Honselersdijk. Het voorontwerp omvat het uitbreiden van de bestaande supermarkt, uitbreiding van de maatschappelijke functie, de sloop van de kerk en de inrichting van een parkeerterrein.
  Het plangebied is gelegen in de kern Honselersdijk, ingeklemd tussen de Dijkstraat aan de noordzijde, de Fazantlaan aan de zuidzijde en de Molenlaan aan de oostzijde. Aan de westzijde wordt het gebied begrensd door bestaande voornamelijk woonbebouwing.

  Wilt u het plan bekijken? 

  U kunt het plan en bijlagen in pdf via de bijlagen op deze pagina openen of via ruimtelijkeplannen.nl.  Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174.  

  Wilt u reageren op het plan? 

  U kunt een inspraakreactie indienen binnen de reactietermijn. Stuur uw zienswijze naar: het college van burgemeester en wethouders van Westland, t.a.v. afdeling ROV, team STB, Postbus 150, 2670 AD Naaldwijk. Het is ook mogelijk om een mondelinge inspraakreactie in te dienen, neem hiervoor contact op met het Omgevingscontactcentrum via 140174.

  Bijlagen

 • 08-01-2016 t/m 18-02-2016 Van Ruyvenlaan 2 Poeldijk
  NaamVan Ruyvenlaan 2 Poeldijk
  Soort plan Bestemmingsplan
  StatusOntwerp
  Publicatiedatum07-01-2016
  Reactietermijn vrijdag 08-01-2016 t/m donderdag 18-02-2016
  NummerNL.IMRO.1783.OGTVRUYVENLN2abp-ON01
  Artikel3.8 Wet ruimtelijke ordening

  Omschrijving

  Het perceel Van Ruyvenlaan 2 te Poeldijk is gelegen in het glastuinbouwgebied "Boomawatering" ten noorden van de Monsterseweg. Het perceel kadastraal bekend als gemeente Monster, sectie I, nummers 2430 en 2431 heeft een oppervlakte van circa 7015m2. Naar aanleiding van de uitspraak van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is er een nieuw bestemmingsplan opgesteld voor het perceel Van Ruyvenlaan 2 te Poeldijk, waar de planverbeelding voor dit perceel door de afdeling is vernietigd. Het perceel is opgenomen met de bestemming “Agrarisch – Glastuinbouw” en in de planregels zijn alle planregels van het bestemmingsplan “Glastuinbouwgebied Boomawatering” overgenomen. 

  Wilt u het plan bekijken?

  U kunt plan en bijlagen bekijken via ruimtelijkeplannen.nl. Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174.

  Wilt u reageren op het plan?

  U kunt een zienswijze indienen binnen de reactietermijn. Stuur uw zienswijze naar: Postbus 150, 2670 AD Naaldwijk t.a.v. het college van burgemeester en wethouders, team STB. Het is ook mogelijk om een mondelinge zienswijze in te dienen, neem hiervoor contact op met het Omgevingscontactcentrum via 140174. Alleen als u als belanghebbende tijdig een zienswijze heeft ingediend, kunt u later beroep instellen tegen de vaststelling van het bestemmingsplan.

  Bijlagen