Bestemmingsplannen

Een bestemmingsplan bepaalt wat er in een gemeente met de ruimte mag gebeuren. Zo wordt voor het hele gebied aangegeven of en hoe er gebouwd mag worden.

Bestemmingsplannen inzien

Op deze pagina kunt u alle bestemmingsplannen in procedure bekijken. Daarnaast staan alle plannen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Als u liever langs wilt komen om een plan in te zien dan kan dat op afspraak. Bel hiervoor 140174.

Reageren op een bestemmingsplan

Per plan staat aangegeven wat de mogelijkheden zijn om te reageren. Let hierbij goed op de reactietermijn.

 • 07-12-2018 t/m 17-01-2019 1e Herziening Honderdland fase 2
  Naam1e Herziening Honderdland fase 2
  Soort plan Bestemmingsplan
  StatusOntwerp
  Publicatiedatum06-12-2018
  Reactietermijnvrijdag 07-12-2018 t/m donderdag 17-01-2019
  NummerNL.IMRO.1783.BTHONDERDLF2h01-ON01
  Artikel1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening en 3.8 Wet ruimtelijke ordening

  Omschrijving

  Het betreft een (partiële) 1e herziening van bestemmingsplan Honderdland fase 2.  Deze herziening ziet op de gronden met de bestemming “Gemengd” van het bestemmingsplan Honderdland fase 2 en is bedoeld om ongebreidelde huisvesting van arbeidsmigranten op deze gronden te voorkomen. Een logiesgebouw voor arbeidsmigranten is in deze herziening onder voorwaarden toegestaan op “eiland 1”. Ook de planregels zijn aangescherpt om te verduidelijken welke vorm van logiesgebouwen aanvaardbaar zijn.
  Daarnaast wordt er voor “eiland 3” onder voorwaarden de mogelijkheid geboden om een bedrijf te realiseren en zijn ter verduidelijking een aantal tekstuele aanpassingen doorgevoerd in de planregels.

  Wilt u het plan bekijken?

  U kunt plan en bijlagen bekijken via de bijlagen of via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174.  

  Wilt u reageren op het plan?

  U kunt een zienswijze indienen binnen de reactietermijn. Stuur uw zienswijze naar: Postbus 150, 2670 AD Naaldwijk t.a.v. de raad van Westland, cluster Beleid/ Stedenbouw en Bestemmingsplannen. Het is ook mogelijk om een mondelinge zienswijze in te dienen, neem hiervoor contact op met het Omgevingscontactcentrum via 140174. Alleen als u als belanghebbende tijdig een zienswijze heeft ingediend, kunt u later beroep instellen tegen de vaststelling van het bestemmingsplan.

  Bijlagen

 • 23-11-2018 t/m 04-01-2019 Vrachtwagenparkeerplaats Teylingen, ‘s Gravenzande
  NaamVrachtwagenparkeerplaats Teylingen, ‘s Gravenzande
  Soort plan Bestemmingsplan
  Status13-10-2018 Voorontwerp vrijgegeven voor vooroverleg en inspraak
  Publicatiedatum22 november 2018
  Reactietermijnvrijdag 23 november t/m vrijdag 4 januari 2019
  NummerNL.IMRO.1783.GTGWDIJKRWLnb15pbp-VO01
  Artikel3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening

  Omschrijving

  Het bestemmingsplan maakt de realisatie mogelijk van zes parkeerplekken voor vrachtwagens en van een landschappelijke inrichting met groen, water en een wandelpad rondom de bunker van de Atlantikwall, nabij Dijckerwaal 15 te ’s-Gravenzande.

  Wilt u het plan bekijken?

  U kunt plan en bijlagen bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U kunt hiervoor tijdens kantoortijden 14 0174 bellen.  

  Wilt u reageren op het plan?

  U kunt een inspraakreactie indienen binnen de reactietermijn. Stuur uw reactie naar: het college van burgemeester en wethouders van Westland, t.a.v. cluster Beleid team bestemmingsplannen, Postbus 150, 2670 AD Naaldwijk. Het is ook mogelijk om een mondelinge inspraakreactie in te dienen, neem hiervoor contact op met het Omgevingscontactcentrum via 140174.

  Bijlagen

   

   

 • 05-10-2018 t/m 16-11-2018 Schepen 2 te Naaldwijk
  NaamSchepen 2 te Naaldwijk
  Soort plan Bestemmingsplan
  Status18-09-2018 Gewijzigd vastgesteld
  Publicatiedatum04-10-2018
  Reactietermijnvrijdag 05-10-2018 t/m vrijdag 16-11-2018
  NummerNL.IMRO.1783.BTBOVNDK38en50pbp-VA01
  Artikel3.8 Wet ruimtelijke ordening

  Omschrijving

  Het bestemmingsplan herstelt de mogelijkheid tot het bouwen van één woning.

  Het Bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het eerder ter inzage gelegde ontwerp. De wijzigingen staan aangegeven in de Staat van wijzigingen die onderdeel uitmaakt van het besluit.

  Wilt u het plan bekijken?

  U kunt plan en bijlagen bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174.  

  Wilt u reageren op het plan?

  U kunt schriftelijk beroep indienen binnen de reactietermijn bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag indien u als belanghebbende:
  -    tijdig tegen het ontwerp plan een zienswijze naar voren heeft gebracht;
  -    aantoont dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest een zienswijze in te dienen;
  -    bedenkingen heeft tegen de wijzigingen ten opzichte van het ontwerp.

  Voorlopige voorziening

  Indien u beroep heeft ingesteld kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het plan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

  Bijlagen

 • 05-10-2018 t/m 16-11-2018 Zuideinde 28 te Naaldwijk
  NaamZuideinde 28 te Naaldwijk
  Soort plan Bestemmingsplan
  Status18-09-2018 Gewijzigd vastgesteld
  Publicatiedatum04-10-2018
  Reactietermijnvrijdag 05-10-2018 t/m vrijdag 16-11-2018
  NummerNL.IMRO.1783.BTBOVNDK38en50pbp-VA01
  Artikel3.8 Wet ruimtelijke ordening

  Omschrijving

  Het bestemmingsplan herstelt de mogelijkheid tot het bouwen van twee woningen.

  Het Bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het eerder ter inzage gelegde ontwerp. De wijzigingen staan aangegeven in de Staat van wijzigingen die onderdeel uitmaakt van het besluit.

  Wilt u het plan bekijken?

  U kunt plan en bijlagen bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174.  

  Wilt u reageren op het plan?

  U kunt schriftelijk beroep indienen binnen de reactietermijn bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag indien u als belanghebbende:
  -    tijdig tegen het ontwerp plan een zienswijze naar voren heeft gebracht;
  -    aantoont dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest een zienswijze in te dienen;
  -    bedenkingen heeft tegen de wijzigingen ten opzichte van het ontwerp.

  Voorlopige voorziening

  Indien u beroep heeft ingesteld kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het plan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

  Bijlagen

 • 28-09-2018 t/m 09-11-2018 Rijnvaart
  NaamRijnvaart
  Soort plan Bestemmingsplan
  Status18-09-2018 Gewijzigd vastgesteld
  Publicatiedatum27-09-2018
  Reactietermijnvrijdag 08-09-2018 t/m vrijdag 09-11-2018
  NummerNL.IMRO.1783.ONWRIJNVAARTobp
  Artikel3.8 Wet ruimtelijke ordening

  Omschrijving

  De raad van gemeente Westland heeft in haar vergadering van 18 september 2018 het bestemmingsplan Rijnvaart vastgesteld. Bestemmingsplan Rijnvaart maakt de realisatie van het woningbouwplan Rijnvaart juridisch-planologisch mogelijk. Het plangebied is gelegen in de Poelpolder ten oosten van de kern 's-Gravenzande. Het woningbouwplan Rijnvaart is een deeluitwerking van het masterplan Waelpark waarmee de raad van de gemeente Westland op 18 februari 2015 heeft ingestemd. Bestemmingsplan Rijnvaart maakt de bouw van maximaal 325 nieuwe woningen mogelijk met daarbij behorend groen-, water-, speel- en verkeersvoorzieningen. Het Bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het eerder ter inzage gelegde ontwerp. De wijzigingen staan aangegeven in de Staat van wijzigingen die onderdeel uitmaakt van het besluit.

  Wilt u het plan bekijken?

  U kunt plan en bijlagen bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174.  

  Wilt u reageren op het plan?

  U kunt schriftelijk beroep indienen binnen de reactietermijn bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag indien u als belanghebbende:

  • tijdig tegen het ontwerp plan een zienswijze naar voren heeft gebracht;
  • aantoont dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest een zienswijze in te dienen;
  • bedenkingen heeft tegen de wijzigingen ten opzichte van het ontwerp.

  Op dit besluit voor gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan Rijnvaart is Afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit brengt met zich mee dat alle beroepsgronden in het beroepschrift moeten worden opgenomen. Na afloop van de beroepstermijn kunnen geen nieuwe beroepsgronden worden aangevoerd.

  Voorlopige voorziening

  Indien u beroep heeft ingesteld kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het plan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

  Bijlagen

 • 24-08-2018 t/m 04-10-2018 Monnikenlaan Noord te Naaldwijk
  NaamMonnikenlaan Noord
  Soort plan Bestemmingsplan
  StatusOntwerp
  Publicatiedatum23-08-2018
  Reactietermijnvrijdag 24-08-2018 t/m donderdag 4 oktober 2018
  NummerNL.IMRO.1783.GTMNNKLNRDpbp-ON01
  Artikel1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening en 3.8 Wet ruimtelijke ordening

  Met voorliggend bestemmingsplan worden in het gebied tussen de Monnikenlaan, Galgeweg, Piet Struykweg en Burgemeester Elsenweg spelen een aantal ontwikkelingen mogelijk gemaakt. Het betreft onder andere de inrichting van een reststrook van het 3-in-1 project voor het versterken van de groenblauwe structuur, de herplantcompensatie voor de bomen en bosschages van de Hoefweg in De Lier (Schefferkamp) en het vergroten van de woning Monnikenlaan 39 te Naaldwijk. Het plangebied ligt ten zuiden van de bebouwde kom van Naaldwijk en wordt begrensd door de Monnikenlaan, Galgeweg, Piet Struykweg en Burgemeester Elsenweg.

  Wilt u het plan bekijken?

  U kunt plan en bijlagen bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174.  

  Wilt u reageren op het plan?

  U kunt een zienswijze indienen binnen de reactietermijn. Stuur uw zienswijze naar: Postbus 150, 2670 AD Naaldwijk t.a.v. de raad, cluster Beleid/Stedenbouw en BestemmingsVplannen. Het is ook mogelijk om een mondelinge zienswijze in te dienen, neem hiervoor contact op met het Omgevingscontactcentrum via 140174. Alleen als u als belanghebbende tijdig een zienswijze heeft ingediend, kunt u later beroep instellen tegen de vaststelling van het Bestemmingsplan.

  Bijlagen

  • 17-08-2018 t/m 28-09-2018 Bovendijk 38 en 50 Kwintsheul
   NaamBovendijk 38 en 50 Kwintsheul
   Soort plan Bestemmingsplan
   Status10-07-2018 Gewijzigd vastgesteld
   Publicatiedatum16-08-2018
   Reactietermijnvrijdag 17-08-2018 t/m vrijdag 28-09-2018
   NummerNL.IMRO.1783.BTBOVNDK38en50pbp-VA01
   Artikel3.8 Wet ruimtelijke ordening

   Omschrijving

   Het bestemmingsplan maakt de uitbreiding mogelijk van twee bedrijven aan de Bovendijk te Kwintsheul. Het Bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het eerder ter inzage gelegde ontwerp. De wijzigingen staan aangegeven in de Staat van wijzigingen die onderdeel uitmaakt van het besluit.

   Wilt u het plan bekijken?

   U kunt plan en bijlagen bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174.  

   Wilt u reageren op het plan?

   U kunt schriftelijk beroep indienen binnen de reactietermijn bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag indien u als belanghebbende:
   -    tijdig tegen het ontwerp plan een zienswijze naar voren heeft gebracht;
   -    aantoont dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest een zienswijze in te dienen;
   -    bedenkingen heeft tegen de wijzigingen ten opzichte van het ontwerp.

   Voorlopige voorziening

   Indien u beroep heeft ingesteld kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het plan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

   Bijlagen

  • 10-08-2018 t/m 27-09-2018 Waelplas
   NaamWaelplas
   Soort plan Bestemmingsplan en exploitatieplan
   StatusOntwerp
   Publicatiedatum09-08-2018
   Reactietermijnvrijdag 10-08-2018 t/m donderdag 27-09-2018
   NummerNL.IMRO.1783.ONWWAELPLASpbp-ON02
   en NL.IMRO.1783.ONWWAELPLASexp-ON02
   Artikel3.8 en 6.12 Wet ruimtelijke ordening

   Omschrijving

   Het bestemmingsplan en exploitatieplan “Waelplas” voorziet in een juridisch-planologische regeling voor de ontwikkeling van een nieuw woongebied. Bestaande woningen en functies zijn specifiek bestemd. Om een gefaseerde ontwikkeling van het gebied mogelijk te maken, is gekozen voor een globale planopzet met deels een uitwerkingsbevoegdheid. Hierbij heeft het nog niet ontwikkelde deel van het plangebied de globale bestemming “Woongebied 1”. De gronden met de bestemming “Woongebied 2” dienen nader uitgewerkt te worden, voordat hier woningen gerealiseerd kunnen worden. Na uitwerking, maakt het bestemmingsplan het mogelijk om maximaal 110 woningen te realiseren binnen het plangebied.

   Het plangebied maakt onderdeel uit van “Waelpark” en is gelegen ten noorden van de Rijnvaartweg en ten westen van de bedrijven aan de Hagemanstraat in ’s-Gravenzande.

   Wilt u het plan bekijken?

   U kunt plan en bijlagen bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174. 

   Wilt u reageren op het plan?

   U kunt een zienswijze indienen binnen de reactietermijn. Stuur uw zienswijze naar: Postbus 150, 2670 AD Naaldwijk t.a.v. de raad, cluster Beleid/Stedenbouw en Bestemmingsplannen. Het is ook mogelijk om een mondelinge zienswijze in te dienen, neem hiervoor contact op met het Omgevingscontactcentrum via 140174. Alleen als u als belanghebbende tijdig een zienswijze heeft ingediend, kunt u later beroep instellen tegen de vaststelling van het Bestemmingsplan.

   Bijlagen

  • 10-08-2018 t/m 20-09-2018 Groeneweg 179 's-Gravenzande
   NaamBestemmingsplan Groeneweg 179
   Soort plan Bestemmingsplan
   StatusOntwerp
   Publicatiedatum09-08-2018
   Reactietermijnvrijdag 10-08-2018 t/m donderdag 20-09-2018
   NummerNL.IMRO.1783.GTGROENEWEG178pbp-ON01
   Artikel3.8 Wet ruimtelijke ordening

   Omschrijving

   Met het ontwerpbestemmingsplan wordt een deel van het perceel Groeneweg 179, te ’s-Gravenzande gewijzigd van de bestemming ‘Agrarisch-Glastuinbouw’ naar ‘Wonen’ en ‘Water’.

   Wilt u het plan bekijken?

   U kunt plan en bijlagen bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174. 

   Wilt u reageren op het plan?

   U kunt een zienswijze indienen binnen de reactietermijn. Stuur uw zienswijze naar: Postbus 150, 2670 AD Naaldwijk t.a.v. de raad, cluster Beleid/Stedenbouw en Bestemmingsplannen. Het is ook mogelijk om een mondelinge zienswijze in te dienen, neem hiervoor contact op met het Omgevingscontactcentrum via 140174.

   Alleen als u als belanghebbende tijdig een zienswijze heeft ingediend, kunt u later beroep instellen tegen de vaststelling van het Bestemmingsplan.

   Bijlagen

  • 10-08-2018 t/m 20-09-2018 Westmade-Noord te Monster
   NaamWestmade-Noord
   Soort plan Bestemmingsplan
   StatusOntwerp
   Publicatiedatum09-08-2018
   Reactietermijnvrijdag 10 augustus 2018 t/m donderdag 20 september 2018
   NummerNL.IMRO.1783.ONZWESTMADENRDobp-ON01
   Artikel3.8 Wet ruimtelijke ordening

   Omschrijving

   Bestemmingsplan Westmade-Noord is een ontwikkelingsgericht bestemmingsplan. Het biedt een juridisch-planologisch kader, waarbinnen de ontwikkeling van een nieuw woongebied met maximaal 475 woningen met bijbehorende groen-, water- en verkeersvoorzieningen tot stand kan komen. De omliggende bestaande woningen in het plangebied zijn specifiek bestemd.

   Westmade-Noord is gelegen aan de noordwestzijde van de gemeente Westland grenzend aan de gemeente Den haag en het duinengebied. Het plangebied is gelegen tussen de Haagweg, Oorberlaan en Plaats Langeveld.

   Wilt u het plan bekijken?

   U kunt plan en bijlagen bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174.  

   Wilt u reageren op het plan?

   U kunt een zienswijze indienen binnen de reactietermijn. Stuur uw zienswijze naar: Postbus 150, 2670 AD Naaldwijk t.a.v. de raad, cluster Beleid/Stedenbouw en Bestemmingsplannen. Het is ook mogelijk om een mondelinge zienswijze in te dienen, neem hiervoor contact op met het Omgevingscontactcentrum via 140174.
   Alleen als u als belanghebbende tijdig een zienswijze heeft ingediend, kunt u later beroep instellen tegen de vaststelling van het Bestemmingsplan.

   Bijlagen

  • 10-08-2018 t/m 20-09-2018 De Kreken fase 2
   NaamDe Kreken fase 2
   Soort plan Bestemmingsplan en exploitatieplan
   StatusOntwerp
   Publicatiedatum09-08-2018
   Reactietermijnvrijdag 10-08-2018 t/m donderdag 20-09-2018
   NummerNL.IMRO.1783.OWZKREKENf2obp-ON01 en NL.IMRO.1783.OWZKREKENf2exp-ON01
   Artikel3.8 Wet ruimtelijke ordening

   Omschrijving

   Het ontwerpbestemmingsplan 'De Kreken fase 2' is een globaal eindplan wat voorziet in een juridisch-planologische regeling voor de bouw van 495 woningen. Om in te kunnen spelen op veranderende marktomstandigheden en een gefaseerde ontwikkeling, is gekozen voor een globale planopzet voor het nog te ontwikkelen woongebied. Hierbij heeft het overgrote deel van het plangebied de globale eindbestemming "Woongebied". Het ontwerp exploitatieplan dient op grond van artikel 6.12 Wro, gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan terinzage te worden gelegd.
   Het plangebied maakt onderdeel uit van 'De Westlandse Zoom' en is gelegen aan de kern Poeldijk. Het plangebied wordt begrensd door Paul Captijnlaan, de Nieuweweg en verder door fase 1 en fase 3 van De Kreken.

   Wilt u het plan bekijken?

   U kunt het bestemmingsplan en bijlagen en exploitatieplan bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174. 

   Wilt u reageren op het plan?

   U kunt een zienswijze indienen binnen de reactietermijn. Stuur uw zienswijze naar: Postbus 150, 2670 AD Naaldwijk t.a.v. college van burgemeester en wethouders, cluster Beleid/Stedenbouw en Bestemmingsplannen. Het is ook mogelijk om een mondelinge zienswijze in te dienen, neem hiervoor contact op met het Omgevingscontactcentrum via 140174. Alleen als u als belanghebbende tijdig een zienswijze heeft ingediend, kunt u later beroep instellen tegen de vaststelling van het Bestemmingsplan en exploitatieplan.

   Bijlagen

  • 06-07-2018 t/m 17-08-2018 Hoogweg 2 De Lier
   NaamHoogweg 2 De Lier
   Soort plan Bestemmingsplan
   StatusGewijzigd vastgesteld op 12-06-2018
   Publicatiedatum05-07-2018
   Reactietermijnvrijdag 06 juli 2018 t/m vrijdag 17 augustus 2018
   NummerNL.IMRO.1783.OGTGWHOOGWG2obp-VA01
   Artikel3.8 Wet ruimtelijke ordening

   Omschrijving

   Vanwege de herontwikkeling van het perceel Hoogweg 2 te De Lier met daarop (verouderde) bedrijfsgebouwen is het bestemmingsplan ‘Hoogweg 2 te De Lier’ opgesteld. Het bestemmingsplan maakt de bouw mogelijk van een bedrijfsverzamelgebouw voor agrarisch aanverwante bedrijven, tot ten hoogste milieucategorie 3.1 met bijbehorende bedrijfsgebonden kantoren. Daarnaast is het mogelijk om in het gebouw maximaal twee kleinschalige zelfstandige kantoren op te richten met een maximum bruto vloeroppervlak van 500m². De bestaande bedrijfswoning wordt omgezet in de bestemming ‘Wonen’. Het plangebied ligt aan de Hoogweg 2, aan de zuidzijde van de kern De Lier in de gemeente Westland. Het Bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het eerder ter inzage gelegde ontwerp. De wijzigingen staan aangegeven in de Staat van wijzigingen die onderdeel uitmaakt van het besluit.

   Wilt u het plan bekijken?

   U kunt plan en bijlagen bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174. 

   Wilt u reageren op het plan?

   U kunt schriftelijk beroep indienen binnen de reactietermijn bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag indien u als belanghebbende:

   • tijdig tegen het ontwerp plan een zienswijze naar voren heeft gebracht
   • aantoont dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest een zienswijze in te dienen
   • bedenkingen heeft tegen de wijzigingen ten opzichte van het ontwerp.

   Voorlopige voorziening

   Indien u beroep heeft ingesteld kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het plan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

   Bijlagen

  • 04-05-2018 t/m 15-06-2018 Rectificatie De Gouw fasen 1 en 3c te Kwintsheul

   Rectificatie vindt plaatst wegens onvolledige eerdere publicatie

   NaamDe Gouw fasen 1 en 3c en exploitatieplan De Gouw fasen 1 en 3c
   Soort plan Bestemmingsplan
   Status23-01-2018 Gewijzigd vastgesteld
   Publicatiedatum03-05-2018
   Reactietermijnvrijdag 04 mei 2018 t/m vrijdag 15 juni 2018
   NummerNL.IMRO.1783.OWZDEGOUWf1f3cobp-VA01
   en NL.IMRO.1783.OWZDEGOUWf1f3cexp-VA01
   Artikel1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening en 3.8 Wet ruimtelijke ordening

   Omschrijving

   Het bestemmingsplan 'De Gouw fasen 1 en 3c' voorziet in een juridisch-planologische regeling voor de ontwikkeling van een nieuw woongebied. Bestaande woningen en functies zijn specifiek bestemd. Om een gefaseerde ontwikkeling van het gebied mogelijk te maken, is gekozen voor een globale planopzet. Hierbij heeft het nog niet ontwikkelde deel van het plangebied de globale eindbestemming 'Woongebied'. Binnen het plangebied worden maximaal 67 woningen gebouwd waarvan maximaal 39 woningen in de bestemming ‘Woongebied’. Het exploitatieplan dient op grond van artikel 6.12 Wro, gelijktijdig met het bestemmingsplan terinzage te worden gelegd.

   Het plangebied maakt onderdeel uit van 'De Westlandse Zoom' en is gelegen ten noorden van de woonkern Kwintsheul. Langs de westzijde van het plangebied is het duurzaam glastuinbouwgebied van Westland gelegen.

   Het bestemmingsplan en het exploitatieplan zijn gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het eerder ter inzage gelegde ontwerp. De wijzigingen staan aangegeven in de Staat van wijzigingen die onderdeel uitmaakt van het besluit.

   Wilt u het plan bekijken?

   U kunt plan en bijlagen bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174.  

   Wilt u reageren op het plan?

   U kunt schriftelijk beroep indienen binnen de reactietermijn bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag indien u als belanghebbende:
   -    tijdig tegen het ontwerp plan een zienswijze naar voren heeft gebracht;
   -    aantoont dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest een zienswijze in te dienen;
   -    bedenkingen heeft tegen de wijzigingen ten opzichte van het ontwerp.

   Voorlopige voorziening

   Indien u beroep heeft ingesteld kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het plan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

   Bijlagen

  • 20-04-2018 t/m 01-06-2018 Liermolen De Lier
   NaamLiermolen
   Soort plan Bestemmingsplan
   StatusVoorontwerp
   Publicatiedatum19-04-2018
   Reactietermijnvrijdag 20 april 2018 t/m vrijdag 1 juni 2018
   NummerNL.IMRO.1783.LIEKERNLIERMOLNobp-VO01
   Artikel1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening en 3.8 Wet ruimtelijke ordening

   Omschrijving

   Direct grenzend aan de bestaand woonkern De Lier is een voormalige kassengebied gelegen. Voor dit gebied is eerder een ontwikkelingsvisie gemaakt dat bekend stond als Molensloot. Hiervan is de wijk Molensloot West gerealiseerd en de wijk Hof van Vreebruch. De overige delen van Molensloot zullen nu ontwikkeld worden als Liermolen en Molensloot Oost. Voor de nieuwe Oostelijke Randweg, die De Lier verbindt met de verlengde Veilingweg, is reeds een bestemmingsplan vastgesteld.

   Dit voorontwerp bestemmingsplan maakt de bouw mogelijk va 350 woningen in het plangebied Liermolen. Daarnaast worden ook een ontwikkeling van een school en 41 (gestapelde) woningen, welke gelegen zijn in het plangebied Molensloot Oost. Bovendien is de zone langs de Molensloot mee genomen, die de ontsluiting van het nieuwe woongebied is op de aan te leggen Oostelijke Randweg.

   Wilt u het plan bekijken?

   U kunt plan en bijlagen bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174.  

   Bijlagen

  • 23-03-2018 t/m 04-05-2018 Duingeest Otterschelp
   NaamDuingeest Otterschelp
   Soort plan Bestemmingsplan
   StatusOntwerp
   Publicatiedatum22-03-2018
   Reactietermijnvrijdag 23-03-2018 t/m vrijdag 04-05-2018
   NummerNL.IMRO.1783.MONOTTERSCHELPpbp-ON01
   Artikel1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening en 3.8 Wet ruimtelijke ordening

   Omschrijving

   Het ontwerp bestemmingsplan Duingeest – Otterschelp biedt de mogelijkheid voor de ontwikkeling van drie woningen aan de Otterschelp te Monster. In het vigerende bestemmingsplan is er op deze locatie sprake van één woning. Door het verschuiven van de beschermingszone van de legger van het Hoogheemraadschap richting zee, is er een mogelijkheid ontstaan om op deze plek enkele unieke woningen te realiseren tegen het duinlandschap aan.

   Wilt u het plan bekijken?

   U kunt plan en bijlagen bekijken via de bijlagen of via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174.  

   Wilt u reageren op het plan?

   U kunt een zienswijze indienen binnen de reactietermijn. Stuur uw zienswijze naar: Postbus 150, 2670 AD Naaldwijk t.a.v. de raad van Westland, cluster Beleid/ Stedenbouw en Bestemmingsplannen. Het is ook mogelijk om een mondelinge zienswijze in te dienen, neem hiervoor contact op met het Omgevingscontactcentrum via 140174. Alleen als u als belanghebbende tijdig een zienswijze heeft ingediend, kunt u later beroep instellen tegen de vaststelling van het bestemmingsplan.

   Bijlagen

  • 16-03-2018 t/m 27-04-2018 De Gouw fasen 1 en 3c te Kwintsheul
   NaamDe Gouw fasen 1 en 3c te Kwintsheul
   Soort plan Bestemmingsplan en exploitatieplan
   Status23-01-2018 gewijzigd vastgesteld
   Publicatiedatum15-03-2018
   Reactietermijnvrijdag 16-03-2018 t/m vrijdag 27-04-2018
   NummerNL.IMRO.1783.OWZDEGOUWf1f3cobp-VA01 en  NL.IMRO.1783.OWZDEGOUWf1f3cexp-VA01
   Artikel3.8 Wet ruimtelijke ordening en 6.12 wet ruimtelijke ordening

   Omschrijving

   Het bestemmingsplan 'De Gouw fasen 1 en 3c' voorziet in een juridisch-planologische regeling voor de ontwikkeling van een nieuw woongebied. Bestaande woningen en functies zijn specifiek bestemd. Om een gefaseerde ontwikkeling van het gebied mogelijk te maken, is gekozen voor een globale planopzet. Hierbij heeft het nog niet ontwikkelde deel van het plangebied de globale eindbestemming 'Woongebied'. Binnen het plangebied worden maximaal 67 woningen gebouwd waarvan maximaal 39 woningen in de bestemming ‘Woongebied’. Het exploitatieplan dient op grond van artikel 6.12 Wro, gelijktijdig met het bestemmingsplan terinzage te worden gelegd.

   Het plangebied maakt onderdeel uit van 'De Westlandse Zoom' en is gelegen ten noorden van de woonkern Kwintsheul. Langs de westzijde van het plangebied is het duurzaam glastuinbouwgebied van Westland gelegen.

   Het bestemmingsplan en het exploitatieplan zijn gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het eerder ter inzage gelegde ontwerp. De wijzigingen staan aangegeven in de Staat van wijzigingen die onderdeel uitmaakt van het besluit.

   Wilt u het plan bekijken?

   U kunt plan en bijlagen bekijken via  www.ruimtelijkeplannen.nl. Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174.  

   Wilt u reageren op het plan?

   U kunt schriftelijk beroep indienen binnen de reactietermijn bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag indien u als belanghebbende:
   -    tijdig tegen het ontwerp plan een zienswijze naar voren heeft gebracht;
   -    aantoont dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest een zienswijze in te dienen;
   -    bedenkingen heeft tegen de wijzigingen ten opzichte van het ontwerp.

   Voorlopige voorziening

   Indien u beroep heeft ingesteld kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het plan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

   Bijlagen

  • 09-03-2018 t/m 20-04-2018 paraplubestemmingsplan Parkeernormen
   NaamParaplubestemmingsplan Parkeernormen
   Soort plan Bestemmingsplan
   Status20-02-2018 gewijzigd vastgesteld
   Publicatiedatum08-03-2018
   Reactietermijnvrijdag 09-03-2018 t/m vrijdag 20-04-2018
   NummerNL.IMRO.1783.OPARKEERNORMENabp-VA01
   Artikel3.8 Wet ruimtelijke ordening

   Omschrijving

   Vanaf 1 juli 2018 moeten alle bestemmingsplannen regels met betrekking tot parkeren bevatten. Een paraplubestemmingsplan biedt de mogelijkheid alle bestemmingsplannen binnen de gemeente in één keer te herzien voor een bepaald aspect, in dit geval het aspect parkeernormen. Met deze parapluherziening wordt in alle bestemmingsplannen een verwijzing naar de geldende beleidsregel parkeernormering ingepast. Er worden dus geen parkeernormen opgenomen in de bestemmingsplannen zelf.
   Het paraplubestemmingsplan geldt voor het gehele grondgebied van de gemeente Westland.

   Het Bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het eerder ter inzage gelegde ontwerp. De wijzigingen staan aangegeven in de Staat van wijzigingen die onderdeel uitmaakt van het besluit.

   Wilt u het plan bekijken?

   U kunt plan en bijlagen bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174.  

   Wilt u reageren op het plan?

   U kunt schriftelijk beroep indienen binnen de reactietermijn bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag indien u als belanghebbende:
   -    tijdig tegen het ontwerp plan een zienswijze naar voren heeft gebracht;
   -    aantoont dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest een zienswijze in te dienen;
   -    bedenkingen heeft tegen de wijzigingen ten opzichte van het ontwerp.

   Voorlopige voorziening

   Indien u beroep heeft ingesteld kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het plan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

   Bijlagen

  • 02-03-2018 t/m 13-04-2018 Sand-Ambachtstraat 95-101 te 's-Gravenzande
   NaamSand-Ambachtstraat 95-101
   Soort plan Bestemmingsplan
   Statusgewijzigd vastgesteld op 20-02-2018
   Publicatiedatum01-03-2018
   Reactietermijnvrijdag 02-03-2018 t/m vrijdag 13-04-2018
   NummerNL.IMRO.1783.GRACTRMSAMBST95pbp-VA01
   Artikel1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening en 3.8 Wet ruimtelijke ordening

   Omschrijving

   Dit bestemmingsplan maakt de bouw mogelijk van maximaal 73 appartementen of 70 appartementen en een functie van gezondheidszorg van maximaal 300 m² aan Sand Ambachtstraat 95-101 in ’s-Gravenzande, waar voorheen de bouwmarkt Multimate was gevestigd.
   De locatie van de voormalige Multimate bouwmarkt is één van de ontwikkelingslocaties uit de Structuurvisie Centrum 's-Gravenzande en het Ruimtelijk Ontwikkelingskader 's-Gravenzande 2020. In dit gebied is daarin de ontwikkeling van een woonzorgzone voorzien, nabij het centrumgebied en de zorgvoorzieningen aan het Zandeveltplein. Uitgaand van de verdichtingsopgave is gekozen voor een omzetting naar woonbebouwing met mogelijkheden voor hogere bebouwing tot 6 lagen indien dat ruimtelijk inpasbaar is.

   Wilt u het plan bekijken?

   U kunt plan en bijlagen bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174.  

   Wilt u reageren op het plan?

   U kunt schriftelijk beroep indienen binnen de reactietermijn bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag indien u als belanghebbende:
   -    tijdig tegen het ontwerp plan een zienswijze naar voren heeft gebracht;
   -    aantoont dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest een zienswijze in te dienen;
   -    bedenkingen heeft tegen de wijzigingen ten opzichte van het ontwerp.

   Crisis- en herstelwet

   Op dit besluit is Afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat u in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden u aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd.

   Voorlopige voorziening

   Indien u beroep heeft ingesteld kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het plan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

   Bijlagen

  • 19-01-2018 t/m 02-03-2018 Bekendmaking gecoördineerde besluiten voor De Rentmeester te Naaldwijk
   NaamGecoördineerde besluiten voor De Rentmeester te Naaldwijk
   Soort plan Bestemmingsplan
   Statusgewijzigd vastgesteld
   Publicatiedatum18-01-2018
   Reactietermijnvrijdag 19-01-2018 t/m vrijdag 02-03-2018
   NummerNL.IMRO.1783.NWKKERNRENTMSTRpbp-VA02
   Artikel3.30 Wet ruimtelijke ordening

   Omschrijving

   De gemeente Westland maakt bekend dat het volgende plannen vanaf vrijdag 19 januari 2018 gedurende zes weken ter inzage liggen:

   1.    Het gewijzigde bestemmingsplan ‘De Rentmeester te Naaldwijk’ (NL.IMRO.1783.NWKKERNRENTMSTRpbp-VA02).

   Het bestemmingsplan voorziet in een juridisch-planologische regeling voor de realisatie van een ontwikkeling aan de Patijnenburg, genaamd De Rentmeester. Het voornemen is om het nog niet ontwikkelde deel tussen winkelcentrum De Tuinen en het enkele jaren geleden opgeleverde gebouw De Secretaris te ontwikkelen ten behoeve van wonen, detailhandel en kantoor. Het plangebied ligt in het centrum van Naaldwijk, tegenover de ingang van het winkelcentrum De Tuinen. Het plangebied wordt omringd door de Willem van Hooffstraat, Simon van Slingerlandtstraat, de Secretaris Verhoeffweg en de Patijnenburg. Ter plaatse van het plangebied vigeert het bestemmingsplan ‘Centrum Naaldwijk’.

   Op dit besluit voor gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan ‘De Rentmeester te Naaldwijk’ is de Crisis- en herstelwet van toepassing.

   Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het eerder ter inzage gelegde ontwerp. De wijzigingen staan aangegeven in de Staat van wijzigingen die onderdeel uitmaakt van het besluit.

   2.    Het besluit omgevingsvergunning (zaaknummer: W-AV-2014-1231) voor het oprichten van woningen, een winkel, kantoren en parkeervoorzieningen, het plaatsen van reclame, het aanleggen van een uitrit en het veranderen van wegen op de locatie Patijnenburg 3 t/m 43, Simon v Slingerlandtstraat 2A t/m 2F, 2H, 2K t/m 2N en 2P, 4A t/m 4F, 4H, 4K t/m 4N en 4P, 6A t/m 6C, 8A en 8B (aangevraagd als Patijnenburg nabij 1) te Naaldwijk met de hierbij behorende stukken.

   Door de gemeenteraad is op 5 oktober 2010 besloten om gebruik te maken van de coördinatieregeling op grond van artikel 3.30 e.v. van de Wet ruimtelijke ordening. De besluiten doorlopen gezamenlijk de openbare voorbereidingsprocedure op grond van de Algemene wet bestuursrecht.

   Wilt u het plan bekijken?

   U kunt plan en bijlagen bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174.  

   Wilt u reageren op het plan?

   U kunt schriftelijk beroep indienen binnen de reactietermijn bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag indien u als belanghebbende:
   -    tijdig tegen het ontwerp plan een zienswijze naar voren heeft gebracht;
   -    aantoont dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest een zienswijze in te dienen;
   -    bedenkingen heeft tegen de wijzigingen ten opzichte van het ontwerp.

   Op dit besluit voor gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan De Rentmeester te Naaldwijk is Afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit brengt met zich mee dat alle beroepsgronden in het beroepschrift moeten worden opgenomen. Na afloop van de beroepstermijn kunnen geen nieuwe beroepsgronden worden aangevoerd.

   Voorlopige voorziening

   Indien u beroep heeft ingesteld kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het plan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

   Bijlagen

  • 12-01-2018 t/m 23-02-2018 Duingeest 1e herziening
   NaamDuingeest 1e herziening
   Soort plan Bestemmingsplan
   StatusVoorontwerp
   Publicatiedatum11-01-2018
   Reactietermijnvrijdag 12-01-2018 t/m vrijdag 23-02-2018
   NummerNL.IMRO.1783.obp0000015h01-Vo01
   Artikel1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening en 3.8 Wet ruimtelijke ordening

   Op 23 januari 2013 is het bestemmingsplan Duingeest vastgesteld. Dit plan kent een stringente regeling omtrent de te realiseren woningtypen. Door gewijzigde marktomstandigheden voldoet het huidige niet en was er behoefte aan een flexibelere regeling voor de nog te realiseren woongebieden. Hierdoor is het mogelijk om deels af te wijken van het stedenbouwkundige plan en het beeldkwaliteitsplan. Alleen de bestemmingen ‘Woongebied -1’ tot en met ‘Woongebied -4’ zijn opgenomen in deze herziening. Het plangebied bevindt zich aan de kuststrook, met de duinen, het strand en de zee. Ten westen van het plangebied is het bestaande glastuingebouwgebied van Westland gesitueerd. Aan de zuidzijde van Duingeest bevindt zich het bedrijventerrein van de kern Monster met daarop het themapark ‘De Westlandse Druif’.

   Wilt u het plan bekijken?

   U kunt plan en bijlagen onderstaand bekijken of via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174.  

   Bijlagen

  • 17-11-2017 t/m 29-12-2017 Oostelijke randweg De Lier
   NaamOostelijke Randweg, De Lier
   Soort planBestemmingsplan
   Status7 november + gewijzigd vastgesteld
   Publicatiedatum16 november 2017
   ReactietermijnVrijdag 17-11-2017 t/m vrijdag 29-12-2017
   NummerNL.IMRO.1783.OINOOSTLRNDWGobp-VA01
   Artikel1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening en 3.8 Wet ruimtelijke ordening

   Omschrijving

   Dit bestemmingsplan maakt de aanleg mogelijk van de Oostelijke Randweg in De Lier. Dit betreft een extra verbindingsweg aan de noordoostzijde van de kern De Lier.
   Modelberekeningen laten zien dat bij aanleg van deze randweg de verkeerstromen zich zullen verleggen naar deze weg. Tevens worden de straten Bleijenburg, Lierweg en Kerklaan ontlast. Naast het ontlasten van de Noordlierweg dient de nieuwe randweg de verkeersdruk in de kern De Lier te verminderen en de geplande woningbouw op de locatie Molensloot goed te ontsluiten. De aanleg van de Oostelijke Randweg is deels niet passend binnen het huidige juridisch-planologisch regime. Om de weg aan te kunnen leggen, is een bestemmingsplan opgesteld.
   Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het eerder ter inzage gelegde ontwerp. De wijzigingen staan aangegeven in de Staat van wijzigingen die onderdeel uitmaakt van het besluit en als bijlage bij de plantoelichting is gevoegd.

   Wilt u het plan bekijken?

   U kunt het plan en bijlagen in pdf via de relevante documenten op deze pagina openen of via www.ruimtelijkeplannen.nl.  Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174. 

   Wilt u reageren op het plan?

   U kunt schriftelijk beroep indienen binnen de reactietermijn bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag indien u als belanghebbende:

   •  tijdig tegen het ontwerp plan een zienswijze naar voren heeft gebracht;
   • aantoont dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest een zienswijze in te dienen;
   • bedenkingen heeft tegen de wijzigingen ten opzichte van het ontwerp.

   Crisis en herstelwet

   Op dit besluit is Afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat u in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden u aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd.

   Voorlopige voorziening

   Indien u beroep heeft ingesteld kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het plan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

   Bijlagen

  • 03-11-2017 t/m 14-12-2017 Schepen 2 en Zuideinde 28 Naaldwijk
   NaamSchepen 2 en Zuideinde 28, Naaldwijk
   Soort plan Bestemmingsplan
   StatusOntwerp
   Publicatiedatum02-11-2017
   Reactietermijnvrijdag 03-11-2017 t/m donderdag 14-12-2017
   NummerNL.IMRO.1783.NWKSCHEPNZUIDNDpbp-ON01
   Artikel1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening en 3.8 Wet ruimtelijke ordening

   Omschrijving

   Dit bestemmingsplan maakt het oprichten van 3 woningen aan Schepen 2 en Zuideinde nabij nr.  28 te Naaldwijk mogelijk. Het betreft het toevoegen van een bouwvlak naast Schepen 4 voor het oprichten van 1 woning en het toevoegen van 1 bouwvlak naast Zuideinde 28 voor het oprichten van 2 woningen.

   Wilt u het plan bekijken?

   U kunt het plan en bijlagen bekijken via ruimtelijkeplannen.nl.  Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174. 

   Wilt u reageren op het plan?

   U kunt een zienswijze op dit ontwerp bestemmingsplan indienen binnen de reactietermijn. Stuur uw zienswijze naar: Postbus 150, 2670 AD Naaldwijk t.a.v. de raad, cluster Beleid. Het is ook mogelijk om een mondelinge zienswijze in te dienen, neem hiervoor contact op met het Omgevingscontactcentrum via 140174. Alleen als u als belanghebbende tijdig een zienswijze heeft ingediend, kunt u later beroep instellen tegen de vaststelling van het bestemmingsplan.

   Documenten

  • 25-08-2017 t/m 05-10-2017 Zwartendijk 19a Monster
   NaamZwartendijk 19A Monster
   Soort plan Bestemmingsplan
   StatusOntwerp
   Publicatiedatum24-08-2017
   Reactietermijnvrijdag 25-08-2017 t/m donderdag 05-10-2017
   NummerNL.IMRO.1783.GTGWZWARTEDK19Apbp-ON01
   Artikel3.8 Wet ruimtelijke ordening

   Omschrijving

   Zwartendijk 19A te Monster is gelegen in het glastuinbouwgebied van de gemeente Westland aan de Zwartendijk. Het gaat om een glastuinbouwbedrijf die eveneens detailhandelsactiviteiten uitoefent. De detailhandelsactiviteiten van de kwekerij de Zonnebloem vallen onder het overgangsrecht. Omdat een activiteit niet twee keer onder het overgangsrecht mag komen en omdat de gemeente de activiteiten goed vastgelegd wil hebben is er een bestemmingsplan opgesteld voor de verkoopactiviteiten van het glastuinbouwbedrijf in een bestaande kas van maximaal 2.000m2. Het gaat om eigen geteelde en ingekochte producten met daarnaast enkele bijbehorende attributen. De naast gelegen bestemming ‘Bedrijf’ is deels omgezet in de bestemming 'Agrarisch - Glastuinbouw''.

   Wilt u het plan bekijken?

   U kunt plan en bijlagen bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174.  

   Wilt u reageren op het plan?

   U kunt een zienswijze indienen binnen de reactietermijn. Stuur uw zienswijze naar: Postbus 150, 2670 AD Naaldwijk t.a.v. de raad, cluster Beleid/Stedenbouw en Bestemmingsplannen. Het is ook mogelijk om een mondelinge zienswijze in te dienen, neem hiervoor contact op met het Omgevingscontactcentrum via 140174. Alleen als u als belanghebbende tijdig een zienswijze heeft ingediend, kunt u later beroep instellen tegen de vaststelling van het Bestemmingsplan.

   Bijlagen

  • 28-07-2017 t/m 08-09-2017 Honderdland fase 2, incl Milieueffectenrapport Honderdland fase 2 (MER)
   Naam Bestemmingsplan Honderdland fase 2, waarin begrepen het Milieueffectenrapport Honderdland fase 2 (MER)
   Soort plan Bestemmingsplan
   Status27 juni 2017 gewijzigd vastgesteld
   Publicatiedatum    donderdag 27 juli 2017
   Reactietermijnvrijdag 28 juli 2017 t/m vrijdag 8 september 2017
   NummerNL.IMRO.1783.BTHONDERDLF2obp-VA01
   Artikel1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening en 3.8 Wet ruimtelijke ordening

   Omschrijving

   Bestemmingsplan Honderdland fase 2

   Beoogd wordt om in Honderdland een hoogwaardig bedrijventerrein te realiseren met een goede infrastructuur en ontsluiting op het bestaande en toekomstige wegennet. Vanuit de doelstelling om doelmatig en efficiënt ruimtegebruik na te streven is het hier mogelijk om dubbel ruimtegebruik te realiseren, hetgeen zich vertaalt in een relatief hoge toegestane bouwhoogte. De aanwezige en toekomstige bedrijvigheid richt zich met name op de transport-, agro- en foodsector. Afhankelijk van de locatie binnen het gebied zijn ook publieksgerichte functies toegestaan. Deze functies staan ten dienste van het bedrijventerrein en ondersteunen de internationale positionering van de Greenport Westland-Oostland. Naast de diverse bedrijfs- en publieksgerichte functies, is ook de zone met woningen langs de Maasdijk ter hoogte van Honderdland fase 2 onderdeel van dit bestemmingsplan.

   Milieueffectrapport Honderdland fase 2 (MER)

   Het Milieueffectrapport (MER) maakt deel uit van het ontwerpbestemmingsplan Honderdland fase 2 (bijlage 4 bij de plantoelichting) en ligt in dat kader ook ter inzage.
   Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het eerder ter inzage gelegde ontwerp. De wijzigingen staan aangegeven in de Staat van wijzigingen die onderdeel uitmaakt van het besluit en als bijlage bij de plantoelichting is gevoegd.

   Wilt u het plan bekijken?

   U kunt het plan en bijlagen in pdf via de relevante documenten op deze pagina openen of via www.ruimtelijkeplannen.nl.  Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174.

   Wilt u reageren op het plannen?

   U kunt schriftelijk beroep indienen binnen de reactietermijn bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag indien u als belanghebbende:

   • tijdig tegen het ontwerp plan een zienswijze naar voren heeft gebracht
   • aantoont dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest een zienswijze in te dienen
   • bedenkingen heeft tegen de wijzigingen ten opzichte van het ontwerp

   Crisis- en herstelwet

   Op dit besluit voor gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan ‘Honderdland fase 2’ is Afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit brengt met zich mee dat alle beroepsgronden in het beroepschrift moeten worden opgenomen. Na afloop van de beroepstermijn kunnen geen nieuwe beroepsgronden worden aangevoerd.

   Voorlopige voorziening

   Indien u beroep heeft ingesteld kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het plan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

   Bijlagen

  • 28-07-2017 t/m 08-09-2017 Exploitatieplan Honderdland fase 2
   Naam Exploitatieplan Honderdland fase 2
   Soort plan Exploitatieplan
   Status27 juni 2017 vastgesteld
   Publicatiedatumdonderdag 27 juli 2017
   Reactietermijnvrijdag 28 juli 2017 t/m vrijdag 8 september 2017
   NummerNL.IMRO.1783.BTHONDERDLF2exp-VA03
   Artikel6.14 Wet ruimtelijke ordening

   Omschrijving

   Op grond van het bepaalde in afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) zijn gemeenten verplicht om tegelijkertijd met het bestemmingsplan één of meerdere exploitatieplannen vast te stellen, tenzij het kostenverhaal van de ontwikkeling anderszins is verzekerd. Dat laatste is hier niet het geval, zodat het noodzakelijk is om een juridische basis te leggen voor het kostenverhaal in de vorm van het exploitatieplan. Het exploitatieplan beoogt de kosten, als bedoeld in de artikelen 6.2.4 en 6.2.5. van het Besluit ruimtelijke ordening te verhalen op de grondeigenaren in het exploitatiegebied.
   Het exploitatieplan is gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het eerder ter inzage gelegde ontwerp. De wijzigingen staan aangegeven in de Staat van wijzigingen die onderdeel uitmaakt van het besluit en als bijlage bij de plantoelichting is gevoegd.

   Wilt u het plan bekijken?

   U kunt het plan en bijlagen in pdf via de relevante documenten op deze pagina openen of via www.ruimtelijkeplannen.nl.  Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174.

   Wilt u reageren op het plannen?

   U kunt schriftelijk beroep indienen binnen de reactietermijn bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag indien u als belanghebbende:

   • tijdig tegen het ontwerp plan een zienswijze naar voren heeft gebracht
   • aantoont dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest een zienswijze in te dienen
   • bedenkingen heeft tegen de wijzigingen ten opzichte van het ontwerp

   Crisis- en herstelwet

   Op dit besluit voor gewijzigde vaststelling van het Exploitatieplan Honderdland fase 2 is, vanwege de samenhang met het bestemmingsplan ‘Honderdland fase 2’, Afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit brengt met zich mee dat alle beroepsgronden in het beroepschrift moeten worden opgenomen. Na afloop van de beroepstermijn kunnen geen nieuwe beroepsgronden worden aangevoerd.

   Voorlopige voorziening

   Indien u beroep heeft ingesteld kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het plan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

   Bijlagen

  • 05-05-2017 t/m 16-06-2017 Elsenbosch
   NaamElsenbosch
   Soort plan Bestemmingsplan
   Status18 april 2017 gewijzigd vastgesteld
   Publicatiedatum04-05-2017
   Reactietermijnvrijdag 5 mei 2017 t/m vrijdag 16 juni 2017
   NummerNL.IMRO.1783.OBTELSENBOSpbp-VA01
   Artikel1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening en 3.8 Wet ruimtelijke ordening

   Omschrijving

   De locatie Elsenbosch, is gelegen tussen de kernen Naaldwijk en Honselersdijk, centraal in het Westland, in de bocht van de Burgemeester Elsenweg. De beoogde ontwikkelingen die dit bestemmingsplan mogelijk maakt, zijn: benzine verkooppunt, fast food restaurant, arbeidsmigrantenhuisvesting, greenport ondersteunende bedrijvigheid, kantoor, een woning, een fietstunnel, vierde poot aan de rotonde en een verbindingsweg door het gebied heen naar de rotonde Bospolder. Crisis- en Herstelwet is van toepassing.
   Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het eerder ter inzage gelegde ontwerp. De wijzigingen staan aangegeven in de Staat van wijzigingen die onderdeel uitmaakt van het besluit.

   Wilt u het plan bekijken?

   U kunt het plan en bijlagen in pdf op deze pagina openen of via ruimtelijkeplannen.nl. Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174. 

   Wilt u reageren op het plan?

   U kunt schriftelijk beroep indienen binnen de reactietermijn bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag indien u als belanghebbende:

   • tijdig tegen het ontwerp plan een zienswijze naar voren heeft gebracht;
   • aantoont dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest een zienswijze in te dienen;
   • bedenkingen heeft tegen de wijzigingen ten opzichte van het ontwerp.

   Op dit besluit voor gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan 'Elsenbosch' is Afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit brengt met zich mee dat alle beroepsgronden in het beroepschrift moeten worden opgenomen. Na afloop van de beroepstermijn kunnen geen nieuwe beroepsgronden worden aangevoerd.

   Voorlopige voorziening

   Indien u beroep heeft ingesteld kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Raad van State. Het plan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

   Bijlagen

  • 16-12-2016 t/m 26-01-2017 Reconstructie N211 Wippolderlaan
   NaamOntwerp Bestemmingsplan ‘Reconstructie N211 Wippolderlaan’
   Soort plan Bestemmingsplan
   StatusOntwerp
   Publicatiedatum15-12-2016
   NummerNL.IMRO.1783.OINN211WIPPLDLNpbp-ON01
   Artikel3.8 Wet ruimtelijke ordening

   Omschrijving

   Het bestemmingsplan ‘Reconstructie N211 Wippolderlaan’ maakt de verbreding met bijbehorende werken van de N211 over het tracé Wippolderlaan mogelijk. Het doel van dit bestemmingsplan is het juridisch-planologisch mogelijk maken van de verbreding van de provinciale weg N211 (Wippolderlaan) op het grondgebied van de gemeente Westland en de gemeente Midden-Delfland. De N211 is de provinciale weg die de rijksweg A4 verbindt met (de kust achter) het Westland, de agglomeratie Den Haag en Hoek van Holland. Ook ontsluit deze weg samen met de N222 (veilingroute) de zuidzijde van de Haagse regio en de gemeente Westland met haar agro-logistieke bedrijfsterreinen en vice versa. Door het toevoegen van een extra rijbaan en het vervangen van kruispunten met verkeerslichten door ongelijkvloerse kruisingen gaat de doorstroming soepeler en is de reistijd over de N211 korter.

   Tot slot is voor de N211 ook een m.e.r.-beoordeling opgesteld. De gemeenten hebben in de Staatscourant een mededeling gepubliceerd, dat deze m.e.r.-beoordeling is uitgevoerd en dat de effecten niet leiden tot het uitvoeren van een m.e.r.-procedure. U kunt geen zienswijze tegen deze mededeling indienen. Wel is de m.e.r.-beoordeling een bijlage bij de twee bestemmingplannen en kunt u via deze weg een zienswijze op de inhoud van de m.e.r.-beoordeling indienen.

   Wilt u het plan bekijken? 

   U kunt het plan en bijlagen in pdf via de relevante documenten op deze pagina openen of via ruimtelijkeplannen.nl. Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174.

   Op het besluit voor vaststelling van dit bestemmingsplan zal Afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing zijn.

   Bijlagen

  • 16-12-2016 t/m 26-01-2017 M.e.r.-beoordelingsbesluit N211

   Burgemeester en wethouders van gemeente Westland maken overeenkomstig artikel 7.19 eerste lid van de Wet Milieubeheer bekend dat voor de voorbereiding van de aanpassing aan de N211 een m.e.r.-beoordeling is uitgevoerd.

   Het bestemmingsplan ‘Reconstructie N211 Wippolderlaan’ maakt de verbreding met bijbehorende werken van de N211 over het tracé Wippolderlaan mogelijk. Het doel van dit bestemmingsplan is het juridisch-planologisch mogelijk maken van de verbreding van de provinciale weg N211 (Wippolderlaan) op het grondgebied van de gemeente Westland en de gemeente Midden-Delfland. De N211 is de provinciale weg die de rijksweg A4 verbindt met (de kust achter) het Westland, de agglomeratie Den Haag en Hoek van Holland. Ook ontsluit deze weg samen met de N222 (veilingroute) de zuidzijde van de Haagse regio en de gemeente Westland met haar agro-logistieke bedrijfsterreinen en vice versa. Door het toevoegen van een extra rijbaan en het vervangen van kruispunten met verkeerslichten door ongelijkvloerse kruisingen gaat de doorstroming soepeler en is de reistijd over de N211 korter.

   In deze m.e.r.-beoordeling (plus) is voor alle relevante milieuthema’s onderzocht wat de effecten van de aanpassingen aan de N211 zijn voor het milieu en de omgeving. De conclusie van de m.e.r.-beoordeling is dat belangrijke nadelige milieugevolgen voor het Bestemmingsplan N211 kunnen worden uitgesloten en daarmee hoeft geen milieueffectrapportage opgesteld te worden. Het College van B&W heeft deze beslissing overgenomen. In de m.e.r.-beoordeling zijn wel diverse maatregelen opgenomen die de kwaliteit van de leefomgeving verbeteren. Deze maatregelen zijn voor een groot deel overgenomen in het bestemmingsplan.

   Inzien

   Van 16 december 2016 tot en met 26 januari 2017 ligt de m.e.r.-beoordeling als onderdeel van het bestemmingsplan N211 ter inzage. U kunt plan en bijlagen bekijken via ruimtelijkeplannen.nl. Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174.

  • 21-10-2016 t/m 01-12-2016 De Duinen Deelgebied 6B
   NaamDe Duinen Deelgebied 6B
   Soort plan Bestemmingsplan
   StatusOntwerp
   Publicatiedatum20-10-2016
   Reactietermijnvrijdag 21-10-2016 t/m donderdag 01-12-2016
   NummerNL.IMRO.1783.OWZDUINENDG6B-ON01
   Artikel3.8 Wet ruimtelijke ordening

   Omschrijving

   Het plangebied De Duinen Deelgebied 6B is gelegen ten noordoosten van de weg Molenslag en ten noordwesten van de Rijnweg in de kern Monster. Het bestemmingsplan 'De Duinen Deelgebied 6B' is een globaal eindplan voor de bouw van in totaal 133 woningen (exclusief afwijkingsmogelijkheden). Om in te kunnen spelen op veranderende marktomstandigheden en een gefaseerde ontwikkeling, is gekozen voor een globale planopzet voor het nog te ontwikkelen woongebied. Hierbij heeft het overgrote deel van het plangebied de globale eindbestemming "Woongebied".

   Het plan maakt deel uit van De Westlandse Zoom en heeft van 17 april 2015 tot en met 28 juni 2015 ter visie gelegen voor inspraak. Inspraak en vooroverleg hebben aanleiding gegeven om de ruimtelijke onderbouwing uit te breiden met onder meer extra onderzoek op het gebied van natuur en milieu (m.e.r.-beoordeling).

   Wilt u het plan bekijken?

   U kunt de plannen en bijlagen bekijken via ruimtelijkeplannen.nl. Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174.  

   Wilt u reageren op het plan?

   U kunt een zienswijze indienen binnen de reactietermijn. Stuur uw zienswijze naar: Postbus 150, 2670 AD Naaldwijk t.a.v. de raad. Het is ook mogelijk om een mondelinge zienswijze in te dienen, neem hiervoor contact op met het Omgevingscontactcentrum via 140174. Alleen als u als belanghebbende tijdig een zienswijze heeft ingediend, kunt u later beroep instellen tegen de vaststelling van het bestemmingsplan.

   Bijlagen

  • 15-07-2016 t/m 25-08-2016 Rectificatie exploitatieplan Waelplas

   Deze rectificatie is noodzakelijk omdat bij de eerdere bekendmaking van het ontwerp exploitatieplan “Waelplas” op 28 april 2016 het exploitatieplan niet correct op de website van www.ruimtelijkeplannen.nl is gepubliceerd i.v.m. het ontbreken van enkele bijlagen.  Hierdoor is het noodzakelijk om het exploitatieplan met de hierbij behorende stukken opnieuw ter inzage te leggen. Hieronder volgt de nieuwe bekendmaking:

   NaamWaelplas
   Soort plan Exploitatieplan
   StatusOntwerp
   Publicatiedatum14-07-2016 
   Reactietermijnvrijdag 15-07-2016 t/m vrijdag 25-08-2016
   NummerNL.IMRO.ONWWAELPLASexp-ON01
   Artikelafdeling 6:4 Wet ruimtelijke ordening

   Omschrijving

   De gemeente is geen eigenaar van alle gronden, waarvoor in het ontwerp bestemmingsplan Waelplas maximaal 74 grondgebonden woningen zijn voorzien. Daarom is de gemeente wettelijk verplicht om gelijktijdig met het bestemmingsplan een exploitatieplan vast te stellen. In het ontwerp exploitatieplan wordt onder meer het verhalen van kosten van de grondexploitatie geregeld. Het plangebied is gelegen tussen de Rijnvaartweg, Poelmolenweg en de Maesemundeweg in ’s-Gravenzande (in het gebied van het stedenbouwkundig Masterplan “Waelpark”).

   Wilt u de plannen bekijken?

   U kunt de plannen en bijlagen bekijken via ruimtelijkeplannen.nl. Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174.  

   Wilt u reageren op de plannen?

   U kunt een zienswijze indienen op het ontwerp exploitatieplan binnen de reactietermijn. Stuur uw zienswijze naar: Postbus 150, 2670 AD Naaldwijk t.a.v. de raad, team STB. Het is ook mogelijk om een mondelinge zienswijze in te dienen, neem hiervoor contact op met het Omgevingscontactcentrum via 140174. Alleen als u als belanghebbende tijdig een zienswijze heeft ingediend, kunt u later beroep instellen tegen de vaststelling van het exploitatieplan.

   Bijlagen

  • 15-07-2016 t/m 26-08-2016 Verbindingsweg Maasdijk-Maasdijkplein
   NaamVerbindingsweg Maasdijk-Maasdijkplein
   Soort plan Bestemmingsplan
   StatusGewijzigd vastgesteld op 28-6-2016
   Publicatiedatumwoensdag 13-07-2016 
   Reactietermijnvrijdag 15-07-2016 t/m vrijdag 26-08-2016
   NummerNL.IMRO.1783.pbpVerbindingswegM-VA01
   Artikel3.8 Wet ruimtelijke ordening

   Omschrijving

   Het plangebied omvat een verbindingsweg tussen Maasdijk (N220) en Maasdijkplein (N223). Het ligt circa 800 m ten noorden van de kern Maasdijk. Noordwestelijk van het plangebied is het Maasdijkplein (N223) gerealiseerd als onderdeel van het 3‐in‐1‐project. Dit turboverkeersplein is eind maart 2015 in gebruik genomen. Ten oosten hiervan ligt een kassengebied dat is geconcentreerd rondom (de weg) Blauwhek. Ten zuidwesten van het plangebied ligt de Maasdijk (N220). Het bestemmingplan omvat uitsluitend de gronden waarop de weg gerealiseerd wordt.  Het plangebied is afgestemd op het benodigde ruimtebeslag als gevolg van de nieuwe verkeersfunctie (t.b.v. de directe verbindingsweg) en de technische uitvoerbaarheid van het project.
   Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het eerder ter inzage gelegde ontwerp. De wijzigingen staan aangegeven in de Staat van wijzigingen die onderdeel uitmaakt van het besluit.

   Wilt u het plan bekijken?

   U kunt plan en bijlagen bekijken via ruimtelijkeplannen.nl. Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174.  

   Wilt u reageren op het plan?

   U kunt schriftelijk beroep indienen binnen de reactietermijn bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag indien u als belanghebbende:

   • tijdig tegen het ontwerp plan een zienswijze naar voren heeft gebracht
   • aantoont dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest een zienswijze in te dienen
   • bedenkingen heeft tegen de wijzigingen ten opzichte van het ontwerp

   Op dit besluit voor gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan ‘Verbindingsweg Maasdijk-Maasdijkplein is Afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit brengt met zich mee dat alle beroepsgronden in het beroepschrift moeten worden opgenomen. Na afloop van de beroepstermijn kunnen geen nieuwe beroepsgronden worden aangevoerd.

   Voorlopige voorziening

   Indien u beroep heeft ingesteld kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Raad van State. Het plan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

  • 01-07-2016 t/m 12-08-2016 Heulweg achter 30B te Wateringen
   NaamHeulweg achter 30B te Wateringen
   Soort plan Bestemmingsplan
   StatusGewijzigd vastgesteld
   Publicatiedatum30-06-2016 
   Reactietermijnvrijdag 01-07-2016 t/m vrijdag 12-08-2016
   NummerNL.IMRO.1783.WATHEULWGnb30Bpbp-VA01
   Artikel1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening en 3.8 Wet ruimtelijke ordening

   Omschrijving

   Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan voorziet in een juridisch-planologische regeling voor het omzetten van een gedeelte van de gronden met de bestemming ‘Wonen’ in de bestemmingen ‘Tuin’ en ‘Verkeers-Verblijfsgebied’ ter plaatse van het perceel Heulweg achter 30B te Wateringen teneinde de bouw van drie vrijstaande woningen mogelijk te maken. Ter plaatse van het plangebied vigeert het bestemmingsplan ‘Kern Wateringen’.

   Wilt u het plan bekijken? 

   U kunt het plan en bijlagen in pdf via de relevante documenten op deze pagina openen of via ruimtelijkeplannen.nl. Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174. 

   Wilt u reageren op het plan? 

   U kunt schriftelijk beroep indienen binnen de reactietermijn bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag indien u als belanghebbende:

   • tijdig tegen het ontwerp plan een zienswijze naar voren heeft gebracht
   • aantoont dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest een zienswijze in te dienen
   • bedenkingen heeft tegen de wijzigingen ten opzichte van het ontwerp

   Voorlopige voorziening

   Indien u beroep heeft ingesteld kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Raad van State. Het plan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

  • 04-03-206 t/m 14-04-2016 Centrum Honselersdijk
   NaamCentrum Honselersdijk
   Soort plan Bestemmingsplan
   StatusVoorontwerp
   Publicatiedatum03-03-2016 
   Reactietermijnvrijdag 04-03-2016 t/m donderdag 14-04-2016
   NummerNL.IMRO.1783.HONCTRMobp-VO01
   Artikel1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening en 3.8 Wet ruimtelijke ordening

   Omschrijving

   Het voorontwerpbestemmingsplan 'Centrum Honselersdijk' voorziet in een juridisch-planologische regeling voor het moderniseren van een gedeelte van het centrum van Honselersdijk. Het voorontwerp omvat het uitbreiden van de bestaande supermarkt, uitbreiding van de maatschappelijke functie, de sloop van de kerk en de inrichting van een parkeerterrein.
   Het plangebied is gelegen in de kern Honselersdijk, ingeklemd tussen de Dijkstraat aan de noordzijde, de Fazantlaan aan de zuidzijde en de Molenlaan aan de oostzijde. Aan de westzijde wordt het gebied begrensd door bestaande voornamelijk woonbebouwing.

   Wilt u het plan bekijken? 

   U kunt het plan en bijlagen in pdf via de bijlagen op deze pagina openen of via ruimtelijkeplannen.nl.  Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174.  

   Wilt u reageren op het plan? 

   U kunt een inspraakreactie indienen binnen de reactietermijn. Stuur uw zienswijze naar: het college van burgemeester en wethouders van Westland, t.a.v. afdeling ROV, team STB, Postbus 150, 2670 AD Naaldwijk. Het is ook mogelijk om een mondelinge inspraakreactie in te dienen, neem hiervoor contact op met het Omgevingscontactcentrum via 140174.

   Bijlagen

  • 08-01-2016 t/m 18-02-2016 Van Ruyvenlaan 2 Poeldijk
   NaamVan Ruyvenlaan 2 Poeldijk
   Soort plan Bestemmingsplan
   StatusOntwerp
   Publicatiedatum07-01-2016
   Reactietermijn vrijdag 08-01-2016 t/m donderdag 18-02-2016
   NummerNL.IMRO.1783.OGTVRUYVENLN2abp-ON01
   Artikel3.8 Wet ruimtelijke ordening

   Omschrijving

   Het perceel Van Ruyvenlaan 2 te Poeldijk is gelegen in het glastuinbouwgebied "Boomawatering" ten noorden van de Monsterseweg. Het perceel kadastraal bekend als gemeente Monster, sectie I, nummers 2430 en 2431 heeft een oppervlakte van circa 7015m2. Naar aanleiding van de uitspraak van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is er een nieuw bestemmingsplan opgesteld voor het perceel Van Ruyvenlaan 2 te Poeldijk, waar de planverbeelding voor dit perceel door de afdeling is vernietigd. Het perceel is opgenomen met de bestemming “Agrarisch – Glastuinbouw” en in de planregels zijn alle planregels van het bestemmingsplan “Glastuinbouwgebied Boomawatering” overgenomen. 

   Wilt u het plan bekijken?

   U kunt plan en bijlagen bekijken via ruimtelijkeplannen.nl. Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174.

   Wilt u reageren op het plan?

   U kunt een zienswijze indienen binnen de reactietermijn. Stuur uw zienswijze naar: Postbus 150, 2670 AD Naaldwijk t.a.v. het college van burgemeester en wethouders, team STB. Het is ook mogelijk om een mondelinge zienswijze in te dienen, neem hiervoor contact op met het Omgevingscontactcentrum via 140174. Alleen als u als belanghebbende tijdig een zienswijze heeft ingediend, kunt u later beroep instellen tegen de vaststelling van het bestemmingsplan.

   Bijlagen