Centrumplan Honselersdijk

Het centrum van Honselersdijk, het gebied wat tussen Moddermanplein en Voorhofplein, gaan we aantrekkelijker maken. Voor verschillende locaties worden hiervoor plannen uitgewerkt. We richten ons voorlopig op de volgende plekken:

  • Nieuwbouw basisschool De Hoeksteen. In deze nieuwbouw krijgen ook maatschappelijke voorzieningen een plek
  • Herinrichting van het Voorhofplein
  • Uitbreiding van parkeergelegenheid

Stand van zaken en planning

In de zomer worden besluiten genomen over de gedeeltelijke sloop en nieuwbouw van De Hoeksteen. Over de herinrichting van het Voorhofplein zal waarschijnlijk in de 2e helft van 2018 worden besloten.

Betrokken partijen

Met een aantal partijen is onderzocht op welke manier we het centrum opnieuw kunnen inrichten. Momenteel zijn dat de Protestantse gemeente Honselersdijk, PCPOW basisschool De Hoeksteen, Vitis Welzijn, Bibliotheek Westland en de Ondernemersvereniging.