Centrumplan Monster

Het centrum van Monster wordt vernieuwd. Het gaat om het gebied vanaf de Noviteit tot en met de locatie van het voormalige gemeentekantoor. Er komt meer groen met mogelijkheden voor ontmoeting en openbare ruimtes worden met elkaar verbonden. Belangrijk is dat het dorpse karakter blijft en er een prettig leefklimaat heerst. Alle ontwikkelingen worden opgenomen in een gebiedsvisie.

Sloop voormalig gemeentekantoor

Er is in 2018 een marktconsultatie gedaan. De resultaten (pdf 632kb) zijn inmiddels bekend. Uit de marktconsultatie is geen duidelijke voorkeur naar voren gekomen.

Parkeerdruk centrum

De parkeerdruk in het centrum van Monster is op bepaalde momenten hoog. Er worden verschillende oplossingsrichtingen onderzocht om dit te vermijden. Vervolgens worden de  oplossingen verder concreet uitgewerkt.

Informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen via het algemene telefoonnummer 14 0174 of info@gemeentewestland.nl.