Centrumplan Monster

Het centrum van Monster wordt vernieuwd. Het gaat om het gebied vanaf de Noviteit tot en met de locatie van het voormalige gemeentekantoor. Er komt meer groen met mogelijkheden voor ontmoeting en openbare ruimtes worden met elkaar verbonden. Belangrijk is dat het dorpse karakter blijft en er een prettig leefklimaat heerst. Alle ontwikkelingen worden opgenomen in een gebiedsvisie.

Sloop of hergebruik voormalig gemeentekantoor

Er moet een keuze gemaakt worden tussen hergebruik of sloop van het voormalig gemeentekantoor. De in voorbereiding zijnde gebiedsvisie ging uit van sloop maar een aantal partijen zien mogelijkheden voor hergebruik. Daarom is er een marktconsultatie gedaan. De resultaten (pdf 632kb) zijn inmiddels bekend. Uit de marktconsultatie is geen duidelijke voorkeur voor hergebruik of sloop naar voren gekomen. De gemeenteraad maakt daarom de uiteindelijke keuze. Het voorstel daarvoor is in voorbereiding en wordt naar verwachting in december 2018 voorgelegd. Afhankelijk van de gemaakte keuze worden vervolgstappen genomen om tot vaststelling van de gebiedsvisie te komen.

Parkeerdruk centrum

De gemeenteraad heeft geld vrijgemaakt voor de realisatie van een parkeergarage. Daarnaast zijn er ook nog andere oplossingen mogelijk om de parkeerdruk te verminderen. Dit is mede afhankelijk van de keuze tussen sloop of hergebruik van het voormalige gemeentekantoor.

Informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen via het algemene telefoonnummer 14 0174 of info@gemeentewestland.nl.