Plan Poeldijk

Voor het centrum van Poeldijk moet een nieuwe Omgevingsvisie worden ontwikkeld. In het kader van de op handen zijnde Omgevingswet wil de gemeente Westland bij het ontwikkelen van deze visie de bewoners van Poeldijk zo goed mogelijk betrekken. Voor de uitvoering van dit participatietraject is Bureau Graswortel aangetrokken.

Bureau Graswortel heeft onder de noemer “Plan Poeldijk” een campagne ontwikkeld waarin bewoners op vijf verschillende thema’s hun mening kunnen geven over de toekomst van het centrum van Poeldijk. Deze thema’s zijn achtereenvolgend:

  1. Groen
  2. Dorps Karakter versterken
  3. Cultuurhistorie en Monumenten
  4. Kernwinkelgebied
  5. Gelukkig oud worden in Poeldijk Centrum

Werkplaatsen

Inwoners van Poeldijk hebben de afgelopen maanden hun mening mogen geven over Poeldijk. Al deze meningen zijn daarna aan de Poeldijkers voorgelegd in twee Werkplaatsen (bijeenkomsten).

Op 16 en 22 mei 2019 zijn inwoners van Poeldijk aanwezig geweest op een van de twee Werkplaatsen. Beleidsmedewerkers, planologen, stedebouwkundigen en ontwerpers gingen samen met bewoners, organisaties en deskundigen uit Poeldijk aan de slag met het ontwerpen van een nieuwe Omgevingsvisie.

In deze (pdf 118Kb) terugblik leest u een samenvatting van deze bijeenkomsten. Na de zomer informeren wij u over het verdere proces.

Meer weten over Plan Poeldijk? Neem dan contact op met de medewerkers van Bureau Graswortel via info@bureau-graswortel.nl