Wat is Plan Poeldijk?

Voor het centrum van Poeldijk moet een nieuwe Omgevingsvisie worden ontwikkeld. In het kader van de op handen zijnde Omgevingswet wil de Gemeente Westland bij het ontwikkelen van deze visie de bewoners van Poeldijk zo goed mogelijk betrekken. Voor de uitvoering van dit participatietraject is Bureau Graswortel aangetrokken.

Bureau Graswortel heeft onder de noemer “Plan Poeldijk” een campagne ontwikkeld waarin bewoners op vijf verschillende thema’s hun mening kunnen geven over de toekomst van het centrum van Poeldijk. Deze thema’s zijn achtereenvolgend:

  1. Groen
  2. Dorps Karakter versterken
  3. Cultuurhistorie en Monumenten
  4. Kernwinkelgebied
  5. Gelukkig oud worden in Poeldijk Centrum

Op verschillende vrijdagen en zaterdagen in het voorjaar van 2019 staat het projectteam voor u klaar aan de Voorstraat 88 om de meningen van bewoners te verzamelen.

  • vrijdag 25 en zaterdag 26 januari 12.00 - 16.00 uur
  • vrijdag 15 en zaterdag 16 maart 12.00 - 16.00 uur
  • maandagavond 8 april vanaf 19.00 uur
  • vrijdag 12 en zaterdag 13 april 12.00 - 16.00 uur

Al deze meningen worden per thema gebundeld in een participatierapport. Vervolgens gaan de beleidsmedewerkers van de Gemeente Westland met deze verzamelde informatie aan de slag om een concept Omgevingsvisie te ontwikkelen. Ook dit proces vindt plaats in nauwe samenwerking met bewoners die worden uitgenodigd om deel te nemen aan twee werkplaatsen.

Werkplaatsen

Op 16 en 22 mei 2019 vinden twee Werkplaatsen plaats in het voormalig Dario Fo pand aan de Voorstraat 88. Op deze Werkplaatsen gaan beleidsmedewerkers, planologen, stedebouwkundigen en ontwerpers van de Gemeente Westland samen met bewoners, organisaties en deskundigen uit Poeldijk aan de slag met het ontwerpen van een nieuwe Omgevingsvisie.

Meer weten over het participatietraject Plan Poeldijk? Neem dan contact op met de medewerkers van Bureau Graswortel via info@bureau-graswortel.nl