Visie Wateringen 2030

Wateringen op weg naar 2030

Visie brengt grootste opgaven voor toekomst in beeld

Het versterken van het dorps karakter, een aantrekkelijk en levendig centrum, leefbare en bestendige woonbuurten en hoogwaardige dorpsranden. Dat zijn de belangrijkste opgaven voor de toekomst van Wateringen, zo is te lezen in de voorlopige Visie Wateringen 2030. De visie, die tot stand is gekomen na een uitgebreid participatieproces, wordt op 7 januari besproken in de commissie Ruimte. Op 21 januari stelt de gemeenteraad de definitieve visie vast. Wethouder Cobie Gardien-Reinders (Ruimtelijke Ordening) licht de visie toe.

Lees hier het hele interview met wethouder Cobie Gardien-Reinders.

Wat vooraf ging

Inwoners en professionals praten over de toekomst van Wateringen
In de Ark in Wateringen zijn wethouders, raadsleden en ambtenaren van de gemeente Westland bijna een jaar geleden, in januari 2019, in gesprek gegaan met inwoners van Wateringen, organisaties, instellingen en het bedrijfsleven. Onderwerp was de toekomst van Wateringen. In wat voor dorp willen Wateringers straks leven? Hoe rustig of hoe levendig is het? Gesproken is onder meer over het winkelaanbod, parkeren, hoe we straks voor onze ouderen zorgen, verkeer, werkgelegenheid, sport en cultuur en groenvoorzieningen.

Wethouder Cobie Gardien (Planontwikkeling): “Het was fijn om te horen dat de inwoners van Wateringen tevreden zijn over hun kern. Dat neemt niet weg dat er voldoende wensen en ideeën zijn. Ik heb veel gehoord, onder andere over de behoefte aan betaalbare woningen, groenvoorzieningen en het behouden van het dorpse karakter. Ik heb vooral genoten van hun enthousiasme en betrokkenheid.”

Van alle wensen en ideeën zijn verschillende toekomstperspectieven voor Wateringen uitgewerkt in vier scenario’s  die aan een selecte groep inwoners en professionals van Wateringen zijn voorgelegd. Met de op- en aanmerkingen die daar zijn gemaakt, zijn de scenario’s verder aangescherpt en uiteindelijk tentoongesteld in de bibliotheek van Wateringen. Meer dan 1500 Wateringers namen de moeite om reacties en suggesties te geven. Deze reacties hebben een belangrijke basis gevormd voor de visie voor Wateringen 2030 zoals deze nu is opgesteld.

Besluitvorming  – januari 2020

De voorlopige visie Wateringen 2030 ligt nu ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad. Zij spreken hierover in commissie Ruimte op 7 januari en de gemeenteraad neemt op 21 januari een besluit. Dat is de aanzet voor de uitwerking van concrete plannen.

Waar is de visie te zien?

De visie is in te zien in de Openbare bibliotheek Wateringen, Dorpskade 3, 2291HN Wateringen of op deze webpagina.