Visieontwikkeling Wateringen 2030

Voor de kern Wateringen wordt een toekomstvisie voor 2030 opgesteld waarin sociale, economische, milieutechnische en ruimtelijke ambities worden benoemd. In januari gaan we met inwoners en professionals in gesprek over wat zij belangrijk vinden voor de toekomst van Wateringen.

Doe mee!

Wateringers die mee willen praten kunnen zich aan melden voor de bijeenkomst. Op 16 januari van 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) tot 21.30 uur komen we met ongeveer honderd Wateringers bij elkaar om te praten over wat de Wateringers belangrijk vinden voor hun kern.

Naast deze open oproep nodigen we ook via loting nog inwoners uit om mee te praten. De gemeente wil zo een breed beeld krijgen wat Wateringers belangrijk vinden. Elke inwoner van Wateringen van 16 jaar en ouder heeft kans om uitgenodigd te worden. Zij ontvangen hiervoor een brief.

Naast gesprekken met inwoners van Wateringen organiseren we ook bijeenkomsten met organisaties en bedrijven die in Wateringen zijn gevestigd. Denk aan ondernemers, schoolbesturen, sportverenigingen, zorginstellingen, enz. Ook aan hen vragen we wat ze belangrijk vinden voor de toekomst van Wateringen.

Aanmelden

Aanmelden kan door voor 12 januari een e-mail te sturen naar Peggy van den Bovenkamp, visiewateringen@gemeentewestland.nl. De bijeenkomst vindt plaats in Careyn de Ark, Herenstraat 85 Wateringen.

Planning

Van alle wensen en idee├źn maken we verschillende toekomstperspectieven voor Wateringen. Die leggen we in april voor aan de inwoners en professionals van Wateringen. Mede op basis van alle reacties en suggesties wordt een keuze gemaakt uit de toekomstperspectieven en dit verwerken we tot een concept visie die voor de zomervakantie wordt voorgelegd aan inwoners en professionals van Wateringen. Na de zomervakantie besluit de gemeenteraad over de visie.

Contact

Heeft u vragen over de visieontwikkeling Wateringen 2030 dan kunt u contact opnemen met Peggy van den Bovenkamp via (0174) 672 592 of visiewateringen@gemeentewestland.nl.