Visieontwikkeling Wateringen 2030

Voor de kern Wateringen wordt een toekomstvisie voor 2030 opgesteld waarin sociale, economische, milieutechnische en ruimtelijke ambities worden benoemd. In januari hebben we met inwoners en professionals gesproken over wat zij belangrijk vinden voor de toekomst van Wateringen.

Inwoners en professionals praten over de toekomst van Wateringen

In de Ark in Wateringen zijn woensdag 16 januari wethouders, raadsleden en ambtenaren van gemeente Westland in gesprek gegaan met bijna honderd inwoners van Wateringen. Onderwerp was de toekomst van Wateringen. In wat voor een Wateringen willen de Wateringers straks leven? Hoe rustig of hoe levendig is het dan? Met de antwoorden op deze en andere vragen wordt de komende maanden een toekomstvisie Wateringen 2030 gemaakt. 

Aan zestien thematafels werden er in kleine groepjes met elkaar wensen en ideeën uitgewisseld. Er werd onder andere gesproken over het winkelaanbod, parkeren, hoe we straks voor onze ouderen zorgen, verkeer, werkgelegenheid, sport en cultuur en groenvoorzieningen.

Wethouder Cobie Gardien (Planontwikkeling): “Het was fijn om te horen dat de inwoners van Wateringen tevreden zijn over hun kern, wat niet wegneemt dat er voldoende wensen en ideeën zijn. Ik heb genoten van hun enthousiasme en betrokkenheid. Ik heb veel gehoord, onder andere over de behoefte aan betaalbare woningen, groenvoorzieningen en het behouden van het dorpse karakter. Daar gaan we mee aan de slag.”  

De bijeenkomst was de start van een traject waarin mensen uit Wateringen worden bevraagd over wat zij waarderen en wat zij belangrijk vinden voor de kern Wateringen. Donderdag 24 januari vonden er gesprekken met bijna 60 professionals uit Wateringen plaats. Hier werd besproken wat de professionals nodig hebben in de toekomst in Wateringen.

Proces & planning

Van alle wensen en ideeën maken we verschillende toekomstperspectieven voor Wateringen. Die leggen we in juni voor aan de inwoners en professionals van Wateringen. Mede op basis van alle reacties en suggesties wordt een keuze gemaakt uit de toekomstperspectieven en dit verwerken we tot een concept visie die voor de zomervakantie wordt voorgelegd aan inwoners en professionals van Wateringen. Eind 2019 besluit de gemeenteraad over de visie.

Januari - Maart

Stap 1: Informatie verzamelen

 • Bewonersbijeenkomst
 • Bijeenkomst met professionals
 • Onderzoeken verkeer en detailhandel

Februari - April

Stap 2: Verwerken van de informatie / scenario’s

 • Scenario’s maken
 • Extra onderzoek detailhandel en verkeer

Juni - Juli

 • Scenario’s uitwerken met professionals en selectie bewoners
 • Tentoonstelling van de scenario’s: uw mening geven

Tussen 9 en 13 juli kunt u uw voorkeur aangeven voor één van de vier scenario’s over de Visie op Wateringen 2030. U kunt dit doen in de bibliotheek van Wateringen aan de Dorpskade 3.

Tijdens onderstaande openingstijden is er iemand aanwezig die uitleg kan geven over de scenario’s. Op de kaart die u heeft ontvangen kunt u uw voorkeur aangeven. De kaart kunt u bij de tentoonstelling in de bus doen. Heeft u geen kaart? Geen nood! In de bibliotheek hebben wij nog een kaart voor u. Hier kunt u de scenario's alvast bekijken.

Openingstijden

Dinsdag 9 juli 14.00 uur – 17.00 uur
Woensdag 10 juli 10.00 uur – 17.00 uur en 19.00 uur – 20.30 uur
Donderdag 11 juli 14.00 uur – 17.00 uur
Vrijdag 12 juli 10.00 uur – 17.00 uur en 19.00 uur – 20.30 uur
Zaterdag 13 juli 10.30 uur – 13.00 uur

Juli -  September

Stap 3: Voorkeursscenario kiezen en uitwerken

 • Keuze maken uit de scenario’s
 • Voorkeurscenario uitwerken tot visie
 • Presentatie Visie Wateringen

September – December

Stap 4: Besluitvorming

 • College
 • Gemeenteraad
 • Aanzet voor vervolg: concrete plannen

Contact

Heeft u vragen over de visieontwikkeling Wateringen 2030 dan kunt u contact opnemen via  visiewateringen@gemeentewestland.nl