Ruimtelijk ontwikkelingskader

Een ontwikkelingskader beschrijft hoe een kern er in de toekomst uit kan gaan zien. Het doel is om meer samenhang tussen wijken en buurten te krijgen. Op die manier krijgt een kern een herkenbaar gezicht.