Wijzigingsplannen

Met een wijzigingsplan kan een bestemmingsplan (gedeeltelijk) gewijzigd worden. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij nieuwe ontwikkelingen. U kunt alle wijzigingsplannen in procedure hieronder inzien. Per plan is aangegeven wat de mogelijkheden zijn om te reageren. Let hierbij goed op de reactietermijn.

 • 17-01-2020 t/m 27-02-2020 Vierschaar kavel 5 te 's-Gravenzande
  Naam            Vierschaar kavel 5 te 's-Gravenzande
  Soort planWijzigingsplan
  Status        Ontwerp
  Publicatiedatumdonderdag 16-01-2020
  Reactietermijn    vrijdag 17-01-2020 t/m donderdag 27-02-2020
  Nummer        NL.IMRO.1783.abp00000013w107-ON01
  Artikel        3.9a Wet ruimtelijke ordening

  Omschrijving

  Het betreft een wijziging van de bestemming ‘Agrarisch – Glastuinbouw’ naar de bestemming ‘Wonen’ op het perceel Vierschaar kavel 5 te ‘s-Gravenzande, kadastraal bekend als GVZ00, sectie L, nummer 7840. Het plangebied is gelegen in het duurzame glastuinbouwgebied aan de Vierschaar te ‘s-Gravenzande.

  Wilt u het plan bekijken?

  U kunt plan en bijlagen bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174.

  Wilt u reageren op het plan?

  U kunt een zienswijze indienen binnen de reactietermijn. Stuur uw zienswijze naar: Postbus 150, 2670 AD Naaldwijk t.a.v. college van burgemeester en wethouders, cluster Beleid/Stedenbouw en Bestemmingsplannen. Het is ook mogelijk om een mondelinge zienswijze in te dienen, neem hiervoor contact op met het Omgevingscontactcentrum via 140174. Alleen als u als belanghebbende tijdig een zienswijze heeft ingediend, kunt u later beroep instellen tegen de vaststelling van het Wijzigingsplan.

  Bijlagen

 • 10-01-2020 t/m 20-02-2020 Blaker 2, 4, 8, 12 en 14 te De Lier
  Naam            Blaker 2, 4, 8, 12 en 14 te De Lier
  Soort planWijzigingsplan
  Status        Ontwerp
  Publicatiedatum    09-01-2020
  Reactietermijn    vrijdag 10-01-2020 t/m donderdag 20-02-2020
  Nummer        NL.IMRO.1783.abp00000013w91-ON01
  Artikel        3.9a Wet ruimtelijke ordening

  Omschrijving

  Het betreft een wijzigingsplan om aan de Blaker vijf woningen met de bestemming ‘Agrarisch – Glastuinbouw’ te wijzigen naar de bestemming ‘Wonen’. Het gaat om de percelen Blaker 2, 4, 8, 12 en 14 te De Lier.

  Wilt u het plan bekijken?

  U kunt plan en bijlagen bekijken via www.140174.nl/ruimtelijkeplannen of via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174.

  Wilt u reageren op het plan?

  U kunt een zienswijze indienen binnen de reactietermijn. Stuur uw zienswijze naar: Postbus 150, 2670 AD Naaldwijk t.a.v. college van burgemeester en wethouders, cluster Beleid/Stedenbouw en Bestemmingsplannen. Het is ook mogelijk om een mondelinge zienswijze in te dienen, neem hiervoor contact op met het Omgevingscontactcentrum via 140174. Alleen als u als belanghebbende tijdig een zienswijze heeft ingediend, kunt u later beroep instellen tegen de vaststelling van het Wijzigingsplan.

  Bijlagen

 • 27-12-2019 t/m 06-02-2020 Vijverberglaan 12 en Broekpolderlaan 72 te Honselersdijk
  Naam            Vijverberglaan 12 en Broekpolderlaan 72 te Honselersdijk
  Soort planWijzigingsplan
  Status        Ontwerp
  Publicatiedatum    26-12-2019
  Reactietermijn    vrijdag 27-12-2019 t/m donderdag 06-02-2020
  Nummer        NL.IMRO.1783.abp00000013w106-ON01
  Artikel        3.9a Wet ruimtelijke ordening

  Omschrijving

  Het betreft een verzoek om de woonbestemmingen op de percelen Vijverberglaan 12 en Broekpolderlaan 72 te Honselersdijk te vergroten naar circa 1000m2.

  Wilt u het plan bekijken?

  U kunt plan en bijlagen bekijken via www.140174.nl/ruimtelijkeplannen of via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174.

  Wilt u reageren op het plan?

  U kunt een zienswijze indienen binnen de reactietermijn. Stuur uw zienswijze naar: Postbus 150, 2670 AD Naaldwijk t.a.v. college van burgemeester en wethouders, cluster Beleid/Stedenbouw en Bestemmingsplannen. Het is ook mogelijk om een mondelinge zienswijze in te dienen, neem hiervoor contact op met het Omgevingscontactcentrum via 140174.
  Alleen als u als belanghebbende tijdig een zienswijze heeft ingediend, kunt u later beroep instellen tegen de vaststelling van het Wijzigingsplan.

  Bijlagen

 • 27-12-2019 t/m 07-02-2020 Mariëndijk 65B te Honselersdijk
  Soort planWijzigingsplan
  Status 16-12-2019 Gewijzigd vastgesteld
  Publicatiedatum    26-12-2019
  Reactietermijn    vrijdag 27-12-2019 t/m vrijdag 07-02-2020
  Nummer        NL.IMRO.1783.abp00000013w84-VA01
  Artikel        3.9a Wet ruimtelijke ordening

  Omschrijving

  Er is een verzoek ingediend om de agrarische bedrijfswoning Mariëndijk 65B te Honselersdijk te verplaatsen naar Mariëndijk nabij 63 te Honselersdijk en de bestemming te wijzigen van 'Agrarisch-Glastuinbouw' naar de bestemming 'Wonen'.

  Het wijzigingsplan is gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het eerder ter inzage gelegde ontwerp. De wijzigingen staan aangegeven in de Staat van wijzigingen die onderdeel uitmaakt van het besluit.

  Wilt u het plan bekijken?

  U kunt plan en bijlagen bekijken via www.140174.nl/ruimtelijkeplannen of via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174.  

  Wilt u reageren op het plan?

  • U kunt schriftelijk beroep indienen binnen de reactietermijn bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag indien u als belanghebbende: tijdig tegen het ontwerp plan een zienswijze naar voren heeft gebracht
  • aantoont dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest een zienswijze in te dienen
  • bedenkingen heeft tegen de wijzigingen ten opzichte van het ontwerp.

  Voorlopige voorziening

  Indien u beroep heeft ingesteld kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het plan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

  Bijlagen

 • 29-11-2019 t/m 09-01-2020 Poeldijksepad 17 en 19 te Honselersdijk
  Naam            Poeldijksepad 17 en 19 te Honselersdijk
  Soort planWijzigingsplan
  Status        Ontwerp
  Publicatiedatum    28-11-2019
  Reactietermijn    vrijdag 29-11-2019 t/m donderdag 09-01-2020
  Nummer        NL.IMRO.1783.abp00000013w108-ON01
  Artikel        3.9a Wet ruimtelijke ordening

  Omschrijving

  Er is een verzoek ingediend om de bestemming 'Wonen' op het perceel Poeldijksepad 17 te Honselersdijk te vergroten. Het perceel, kadastraal bekend als NWK01 A3155, zal gedeeltelijk gewijzigd worden van de bestemming 'Agrarisch - Glastuinbouw' naar de bestemming 'Wonen'. Daarnaast is het verzoek ingediend om de bedrijfswoning op het perceel Poeldijksepad 19 te Honselersdijk te wijzigen naar een burgerwoning. Het perceel, kadastraal bekend als NWK01 A5427, zal ook gedeeltelijk gewijzigd worden van de bestemming 'Agrarisch - Glastuinbouw' naar de bestemming 'Wonen'.

  Wilt u het plan bekijken?

  U kunt plan en bijlagen bekijken via www.140174.nl/ruimtelijkeplannen of via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174. 

  Wilt u reageren op het plan?

  U kunt een zienswijze indienen binnen de reactietermijn. Stuur uw zienswijze naar: Postbus 150, 2670 AD Naaldwijk t.a.v. college van burgemeester en wethouders, cluster Beleid/Stedenbouw en Bestemmingsplannen. Het is ook mogelijk om een mondelinge zienswijze in te dienen, neem hiervoor contact op met het Omgevingscontactcentrum via 140174.
  Alleen als u als belanghebbende tijdig een zienswijze heeft ingediend, kunt u later beroep instellen tegen de vaststelling van het Wijzigingsplan.

  Bijlagen

 • 27-9-2019 t/m 7-11-2019 Middenzwet 49 te Wateringen
  Naam            Middenzwet 49 te Wateringen
  Soort planWijzigingsplan
  StatusOntwerp
  Publicatiedatum    26-09-2019
  Reactietermijn    vrijdag 27-09-2019 t/m donderdag 7-11-2019
  Nummer        NL.IMRO.1783.abp00000013w98-ON01
  Artikel        3.9a Wet ruimtelijke ordening

  Omschrijving

  Het betreft een verzoek om de woning op het perceel Middenzwet 49 te Wateringen te wijzigen van de bestemming ‘Agrarisch – Glastuinbouw’ naar de bestemming ‘Wonen’. Het plangebied is gelegen in het duurzame glastuinbouwgebied aan de Middenzwet te Wateringen.

  Wilt u het plan bekijken?

  U kunt plan en bijlagen bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174.

  Wilt u reageren op het plan?

  U kunt een zienswijze indienen binnen de reactietermijn. Stuur uw zienswijze naar: Postbus 150, 2670 AD Naaldwijk t.a.v. college van burgemeester en wethouders, cluster Beleid/Stedenbouw en Bestemmingsplannen. Het is ook mogelijk om een mondelinge zienswijze in te dienen, neem hiervoor contact op met het Omgevingscontactcentrum via 140174. Alleen als u als belanghebbende tijdig een zienswijze heeft ingediend, kunt u later beroep instellen tegen de vaststelling van het Wijzigingsplan.

  Bijlagen

 • 16-08-2019 t/m 26-09-2019 Woutersweg 20 's-Gravenzande
  NaamWoutersweg 20 te 's-Gravenzande
  Soort planWijzigingsplan
  StatusOntwerp
  Publicatiedatum15-08-2019
  Reactietermijnvrijdag 16-08-2019 t/m donderdag 26-09-2019
  NummerNL.IMRO.1783.abp00000013w102-ON01
  Artikel3.9a Wet ruimtelijke ordening

  Omschrijving

  Het betreft een verzoek om de woning op het perceel Woutersweg 20 te ’s-Gravenzande te wijzigen van de bestemming ‘Agrarisch – Glastuinbouw’ naar de bestemming ‘Wonen’.

  Wilt u het plan bekijken?

  U kunt plan en bijlagen bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174.  

  Wilt u reageren op het plan?

  U kunt een zienswijze indienen binnen de reactietermijn. Stuur uw zienswijze naar: Postbus 150, 2670 AD Naaldwijk t.a.v. college van burgemeester en wethouders, cluster Beleid/Stedenbouw en Bestemmingsplannen. Het is ook mogelijk om een mondelinge zienswijze in te dienen, neem hiervoor contact op met het Omgevingscontactcentrum via 140174.
  Alleen als u als belanghebbende tijdig een zienswijze heeft ingediend, kunt u later beroep instellen tegen de vaststelling van het Wijzigingsplan.

  Bijlagen

 • 24-05-2019 t/m 05-07-2019 Van Ruyvenlaan tussen 22 en 26 te Poeldijk
  NaamVan Ruyvenlaan tussen 22 en 26 te Poeldijk
  Soort planWijzigingsplan
  StatusVastgesteld
  Publicatiedatum23-05-2019
  Reactietermijnvrijdag 24-05-2019 t/m donderdag 05-07-2019
  NummerNL.IMRO.1783.obp00000007w16-VA01
  Artikel3.9a Wet ruimtelijke ordening

  Omschrijving

  Het betreft een wijziging van de bestemming ‘Agrarisch – Glastuinbouw’ naar de bestemming ‘Wonen’ op het perceel Van Ruyvenlaan tussen 22 en 26 te Poeldijk, kadastraal bekend als MSR00, sectie I, nummer 3030.

  Wilt u het plan bekijken?

  U kunt plan en bijlagen bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174. 

  Wilt u reageren op het plan?

  U kunt schriftelijk beroep indienen binnen de reactietermijn bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag indien u als belanghebbende:

  • tijdig tegen het ontwerp plan een zienswijze naar voren heeft gebracht
  • aantoont dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest een zienswijze in te dienen

  Voorlopige voorziening

  Indien u beroep heeft ingesteld kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het plan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

  Bijlagen

  • Wijzigingsplan (pdf, 9.9Mb)
  • Verbeeldingskaartje (pdf, 92Kb)
  • Vaststellingsbesluit (pdf, 65Kb)
 • 26-04-2019 t/m 07-06-2019 Vredebestlaan 19 te Poeldijk
  NaamVredebestlaan 19 te Poeldijk
  Soort planWijzigingsplan
  StatusVastgesteld
  Publicatiedatum25-04-2019
  Reactietermijnvrijdag 26-04-2019 t/m donderdag 07-06-2019
  NummerNL.IMRO.1783.obp00000007w15-VA01
  Artikel3.9a Wet ruimtelijke ordening

  Omschrijving

  Er is een verzoek ingediend om de woning Vredebestlaan 19 te Poeldijk, van de bestemming 'Agrarisch-Glastuinbouw' naar de bestemming 'Wonen' te wijzigen, groot circa 850 m2.

  Wilt u het plan bekijken?

  U kunt plan en bijlagen bekijken via www.140174.nl/ruimtelijkeplannen of via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174. 

  Wilt u reageren op het plan?

  U kunt schriftelijk beroep indienen binnen de reactietermijn bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag indien u als belanghebbende:

  • tijdig tegen het ontwerp plan een zienswijze naar voren heeft gebracht
  • aantoont dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest een zienswijze in te dienen

  Voorlopige voorziening

  Indien u beroep heeft ingesteld kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het plan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

  Bijlagen

 • 15-03-2019 t/m 26-04-2019 Rectificatie Laan van de Heilige Lambertus 15 te ’s-Gravenzande
  NaamRectificatie Laan van de Heilige Lambertus 15 te ’s-Gravenzande
  Soort planWijzigingsplan
  Statusvastgesteld
  Publicatiedatum14-03-2019
  Reactietermijnvrijdag 15-03-2019 t/m vrijdag 26-04-2019
  NummerNL.IMRO.1783.abp00000013w92-VA01
  Artikel3.9a Wet ruimtelijke ordening

  Omschrijving

  Per abuis is op 14 maart 2019 bekendgemaakt dat het wijzigingsplan Laan van de Heilige Lambertus 15 te ’s-Gravenzande is vastgesteld en voor beroepstermijn ter inzage ligt van vrijdag 15 maart 2019 tot en met vrijdag 26 april 2019. Deze bekendmaking vervalt. De beroepstermijn gaat in nadat hiervoor een nieuwe aankondiging is gepubliceerd.

 • 15-03-2019 t/m 22-04-2019 Laan van de Heilige Lambertus 15 te ’s-Gravenzande
  NaamLaan van de Heilige Lambertus 15 te ’s-Gravenzande
  Soort planWijzigingsplan
  Statusvastgesteld op 05-03-2019
  Publicatiedatum14-03-2019
  Reactietermijnvrijdag 15-03-2019 t/m vrijdag 22-04-2019
  NummerNL.IMRO.1783.abp00000013w92-VA01
  Artikel3.9a Wet ruimtelijke ordening

  Omschrijving

  Het betreft een verzoek om de woning op perceel Laan van de Heilige Lambertus 15 te ‘s-Gravenzande te wijzigen van de bestemming ‘Agrarisch – Glastuinbouw’ naar de bestemming ‘Wonen’.

  Wilt u het plan bekijken?

  U kunt plan en bijlagen bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174.  

  Wilt u reageren op het plan?

  U kunt schriftelijk beroep indienen binnen de reactietermijn bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag indien u als belanghebbende:
  -    tijdig tegen het ontwerp plan een zienswijze naar voren heeft gebracht;
  -    aantoont dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest een zienswijze in te dienen.

  Voorlopige voorziening

  Indien u beroep heeft ingesteld kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het plan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

  Bijlagen

 • 01-03-2019 t/m 11-04-2019 Bypass rotonde Naaldwijkseweg Heenweg
  NaamBypass rotonde Naaldwijkseweg Heenweg
  Soort planWijzigingsplan
  Statusvastgesteld
  Publicatiedatum28-02-2019
  Reactietermijnvrijdag 01-03-2019 t/m donderdag 11-04-2019
  NummerNL.IMRO.1783.ONWDIJCKERWLf2w02-VA01
  Artikel3.9a Wet ruimtelijke ordening

  Omschrijving

  De bypass is een extra strook voor autoverkeer langs de rotonde Naaldwijkseweg – Heenweg. Met de aanleg hiervan was al rekening gehouden in het ontwerp van de weg en de woonwijk.

  Wilt u het plan bekijken?

  U kunt plan en bijlagen bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174.  

  Wilt u reageren op het plan?

  U kunt schriftelijk beroep indienen binnen de reactietermijn bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag indien u als belanghebbende:
  -    tijdig tegen het ontwerp plan een zienswijze naar voren heeft gebracht;
  -    aantoont dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest een zienswijze in te dienen.

  Voorlopige voorziening

  Indien u beroep heeft ingesteld kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het plan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

  Bijlagen

 • 15-02-2019 t/m 29-03-2019 Noordlandseweg 78, 82 en 84 te ’s-Gravenzande
  NaamNoordlandseweg 78, 82 en 84 te ’s-Gravenzande
  Soort planWijzigingsplan
  Status05-02-2019 Vastgesteld
  Publicatiedatum14-02-2019
  Reactietermijnvrijdag 15-02-2019 t/m vrijdag 29-03-2019
  NummerNL.IMRO.1783.abp00000013w85-VA01
  Artikel3.9a Wet ruimtelijke ordening

  Omschrijving

  Er is een verzoek ingediend tot bestemmingswijziging voor de percelen Noordlandseweg 78, 82 en 84 te ’s-Gravenzande.

  Wilt u het plan bekijken?

  U kunt plan en bijlagen bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174.  

  Wilt u reageren op het plan?

  U kunt schriftelijk beroep indienen binnen de reactietermijn bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag indien u als belanghebbende:

  • tijdig tegen het ontwerp plan een zienswijze naar voren heeft gebracht
  • aantoont dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest een zienswijze in te dienen

  Voorlopige voorziening

  Indien u beroep heeft ingesteld kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het plan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

  Bijlagen

 • 16-02-2018 t/m 29-03-2018 's-Gravenzandseweg 38-40 Naaldwijk
  Naam's-Gravenzandseweg 38-40 te Naaldwijk
  Soort planWijzigingsplan
  StatusOntwerp
  Publicatiedatum15-02-2018
  Reactietermijnvrijdag 16-02-2018 t/m donderdag 29-03-2018
  NummerNL.IMRO.1783.abp00000011w04-ON01
  Artikel3.9a Wet ruimtelijke ordening

  Omschrijving

  Er is een verzoek ingediend voor het gedeeltelijk wijzigen van de bestemming 'Maatschappelijk' naar de bestemming 'Wonen' op het perceel 's-Gravenzandseweg 38-40 te Naaldwijk voor het realiseren van appartementen.
  Het plan ligt in de kern Naaldwijk gescheiden door water ten westen van Tulp, ten oosten van Meidoorn.

  Wilt u het plan bekijken?

  U kunt plan en bijlagen bekijken via www.140174.nl/ruimtelijkeplannen of via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174.  

  Wilt u reageren op het plan?

  U kunt een zienswijze indienen binnen de reactietermijn. Stuur uw zienswijze naar: Postbus 150, 2670 AD Naaldwijk t.a.v. college van burgemeester en wethouders, cluster Beleid/Stedenbouw en Bestemmingsplannen. Het is ook mogelijk om een mondelinge zienswijze in te dienen, neem hiervoor contact op met het Omgevingscontactcentrum via 140174.
  Alleen als u als belanghebbende tijdig een zienswijze heeft ingediend, kunt u later beroep instellen tegen de vaststelling van het Wijzigingsplan.

  Bijlagen

Onherroepelijke wijzigingsplannen

Alle onherroepelijke wijzigingsplannen zijn te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl. De meest recente plannen vindt u hieronder: