Wijzigingsplan

Met een wijzigingsplan kan een bestemmingsplan (gedeeltelijk) gewijzigd worden. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij nieuwe ontwikkelingen. U kunt alle wijzigingsplannen in procedure hieronder inzien. Per plan is aangegeven wat de mogelijkheden zijn om te reageren. Let hierbij goed op de reactietermijn.

Wijzigingsplannen in procedure

 • 15-02-2019 t/m 29-03-2019 Noordlandseweg 78, 82 en 84 te ’s-Gravenzande
  NaamNoordlandseweg 78, 82 en 84 te ’s-Gravenzande
  Soort planWijzigingsplan
  Status05-02-2019 Vastgesteld
  Publicatiedatum14-02-2019
  Reactietermijnvrijdag 15-02-2019 t/m vrijdag 29-03-2019
  NummerNL.IMRO.1783.abp00000013w85-VA01
  Artikel3.9a Wet ruimtelijke ordening

  Omschrijving

  Er is een verzoek ingediend tot bestemmingswijziging voor de percelen Noordlandseweg 78, 82 en 84 te ’s-Gravenzande.

  Wilt u het plan bekijken?

  U kunt plan en bijlagen bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174.  

  Wilt u reageren op het plan?

  U kunt schriftelijk beroep indienen binnen de reactietermijn bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag indien u als belanghebbende:

  • tijdig tegen het ontwerp plan een zienswijze naar voren heeft gebracht
  • aantoont dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest een zienswijze in te dienen

  Voorlopige voorziening

  Indien u beroep heeft ingesteld kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het plan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

  Bijlagen

 • 08-02-2019 t/m 21-03-2019 Assendelftlaan 12 te Monster
  NaamAssendelftlaan 12 Monster
  Soort planWijzigingsplan
  StatusOntwerp
  Publicatiedatum07-02-2019
  Reactietermijnvrijdag 08-02-2019 t/m donderdag 21-03-2019
  NummerNL.IMRO.1783.abp00000013w93-ON01
  Artikel3.9a Wet ruimtelijke ordening

  Omschrijving

  Het plan betreft een wijziging van de bestemming “agrarisch glastuinbouw” naar de bestemming “wonen”.

  Wilt u het plan bekijken?

  U kunt plan en bijlagen bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174. 

  Wilt u reageren op het plan?

  U kunt een zienswijze indienen binnen de reactietermijn. Stuur uw zienswijze naar: Postbus 150, 2670 AD Naaldwijk t.a.v. college van burgemeester en wethouders, cluster Beleid/Stedenbouw en Bestemmingsplannen. Het is ook mogelijk om een mondelinge zienswijze in te dienen, neem hiervoor contact op met het Omgevingscontactcentrum via 140174.

  Alleen als u als belanghebbende tijdig een zienswijze heeft ingediend, kunt u later beroep instellen tegen de vaststelling van het Wijzigingsplan.

  Bijlagen

 • 01-02-2019 t/m 14-03-2019 Laan van de Heilige Lambertus 15 te ‘s-Gravenzande
  NaamLaan van de Heilige Lambertus 15 te ‘s-Gravenzande
  Soort planWijzigingsplan
  StatusOntwerp
  Publicatiedatum31-01-2019
  Reactietermijnvrijdag 01-02-2019 t/m donderdag 14-03-2019
  NummerNL.IMRO.1783.abp00000013w92-ON01
  Artikel3.9a Wet ruimtelijke ordening

  Omschrijving

  Het betreft een verzoek om de woning op perceel Laan van de Heilige Lambertus 15 te ‘s-Gravenzande te wijzigen van de bestemming ‘Agrarisch – Glastuinbouw’ naar de bestemming ‘Wonen’.

  Wilt u het plan bekijken?

  U kunt plan en bijlagen bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174.  

  Wilt u reageren op het plan?

  U kunt een zienswijze indienen binnen de reactietermijn. Stuur uw zienswijze naar: Postbus 150, 2670 AD Naaldwijk t.a.v. college van burgemeester en wethouders, cluster Beleid/Stedenbouw en Bestemmingsplannen. Het is ook mogelijk om een mondelinge zienswijze in te dienen, neem hiervoor contact op met het Omgevingscontactcentrum via 140174.

  Alleen als u als belanghebbende tijdig een zienswijze heeft ingediend, kunt u later beroep instellen tegen de vaststelling van het Wijzigingsplan.

  Bijlagen

 • 25-01-2019 t/m 07-03-2019 Nieuwe Tuinen 40 te De Lier
  NaamNieuwe Tuinen 40 te De Lier
  Soort planWijzigingsplan
  StatusOntwerp
  Publicatiedatum24-01-2019
  Reactietermijnvrijdag 25-01-2019 t/m donderdag 07-03-2019
  NummerNL.IMRO.1783.abp00000013w90-ON01
  Artikel3.9a Wet ruimtelijke ordening

  Omschrijving

  Het betreft een verzoek om de woning op het perceel Nieuwe Tuinen 40 te De Lier te wijzigen van de bestemming ‘Agrarisch – Glastuinbouw’ naar de bestemming ‘Wonen’.

  Wilt u het plan bekijken?

  U kunt plan en bijlagen bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174. 

  Wilt u reageren op het plan?

  U kunt een zienswijze indienen binnen de reactietermijn. Stuur uw zienswijze naar: Postbus 150, 2670 AD Naaldwijk t.a.v. college van burgemeester en wethouders, cluster Beleid/Stedenbouw en Bestemmingsplannen. Het is ook mogelijk om een mondelinge zienswijze in te dienen, neem hiervoor contact op met het Omgevingscontactcentrum via 140174.

  Alleen als u als belanghebbende tijdig een zienswijze heeft ingediend, kunt u later beroep instellen tegen de vaststelling van het Wijzigingsplan.

  Bijlagen

 • 25-01-2019 t/m 07-03-2019 Madeweg 43 te Monster
  NaamMadeweg 43 te Monster
  Soort planWijzigingsplan
  StatusOntwerp
  Publicatiedatum24-01-2019
  Reactietermijnvrijdag 25-01-2019 t/m donderdag 07-03-2019
  NummerNL.IMRO.1783.obp00000007w13-ON01
  Artikel3.9a Wet ruimtelijke ordening

  Omschrijving

  Het betreft een verzoek om de woning op perceel Madeweg 43 te Monster te wijzigen van de bestemming ‘Agrarisch – Glastuinbouw’ naar de bestemming ‘Wonen’.

  Wilt u het plan bekijken?

  U kunt plan en bijlagen bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174.  

  Wilt u reageren op het plan?

  U kunt een zienswijze indienen binnen de reactietermijn. Stuur uw zienswijze naar: Postbus 150, 2670 AD Naaldwijk t.a.v. college van burgemeester en wethouders, cluster Beleid/Stedenbouw en Bestemmingsplannen. Het is ook mogelijk om een mondelinge zienswijze in te dienen, neem hiervoor contact op met het Omgevingscontactcentrum via 140174.
  Alleen als u als belanghebbende tijdig een zienswijze heeft ingediend, kunt u later beroep instellen tegen de vaststelling van het Wijzigingsplan.

  Bijlagen

 • 18-01-2019 t/m 01-03-2019 Bouwkavel naast Heenweg 11 te ‘s-Gravenzande
  NaamBouwkavel naast Heenweg 11 te ‘s-Gravenzande
  Soort planWijzigingsplan
  Statusvaststelling
  Publicatiedatum17-01-2019
  Reactietermijnvrijdag 18-01-2019 t/m vrijdag 01-03-2019
  NummerNL.IMRO.1783.abp00000013w73-VA01
  Artikel3.9a Wet ruimtelijke ordening

  Omschrijving

  Er is een verzoek ingediend om op bouwkavel naast Heenweg 11 te 's-Gravenzande de in 2015 gesloopte agrarische bedrijfswoning Burgemeester van Doornlaan 3 te De Lier  uit te plaatsen en de bestemming te wijzigen van de bestemming 'Agrarisch-Glastuinbouw' naar de bestemming 'Wonen'. Het plangebied ligt ten westen van de Laan van de Heilige Lambertus en ten noorden van de Maasdijk.

  Wilt u het plan bekijken?

  U kunt plan en bijlagen bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174.  

  Wilt u reageren op het plan?

  U kunt schriftelijk beroep indienen binnen de reactietermijn bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag indien u als belanghebbende:

  • tijdig tegen het ontwerp plan een zienswijze naar voren heeft gebracht
  • aantoont dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest een zienswijze in te dienen

  Voorlopige voorziening

  Indien u beroep heeft ingesteld kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het plan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

  Bijlagen

 • 18-01-2019 t/m 01-03-2019 Nieuwe Tuinen 9 te Honselersdijk
  NaamNieuwe Tuinen 9  te Honselersdijk
  Soort planWijzigingsplan
  Statusvaststelling
  Publicatiedatum17-01-2019
  Reactietermijnvrijdag 18-01-2019 t/m vrijdag 01-03-2019
  NummerNL.IMRO.1783.abp00000013w87-VA01
  Artikel3.9a Wet ruimtelijke ordening

  Omschrijving

  Het betreft een wijzigingsplan voor het vergroten van het woonvlak op het perceel Nieuwe Tuinen 9 te Honselersdijk. Een gedeelte van de bestemming ‘Agrarisch – Glastuinbouw’ wordt gewijzigd naar de bestemming ‘Wonen’.

  Wilt u het plan bekijken?

  U kunt plan en bijlagen bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174.  

  Wilt u reageren op het plan?

  U kunt schriftelijk beroep indienen binnen de reactietermijn bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag indien u als belanghebbende:

  • tijdig tegen het ontwerp plan een zienswijze naar voren heeft gebracht
  • aantoont dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest een zienswijze in te dienen

  Voorlopige voorziening

  Indien u beroep heeft ingesteld kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het plan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

  Bijlagen

 • 28-12-2018 t/m 07-02-2019 Mariëndijk 65B te Honselersdijk
  NaamMariëndijk 65B  te Honselersdijk
  Soort planWijzigingsplan
  StatusOntwerp
  Publicatiedatum27-12-2018
  Reactietermijnvrijdag 28-12-2018 t/m donderdag 07-02-2019
  NummerNL.IMRO.1783.abp00000013-w84-ON01
  Artikel3.9a Wet ruimtelijke ordening

  Omschrijving

  Er is een verzoek ingediend om de agrarische bedrijfswoning  Mariëndijk 65B te Honselersdijk te verplaatsen naar Mariëndijk nabij 63 te Honselersdijk en de bestemming te wijzigen van 'Agrarisch-Glastuinbouw' in de bestemming 'Wonen'.

  Wilt u het plan bekijken?

  U kunt plan en bijlagen bekijken via www.140174.nl/ruimtelijkeplannen of via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174. 

  Wilt u reageren op het plan?

  U kunt een zienswijze indienen binnen de reactietermijn. Stuur uw zienswijze naar: Postbus 150, 2670 AD Naaldwijk t.a.v. college van burgemeester en wethouders, cluster Beleid/Stedenbouw en Bestemmingsplannen. Het is ook mogelijk om een mondelinge zienswijze in te dienen, neem hiervoor contact op met het Omgevingscontactcentrum via 140174.
  Alleen als u als belanghebbende tijdig een zienswijze heeft ingediend, kunt u later beroep instellen tegen de vaststelling van het Wijzigingsplan.

  Bijlagen

 • 28-12-2018 t/m 07-02-2019 Maasdijk 21 en naast 21 te ‘s-Gravenzande
  NaamMaasdijk 21 en naast 21 te ‘s-Gravenzande
  Soort planWijzigingsplan
  StatusOntwerp
  Publicatiedatum27-12-2018
  Reactietermijnvrijdag 28-12-2018 t/m donderdag 07-02-2019
  NummerNL.IMRO.1783.abp00000013w81-ON01
  Artikel3.9a Wet ruimtelijke ordening

  Omschrijving

  Er is een verzoek ingediend om de woning Maasdijk 19 te 's-Gravenzande uit te plaatsen naar de locatie Maasdijk tussen 21 en 23 te ’s-Gravenzande en de woning Maasdijk 21 te 's-Gravenzande te vergroten met de bestemming ‘Wonen’.

  Wilt u het plan bekijken?

  U kunt plan en bijlagen bekijken via www.140174.nl/ruimtelijkeplannen of via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174. 

  Wilt u reageren op het plan?

  U kunt een zienswijze indienen binnen de reactietermijn. Stuur uw zienswijze naar: Postbus 150, 2670 AD Naaldwijk t.a.v. college van burgemeester en wethouders, cluster Beleid/Stedenbouw en Bestemmingsplannen. Het is ook mogelijk om een mondelinge zienswijze in te dienen, neem hiervoor contact op met het Omgevingscontactcentrum via 140174.
  Alleen als u als belanghebbende tijdig een zienswijze heeft ingediend, kunt u later beroep instellen tegen de vaststelling van het Wijzigingsplan.

  Bijlagen

 • 28-12-2018 t/m 08-02-2019 Waellandweg 12 en 14 te Monster
  NaamWaellandweg 12 en 14 te Monster
  Soort planWijzigingsplan
  Status18-12-2018 Vastgesteld
  Publicatiedatum27-12-2018
  Reactietermijnvrijdag 28-12-2018 t/m vrijdag 08-02-2019
  NummerNL.IMRO.1783.obp00000007w14-VA01
  Artikel3.9a Wet ruimtelijke ordening

  Omschrijving

  Het betreft een verzoek om de woningen Waellandweg 12 en 14 te Monster te wijzigen van de bestemming ‘Agrarisch – Glastuinbouw’ naar de bestemming ‘Wonen’. Tussen de kadastrale percelen en de Waellandweg krijgt een strook agrarische grond, in eigendom van de gemeente Westland, de bestemming 'Verkeer'.

  Wilt u het plan bekijken?

  U kunt plan en bijlagen bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174.  

  Wilt u reageren op het plan?

  U kunt schriftelijk beroep indienen binnen de reactietermijn bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag indien u als belanghebbende:

  • tijdig tegen het ontwerp plan een zienswijze naar voren heeft gebracht;
  • aantoont dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest een zienswijze in te dienen.

  Voorlopige voorziening

  Indien u beroep heeft ingesteld kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het plan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

  Bijlagen

 • 07-12-2018 t/m 17-01-2019 Bypass rotonde Naaldwijkseweg Heenweg
  NaamBypass rotonde Naaldwijkseweg Heenweg
  Soort planWijzigingsplan
  StatusOntwerp
  Publicatiedatum06-12-2018
  Reactietermijnvrijdag 07-12-2018 t/m donderdag 17-01-2019
  NummerNL.IMRO.1783.ONWDIJCKERWLf2w02-ON01
  Artikel3.9a Wet ruimtelijke ordening

  Omschrijving

  De bypass is een extra rijstrook voor autoverkeer langs de rotonde Naaldwijkseweg – Heenweg. Met de aanleg hiervan was al rekening gehouden in het ontwerp van de weg en de woonwijk.

  Wilt u het plan bekijken?

  U kunt plan en bijlagen bekijken via www.140174.nl/ruimtelijkeplannen of via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174. 

  Wilt u reageren op het plan?

  U kunt een zienswijze indienen binnen de reactietermijn. Stuur uw zienswijze naar: Postbus 150, 2670 AD Naaldwijk t.a.v. college van burgemeester en wethouders, cluster Beleid/Stedenbouw en Bestemmingsplannen. Het is ook mogelijk om een mondelinge zienswijze in te dienen, neem hiervoor contact op met het Omgevingscontactcentrum via 140174.

  Alleen als u als belanghebbende tijdig een zienswijze heeft ingediend, kunt u later beroep instellen tegen de vaststelling van het Wijzigingsplan.

  Bijlagen

 • 23-11-2018 t/m 04-01-2019 Noordlierweg 40A De Lier
  NaamNoordlierweg 40a De Lier
  Soort planWijzigingsplan
  Status07-11-2018 weigering
  Publicatiedatum22-11-2018
  Reactietermijnvrijdag 23-11-2018 t/m vrijdag 04-01-2019
  NummerNL.IMRO.1783.abp00000013w74
  Artikel3.9a Wet ruimtelijke ordening

  Omschrijving

  Er is een verzoek ingediend om de woning Noordlierweg 40A te De Lier, te wijzigen van de bestemming 'Agrarisch-Glastuinbouw' naar de bestemming 'Wonen'. De woning is gelegen in het glastuinbouwgebied ligt ten zuiden van de Veilingroute en ten noorden van de Veilingweg aan de Noordlierweg.

  Het ontwerp wijzigingsplan heeft vanaf 11 mei 2018 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Tijdens deze ter inzage is er een zienswijze ingediend. Deze zienswijze is gehonoreerd. Dit betekent dat het verzoek tot wijziging van de bestemming is afgewezen.

  Wilt u reageren op het plan?

  Een belanghebbende die het niet eens is met dit besluit, kan hiertegen op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk beroep aantekenen bij de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

  Bijlagen

 • 02-11-2018 t/m 14-12-2018 Kleine Achterweg nabij 53b kavel 1 en 2 Naaldwijk
  NaamKleine Achterweg nabij 53b kavel 1 en 2 Naaldwijk
  Soort planWijzigingsplan
  Status23-10-2018 Gewijzigd vastgesteld
  Publicatiedatum01-11-2018
  Reactietermijnvrijdag 02-11-2018 t/m vrijdag 14-12-2018
  NummerNL.IMRO.1783.abp00000013w64-VA01
  Artikel3.9a Wet ruimtelijke ordening

  Omschrijving

  Er is een wijzigingsverzoek ingediend voor herindeling van het perceel Kleine Achterweg nabij 53b kavel 1 en 2. Het plan is gelegen in het glastuinbouwgebied ten westen van de rotonde Bosweg/Burgemeester Elsenweg te Naaldwijk. Het wijzigingsplan is gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het eerder ter inzage gelegde ontwerp. De wijzigingen staan aangegeven in de Staat van wijzigingen die onderdeel uitmaakt van het besluit.

  Wilt u het plan bekijken?

  U kunt plan en bijlagen bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174.  

  Wilt u reageren op het plan?

  U kunt schriftelijk beroep indienen binnen de reactietermijn bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag indien u als belanghebbende:
  -    tijdig tegen het ontwerp plan een zienswijze naar voren heeft gebracht;
  -    aantoont dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest een zienswijze in te dienen;
  -    bedenkingen heeft tegen de wijzigingen ten opzichte van het ontwerp.

  Voorlopige voorziening

  Indien u beroep heeft ingesteld kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
  Het plan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt.
  Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

  Bijlagen

 • 31-08-2018 t/m 12-10-2018 Groeneveldseweg 3 te De Lier
  NaamGroeneveldseweg 3 te De Lier
  Soort planWijzigingsplan
  Status14-08-2018 Vastgesteld
  Publicatiedatum30-08-2018
  Reactietermijnvrijdag 31-08-2018 t/m vrijdag 12-10-2018
  NummerNL.IMRO.1783.abp00000013w69-VA01
  Artikel3.9a Wet ruimtelijke ordening

  Omschrijving

  Het betreft een verzoek om de woning Groeneveldseweg 10 te De Lier te verplaatsen naar de locatie Groeneveldseweg 3 te De Lier. Het perceel Groeneveldseweg 3 ligt in het glastuinbouwgebied ten west/zuid van Woudtzicht en ten noorden van de Noord-Lierweg. Het perceel Groeneveldseweg 10 ligt aan de kruising van de Groeneveldseweg en de Noord-Lierweg.

  Wilt u het plan bekijken?

  U kunt plan en bijlagen bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174.  

  Wilt u reageren op het plan?

  U kunt schriftelijk beroep indienen binnen de reactietermijn bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag indien u als belanghebbende:
  -    tijdig tegen het ontwerp plan een zienswijze naar voren heeft gebracht;
  -    aantoont dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest een zienswijze in te dienen.

  Voorlopige voorziening

  Indien u beroep heeft ingesteld kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het plan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

  Bijlagen

 • 16-02-2018 t/m 29-03-2018 's-Gravenzandseweg 38-40 Naaldwijk
  Naam's-Gravenzandseweg 38-40 te Naaldwijk
  Soort planWijzigingsplan
  StatusOntwerp
  Publicatiedatum15-02-2018
  Reactietermijnvrijdag 16-02-2018 t/m donderdag 29-03-2018
  NummerNL.IMRO.1783.abp00000011w04-ON01
  Artikel3.9a Wet ruimtelijke ordening

  Omschrijving

  Er is een verzoek ingediend voor het gedeeltelijk wijzigen van de bestemming 'Maatschappelijk' naar de bestemming 'Wonen' op het perceel 's-Gravenzandseweg 38-40 te Naaldwijk voor het realiseren van appartementen.
  Het plan ligt in de kern Naaldwijk gescheiden door water ten westen van Tulp, ten oosten van Meidoorn.

  Wilt u het plan bekijken?

  U kunt plan en bijlagen bekijken via www.140174.nl/ruimtelijkeplannen of via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174.  

  Wilt u reageren op het plan?

  U kunt een zienswijze indienen binnen de reactietermijn. Stuur uw zienswijze naar: Postbus 150, 2670 AD Naaldwijk t.a.v. college van burgemeester en wethouders, cluster Beleid/Stedenbouw en Bestemmingsplannen. Het is ook mogelijk om een mondelinge zienswijze in te dienen, neem hiervoor contact op met het Omgevingscontactcentrum via 140174.
  Alleen als u als belanghebbende tijdig een zienswijze heeft ingediend, kunt u later beroep instellen tegen de vaststelling van het Wijzigingsplan.

  Bijlagen

 • 01-12-2017 Wijziging ex artikel 6:19 Awb van wijzigingsplan “De Groene Poel Kavels 1, 5, 6, 7 en 8 te Monster”.

  Burgemeester en wethouders van Westland maken bekend dat zij met het besluit van 20 november 2017 hebben besloten het collegebesluit van 24 augustus 2017 om het wijzigingsplan “De Groene Poel Kavels 1, 5, 6, 7 en 8 te Monster” vast te stellen, met toepassing van artikel 6:19 Algemene wet bestuursrecht te wijzigen.

  Doel reparatiebesluit

  In het op 24 augustus 2017 vastgestelde wijzigingsplan is per abuis opgenomen dat er geen zienswijzen naar voren zijn gebracht. Nadien is geconstateerd dat gedurende de termijn van terinzagelegging wel zienswijzen naar voren zijn gebracht door de familie Slaman.De ingediende zienswijze geeft voor het college geen aanleiding om een ander standpunt in te nemen. Met het reparatiebesluit wordt deze omissie hersteld.

  Bij besluit van 22 november 2017 heeft het college van burgemeester en wethouders van Westland de volgende ambtshalve wijziging vastgesteld:

  Het wijzigingsplan “De Groene Poel Kavels 1, 5, 6, 7 en 8 te Monster” opnieuw vast te stellen met de toevoeging van de ingediende zienswijze zoals vervat in het digitale bestand NL.IMRO.1783.abp00000013w45-VA01.

  Het gewijzigd vastgestelde wijzigingsplan kan met ingang van de dag na deze publicatie worden geraadpleegd op www.ruimtelijkeplannen.nl.

  Beroep

  Tegen het gewijzigd vastgesteld wijzigingsplan“ De Groene Poel Kavels 1, 5, 6, 7 en 8 te Monster” kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag waarop dit besluit ter inzage is gelegd, schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

  Het beroepschrift dient te worden ondertekend en bevat tenminste: de naam en het adres van de indiener; de dagtekening; een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht; de gronden van het beroep.

  Degene die beroep heeft ingesteld kan bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Een verzoek om voorlopige voorziening dat binnen de beroepstermijn is ingediend schorst de werking van het besluit op tot dat op het verzoek is beslist. Voor de behandeling van zowel een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

  Een eerder ingesteld beroep, dat is gericht tegen het collegebesluit van 24 augustus 2017 om het wijzigingsplan “ De Groene Poel Kavels 1, 5, 6, 7 en 8 te Monster” vast te stellen, heeft op grond van 6:19 van de Algemene wet bestuursrecht mede betrekking op het collegebesluit van 22 november 2017.

  Het vaststellingsbesluit van 24 augustus 2017 is reeds in werking getreden. Het collegebesluit van 22 november 2017 treedt ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening daags na afloop van de beroepstermijn in werking.

  Bijlagen

  • Gewijzigd vastgesteld wijzigingsplan De Groene Poel, kavels 1, 5, 6, 7 en 8 te Monster (pdf, 41Mb)
  • Vaststellingsbesluit De Groene Poel, kavels 1, 5, 6, 7 en 8 te Monster (pdf, 67Kb)
  • Verbeeldingskaartje De Groene Poel, kavels 1, 5, 6, 7 en 8 te Monster (pdf, 104Kb)
 • 20-10-2017 t/m 30-11-2017 De Jonghlaan 11 te 's-Gravenzande
  NaamDe Jonghlaan 11 te 's-Gravenzande
  Soort planWijzigingsplan
  StatusOntwerp
  Publicatiedatum19-10-2017
  Reactietermijnvrijdag 20-10-2017 t/m donderdag 30-11-2017
  NummerNL.IMRO.1783.abp00000013w55-ON01
  Artikel3.9a Wet ruimtelijke ordening

  Omschrijving

  Het perceel is gelegen in het duurzame glastuinbouwgebied ten westen van de Maasdijk, ten oosten van de Rijckevorsellaan en ten noorden van de Pettendijk. Er is een verzoek ingediend om de bestemming te vergroten van de bestemming 'Agrarisch-Glastuinbouw'  naar de bestemming 'Wonen', circa 1.000 m2.

  Wilt u het plan bekijken?

  U kunt plan en bijlagen bekijken via www.140174.nl/ruimtelijkeplannen of via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174. 

  Wilt u reageren op het plan?

  U kunt een zienswijze indienen binnen de reactietermijn. Stuur uw zienswijze naar: Postbus 150, 2670 AD Naaldwijk t.a.v. college van burgemeester en wethouders, cluster Beleid/Stedenbouw en Bestemmingsplannen. Het is ook mogelijk om een mondelinge zienswijze in te dienen, neem hiervoor contact op met het Omgevingscontactcentrum via 140174.
  Alleen als u als belanghebbende tijdig een zienswijze heeft ingediend, kunt u later beroep instellen tegen de vaststelling van het Wijzigingsplan.

  Bijlagen

 • 22-09-2017 t/m 3-11-2017 Van Buerenlaan 9 Honselersdijk
  NaamVan Buerenlaan 9 Honselersdijk
  Soort planWijzigingsplan
  Status11-09-2017 Vastgesteld
  Publicatiedatum21-09-2017
  Reactietermijnvrijdag 22-09-2017 t/m donderdag 3-11-2017
  NummerNL.IMRO.1783.abp000000w40-VA01
  Artikel3.9a Wet ruimtelijke ordening

  Omschrijving

  Het perceel Van Buerenlaan 9 te Honselersdijk is gelegen in het duurzame glastuinbouwgebied, ligt ten westen van De Driesprong en ten oosten van Vogelaer.
  Er is een verzoek ingediend om de bestemming van de woning Van Buerenlaan 9 Honselersdijk en omliggende gronden met een oppervlakte van ca 1.000 m2 te wijzigen van de bestemming 'Agrarisch - glastuinbouw' in de bestemming 'Wonen'.

  Wilt u het plan bekijken?

  U kunt plan en bijlagen bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174.  

  Wilt u reageren op het plan?

  U kunt schriftelijk beroep indienen binnen de reactietermijn bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag indien u als belanghebbende:
  -    tijdig tegen het ontwerp plan een zienswijze naar voren heeft gebracht;
  -    aantoont dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest een zienswijze in te dienen.

  Voorlopige voorziening

  Indien u beroep heeft ingesteld kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het plan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

  Bijlagen

Onherroepelijke wijzigingsplannen

Alle onherroepelijke wijzigingsplannen zijn te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl. De meest recente plannen vindt u hieronder: