Wijzigingsplannen

Met een wijzigingsplan kan een bestemmingsplan (gedeeltelijk) gewijzigd worden. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij nieuwe ontwikkelingen. U kunt alle wijzigingsplannen in procedure hieronder inzien. Per plan is aangegeven wat de mogelijkheden zijn om te reageren. Let hierbij goed op de reactietermijn.

 • 15-1-2021 t/m 26-2-2021 Laan van de Heilige Lambertus nabij 7 te 's-Gravenzande
  Naam Laan van de Heilige Lambertus nabij 7 te 's-Gravenzande
  Soort plan Wijzigingsplan
  Status 30-12-2020 Vastgesteld
  Publicatiedatum    14 januari 2021
  Reactietermijn vrijdag 15 januari 2021 t/m vrijdag 26 februari 2021
  Nummer NL.IMRO.1783.abp00000013w120-VA01
  Artikel 3.9a Wet ruimtelijke ordening

  Omschrijving

  Er is een verzoek ingediend om op het perceel Laan van de Heilige Lambertus nabij 7 (tussen 15 en 23) te 's-Gravenzande een huis te bouwen. Om dit te kunnen realiseren moet de bestemming gewijzigd worden van de bestemming 'Agrarisch - Glastuinbouw' in de bestemming 'Wonen'. Het bouwrecht komt van de gesloopte bedrijfswoning Laan van de Heilige Lambertus 27 's-Gravenzande.

  Wilt u het plan bekijken?

  U kunt plan en bijlagen bekijken via www.140174.nl/ruimtelijkeplannen of via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174.   

  Wilt u reageren op het plan?

  U kunt schriftelijk beroep indienen binnen de reactietermijn bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag indien u als belanghebbende:
  -    tijdig tegen het ontwerp plan een zienswijze naar voren heeft gebracht;
  -    aantoont dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest een zienswijze in te dienen.

  Voorlopige voorziening

  Indien u beroep heeft ingesteld kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het plan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

  Bijlagen

 • 04-01-2021 t/m 12-02-2021 Kralingerweg 3 te De Lier
  Naam Kralingerweg 3 te De Lier
  Soort plan Wijzigingsplan
  Status Ontwerp
  Publicatiedatum    31-12-2020
  Reactietermijn    maandag 04-01-2021 t/m vrijdag 12-02-2021
  Nummer NL.IMRO.1783.abp00000013w115-ON01
  Artikel 3.9a Wet ruimtelijke ordening

  Omschrijving

  Er is een verzoek binnen gekomen om Kralingerweg 3 te De Lier, kadastraal bekend LIE00, sectie C, nummer 2500 ter grootte van 3.012 m2, te wijzigen van de bestemming 'Agrarisch-Glastuinbouw' naar de bestemming 'Wonen'. Het betreft een bestaande woning en een gedeelte voor twee uitplaatsingskavels.

  Wilt u het plan bekijken?

  U kunt plan en bijlagen bekijken via www.140174.nl/ruimtelijkeplannen of via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174.  

  Wilt u reageren op het plan?

  U kunt een zienswijze indienen binnen de reactietermijn. Stuur uw zienswijze naar: Postbus 150, 2670 AD Naaldwijk t.a.v. college van burgemeester en wethouders, cluster Beleid/Stedenbouw en Bestemmingsplannen. Het is ook mogelijk om een mondelinge zienswijze in te dienen, neem hiervoor contact op met het Omgevingscontactcentrum via 140174.
  Alleen als u als belanghebbende tijdig een zienswijze heeft ingediend, kunt u later beroep instellen tegen de vaststelling van het Wijzigingsplan.

  Bijlagen

   

 • 18-12-2020 t/m 29-01-2021 Nieuwe Tuinen 7C te Honselersdijk
  Naam Nieuwe Tuinen 7C te Honselersdijk
  Soort plan Wijzigingsplan
  Status 09-12-2020 Vastgesteld
  Publicatiedatum 17-12-2020
  Reactietermijn vrijdag 18-12-2020 t/m vrijdag 29-01-2021
  Nummer NL.IMRO.1783.abp00000013w125-VA01
  Artikel 3.9a Wet ruimtelijke ordening

  Omschrijving

  Er is een verzoek ingediend om de bestemming 'Wonen' van het perceel Nieuwe Tuinen 7C te Honselersdijk, met de kadastrale gegevens NWK00, sectie A, nummer 5210  te vergroten.

  Wilt u het plan bekijken?

  U kunt plan en bijlagen bekijken via www.140174.nl/ruimtelijkeplannen of via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174.   

  Wilt u reageren op het plan?

  U kunt schriftelijk beroep indienen binnen de reactietermijn bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag indien u als belanghebbende:
  -    tijdig tegen het ontwerp plan een zienswijze naar voren heeft gebracht;
  -    aantoont dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest een zienswijze in te dienen.

  Voorlopige voorziening

  Indien u beroep heeft ingesteld kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het plan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

  Bijlagen

 • 13-11-2020 t/m 24-12-2020 Laan van de Heilige Lambertus nabij 7 te 's Gravenzande
  Naam Laan van de Heilige Lambertus nabij 7 te 's-Gravenzande
  Soort plan Wijzigingsplan
  Status Ontwerp
  Publicatiedatum    12-11-2020
  Reactietermijn    vrijdag 13-11-2020 t/m donderdag 24-12-2020
  Nummer NL.IMRO.1783.abp00000013w120-ON01
  Artikel 3.9a Wet ruimtelijke ordening

  Omschrijving

  Er is een verzoek ingediend om op het perceel Laan van de Heilige Lambertus nabij 7 (tussen 15 en 23) te 's-Gravenzande een huis te bouwen. Om dit te kunnen realiseren moet de bestemming gewijzigd worden van de bestemming 'Agrarisch - Glastuinbouw' in de bestemming 'Wonen'. Het bouwrecht komt van de gesloopte bedrijfswoning Laan van de Heilige Lambertus 27 's-Gravenzande.

  Wilt u het plan bekijken?

  U kunt plan en bijlagen bekijken via www.140174.nl/ruimtelijkeplannen of via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174.  

  Wilt u reageren op het plan?

  U kunt een zienswijze indienen binnen de reactietermijn. Stuur uw zienswijze naar: Postbus 150, 2670 AD Naaldwijk t.a.v. college van burgemeester en wethouders, cluster Beleid/Stedenbouw en Bestemmingsplannen. Het is ook mogelijk om een mondelinge zienswijze in te dienen, neem hiervoor contact op met het Omgevingscontactcentrum via 140174.
  Alleen als u als belanghebbende tijdig een zienswijze heeft ingediend, kunt u later beroep instellen tegen de vaststelling van het Wijzigingsplan.

  Bijlagen

 • 24-07-2020 t/m 03-09-2020 Noord-Lierweg 18 te De Lier
  Naam Noord-Lierweg 18 te De Lier
  Soort plan Wijzigingsplan
  Status        Ontwerp
  Publicatiedatum Donderdag 23-07-2020
  Reactietermijn    vrijdag 24-07-2020 t/m donderdag 03-09-2020
  Nummer NL.IMRO.1783.abp00000013w105-ON01
  Artikel 3.9a Wet ruimtelijke ordening

  Omschrijving

  Het betreft een verzoek om de woning op het perceel Noord-Lierweg 18 te De Lier te wijzigen van de bestemming ‘Agrarisch – Glastuinbouw’ naar de bestemming ‘Wonen’ en om het perceel ten zuiden van Noord-Lierweg 18, kadastraal bekend als LIE00, sectie A, nummer 4999, te wijzigen van de bestemming ‘Agrarisch – Glastuinbouw’ naar de bestemming ‘Wonen’.

  Wilt u het plan bekijken?

  U kunt plan en bijlagen bekijken via www.140174.nl/ruimtelijkeplannen of via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174.  

  Wilt u reageren op het plan?

  U kunt een zienswijze indienen binnen de reactietermijn. Stuur uw zienswijze naar: Postbus 150, 2670 AD Naaldwijk t.a.v. college van burgemeester en wethouders, cluster Beleid/Stedenbouw en Bestemmingsplannen. Het is ook mogelijk om een mondelinge zienswijze in te dienen, neem hiervoor contact op met het Omgevingscontactcentrum via 140174.
  Alleen als u als belanghebbende tijdig een zienswijze heeft ingediend, kunt u later beroep instellen tegen de vaststelling van het Wijzigingsplan.

  Bijlagen

 • 10-07-20202 t/m 21-08-2020 Casembrootlaan kavel 9 te Poeldijk
  Naam Casembrootlaan kavel 9 te Poeldijk
  Soort plan Wijzigingsplan
  Status 23-06-2020 Vastgesteld
  Publicatiedatum    09-07-2020
  Reactietermijn    vrijdag 10-07-2020 t/m vrijdag 21-08-2020
  Nummer NL.IMRO.1783.obp00000007w24-VA01
  Artikel 3.9a Wet ruimtelijke ordening

  Omschrijving

  Er is een verzoek ingediend om de bestemming 'Agrarisch-Glastuinbouw' te wijzigen naar de bestemming 'Wonen', voor kavel 9 aan de Casembrootlaan te Poeldijk (Vrouwe Anthoniahof), groot 806 m2.

  Wilt u het plan bekijken?

  U kunt plan en bijlagen bekijken via www.140174.nl/ruimtelijkeplannen of via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174.   

  Wilt u reageren op het plan?

  U kunt schriftelijk beroep indienen binnen de reactietermijn bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag indien u als belanghebbende:
  -    tijdig tegen het ontwerp plan een zienswijze naar voren heeft gebracht;
  -    aantoont dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest een zienswijze in te dienen.

  Voorlopige voorziening

  Indien u beroep heeft ingesteld kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het plan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

  Bijlagen

   

 • 08-05-2020 t/m 19-06-2020 Wateringseweg 4 te Poeldijk
  Naam        Wateringseweg 4 te Poeldijk
  Soort plan Wijzigingsplan
  Status 20-04-2020 Vastgesteld
  Publicatiedatum    07-05-2020
  Reactietermijn    vrijdag 08-05-2020 t/m vrijdag 19-06-2020
  Nummer        NL.IMRO.1783.abp00000013w88-VA01
  Artikel        3.9a Wet ruimtelijke ordening

  Omschrijving

  Het wijzigen van de ter plaatse van de woning Wateringseweg 4 te Poeldijk geldende agrarische bestemming naar de bestemming 'Wonen" en ”Water”.

  Wilt u het plan bekijken?

  U kunt plan en bijlagen bekijken via www.140174.nl/ruimtelijkeplannen of via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174. 

  Wilt u reageren op het plan?

  U kunt schriftelijk beroep indienen binnen de reactietermijn bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag indien u als belanghebbende:

  • tijdig tegen het ontwerp plan een zienswijze naar voren heeft gebracht;
  • aantoont dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest een zienswijze in te dienen.

  Voorlopige voorziening

  Indien u beroep heeft ingesteld kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het plan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

  Bijlagen

 • 01-05-2020 t/m 12-06-2020 Hooghe Beer 18 te Kwintsheul
  Naam        Hooghe Beer 18 te Kwintsheul
  Soort plan Wijzigingsplan
  Status 21-04-2020 Vastgesteld
  Publicatiedatum    30-04-2020
  Reactietermijn    vrijdag 01-05-2020 t/m vrijdag 12-06-2020
  Nummer        NL.IMRO.1783.abp00000013w112-VA01
  Artikel        3.9a Wet ruimtelijke ordening

  Omschrijving

  Het perceel Hooghe Beer 18 te Kwintsheul wordt heringedeeld. Het perceel dat het tuinbouwbedrijf wil verwerven heeft op dit moment de bestemming 'Wonen' en wordt bestemd als “Agrarisch-Glastuinbouw”. Aan de zijkant van het bestaande perceel wordt dit gecompenseerd. De uitruil van bestemmingen heeft een oppervlakte van 155 m2.

  Wilt u het plan bekijken?

  U kunt plan en bijlagen bekijken via www.140174.nl/ruimtelijkeplannen of via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174.  

  Wilt u reageren op het plan?

  U kunt schriftelijk beroep indienen binnen de reactietermijn bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag indien u als belanghebbende:
  -    tijdig tegen het ontwerp plan een zienswijze naar voren heeft gebracht;
  -    aantoont dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest een zienswijze in te dienen.

  Voorlopige voorziening

  Indien u beroep heeft ingesteld kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het plan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

  Bijlagen

   

 • 20-03-2020 t/m 01-05-2020 Vierschaar kavel 5 te 's-Gravenzande
  Naam            Vierschaar kavel 5 te 's-Gravenzande
  Soort plan Wijzigingsplan
  Status        Vastgesteld 06-03-2020
  Publicatiedatum donderdag 19-03-2020
  Reactietermijn    vrijdag 20-03-2020 t/m vrijdag 01-05-2020
  Nummer        NL.IMRO.1783.abp00000013w107-VA01
  Artikel        3.9a Wet ruimtelijke ordening

  Omschrijving

  Het betreft een wijziging van de bestemming ‘Agrarisch – Glastuinbouw’ naar de bestemming ‘Wonen’ op het perceel Vierschaar kavel 5 te ‘s-Gravenzande, kadastraal bekend als GVZ00, sectie L, nummer 7840. Het plangebied is gelegen in het duurzame glastuinbouwgebied aan de Vierschaar te ‘s-Gravenzande

  Wilt u het plan bekijken?

  U kunt plan en bijlagen bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174.

  Wilt u reageren op het plan?

  U kunt schriftelijk beroep indienen binnen de reactietermijn bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag indien u als belanghebbende:

  • tijdig tegen het ontwerp plan een zienswijze naar voren heeft gebracht;
  • aantoont dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest een zienswijze in te dienen.

  Voorlopige voorziening

  Indien u beroep heeft ingesteld kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het plan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

  Bijlagen

 • 20-03-2020 t/m 30-04-2020 appartementen Dijckerwaal fase 2 's-Gravenzande

  Naam           

  Appartementen Dijckerwaal fase 2 te 's-Gravenzande
  Soort plan Wijzigingsplan
  Status Ontwerp
  Publicatiedatum donderdag 19-03-2020
  Reactietermijn    vrijdag 20-03-2020 t/m donderdag 30-04-2020
  Nummer        NL.IMRO.1783.ONWDIJCKERWLf2w01-ON01
  Artikel 3.9a Wet ruimtelijke ordening

  Omschrijving

  Het wijzigen van een gedeelte van de binnen het plangebied Dijckerwaal fase 2 te ’s-Gravenzande geldende bestemming ‘Woongebied -1’ voor de bouw van twee appartementengebouwen.

  Wilt u het plan bekijken?

  U kunt plan en bijlagen bekijken via www.140174.nl/ruimtelijkeplannen of via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174.  

  Wilt u reageren op het plan?

  U kunt een zienswijze indienen binnen de reactietermijn. Stuur uw zienswijze naar: Postbus 150, 2670 AD Naaldwijk t.a.v. college van burgemeester en wethouders, cluster Beleid/Stedenbouw en Bestemmingsplannen. Het is ook mogelijk om een mondelinge zienswijze in te dienen, neem hiervoor contact op met het Omgevingscontactcentrum via 140174.
  Alleen als u als belanghebbende tijdig een zienswijze heeft ingediend, kunt u later beroep instellen tegen de vaststelling van het Wijzigingsplan.

  Bijlagen

 • 31-01-2020 t/m 13-03-2020 Poeldijksepad 17 te Honselersdijk
  Naam            Poeldijksepad 17 te Honselersdijk
  Soort plan Wijzigingsplan
  Status        20-01-2020 Gewijzigd vastgesteld
  Publicatiedatum donderdag 30-01-2020
  Reactietermijn    vrijdag 31-01-2020 t/m vrijdag 13-03-2020
  Nummer        NL.IMRO.1783.abp00000013w108-VA01
  Artikel        3.9a Wet ruimtelijke ordening

  Omschrijving

  Er is een verzoek ingediend om de bestemming 'Wonen' op het perceel Poeldijksepad 17 te Honselersdijk te vergroten. Het perceel, kadastraal bekend als NWK01 A3155, zal gedeeltelijk gewijzigd worden van de bestemming 'Agrarisch - Glastuinbouw' naar de bestemming 'Wonen'.

  Het Wijzigingsplan is gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het eerder ter inzage gelegde ontwerp. De wijzigingen staan aangegeven in de Staat van wijzigingen die onderdeel uitmaakt van het besluit.
   

  Wilt u het plan bekijken?

  U kunt plan en bijlagen bekijken via www.140174.nl/ruimtelijkeplannen of via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174.

  Wilt u reageren op het plan?

  U kunt schriftelijk beroep indienen binnen de reactietermijn bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag indien u als belanghebbende:

  • tijdig tegen het ontwerp plan een zienswijze naar voren heeft gebracht
  • aantoont dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest een zienswijze in te dienen
  • bedenkingen heeft tegen de wijzigingen ten opzichte van het ontwerp.

  Voorlopige voorziening

  Indien u beroep heeft ingesteld kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het plan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

  Bijlagen

 • 26-04-2019 t/m 07-06-2019 Vredebestlaan 19 te Poeldijk
  Naam Vredebestlaan 19 te Poeldijk
  Soort plan Wijzigingsplan
  Status Vastgesteld
  Publicatiedatum 25-04-2019
  Reactietermijn vrijdag 26-04-2019 t/m donderdag 07-06-2019
  Nummer NL.IMRO.1783.obp00000007w15-VA01
  Artikel 3.9a Wet ruimtelijke ordening

  Omschrijving

  Er is een verzoek ingediend om de woning Vredebestlaan 19 te Poeldijk, van de bestemming 'Agrarisch-Glastuinbouw' naar de bestemming 'Wonen' te wijzigen, groot circa 850 m2.

  Wilt u het plan bekijken?

  U kunt plan en bijlagen bekijken via www.140174.nl/ruimtelijkeplannen of via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174. 

  Wilt u reageren op het plan?

  U kunt schriftelijk beroep indienen binnen de reactietermijn bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag indien u als belanghebbende:

  • tijdig tegen het ontwerp plan een zienswijze naar voren heeft gebracht
  • aantoont dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest een zienswijze in te dienen

  Voorlopige voorziening

  Indien u beroep heeft ingesteld kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het plan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

  Bijlagen

 • 01-03-2019 t/m 11-04-2019 Bypass rotonde Naaldwijkseweg Heenweg
  Naam Bypass rotonde Naaldwijkseweg Heenweg
  Soort plan Wijzigingsplan
  Status vastgesteld
  Publicatiedatum 28-02-2019
  Reactietermijn vrijdag 01-03-2019 t/m donderdag 11-04-2019
  Nummer NL.IMRO.1783.ONWDIJCKERWLf2w02-VA01
  Artikel 3.9a Wet ruimtelijke ordening

  Omschrijving

  De bypass is een extra strook voor autoverkeer langs de rotonde Naaldwijkseweg – Heenweg. Met de aanleg hiervan was al rekening gehouden in het ontwerp van de weg en de woonwijk.

  Wilt u het plan bekijken?

  U kunt plan en bijlagen bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174.  

  Wilt u reageren op het plan?

  U kunt schriftelijk beroep indienen binnen de reactietermijn bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag indien u als belanghebbende:
  -    tijdig tegen het ontwerp plan een zienswijze naar voren heeft gebracht;
  -    aantoont dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest een zienswijze in te dienen.

  Voorlopige voorziening

  Indien u beroep heeft ingesteld kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het plan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

  Bijlagen

Onherroepelijke wijzigingsplannen

Alle onherroepelijke wijzigingsplannen zijn te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl. De meest recente plannen vindt u hieronder: