Wijzigingsplan

Met een wijzigingsplan kan een bestemmingsplan (gedeeltelijk) gewijzigd worden. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij nieuwe ontwikkelingen. U kunt alle wijzigingsplannen in procedure hieronder inzien. Per plan is aangegeven wat de mogelijkheden zijn om te reageren. Let hierbij goed op de reactietermijn.

Wijzigingsplannen in procedure

 • 16-08-2019 t/m 26-08-2019 Woutersweg 20 's-Gravenzande
  NaamWoutersweg 20 te 's-Gravenzande
  Soort planWijzigingsplan
  StatusOntwerp
  Publicatiedatum15-08-2019
  Reactietermijnvrijdag 16-08-2019 t/m donderdag 26-08-2019
  NummerNL.IMRO.1783.abp00000013w102-ON01
  Artikel3.9a Wet ruimtelijke ordening

  Omschrijving

  Het betreft een verzoek om de woning op het perceel Woutersweg 20 te ’s-Gravenzande te wijzigen van de bestemming ‘Agrarisch – Glastuinbouw’ naar de bestemming ‘Wonen’.

  Wilt u het plan bekijken?

  U kunt plan en bijlagen bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174.  

  Wilt u reageren op het plan?

  U kunt een zienswijze indienen binnen de reactietermijn. Stuur uw zienswijze naar: Postbus 150, 2670 AD Naaldwijk t.a.v. college van burgemeester en wethouders, cluster Beleid/Stedenbouw en Bestemmingsplannen. Het is ook mogelijk om een mondelinge zienswijze in te dienen, neem hiervoor contact op met het Omgevingscontactcentrum via 140174.
  Alleen als u als belanghebbende tijdig een zienswijze heeft ingediend, kunt u later beroep instellen tegen de vaststelling van het Wijzigingsplan.

  Bijlagen

 • 16-08-2019 t/m 27-08-2019 Jan van de Laarweg 3,5,7 en 9 De Lier
  NaamJan van de Laarweg 3,5,7 en 9 De Lier
  Soort planWijzigingsplan
  StatusGewijzigd vastgesteld
  Publicatiedatum15-08-2019
  Reactietermijnvrijdag 16-08-2019 t/m vrijdag 27-08-2019
  NummerNL.IMRO.1783.abp00000016w01-VA01
  Artikel3.9a Wet ruimtelijke ordening

  Omschrijving

  Het betreft een wijzigingsplan voor het wijzigen van de bestemmingen ‘Wonen’ en ‘Tuin’ naar de bestemmingen ‘Bedrijventerrein’ en ‘Groen’ op de percelen Jan van de Laarweg 3, 5, 7 en 9 te De Lier. Het Wijzigingsplan is gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het eerder ter inzage gelegde ontwerp. De wijzigingen staan aangegeven in de Staat van wijzigingen die onderdeel uitmaakt van het besluit.

  Wilt u het plan bekijken?

  U kunt plan en bijlagen bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174.  

  Wilt u reageren op het plan?

  U kunt schriftelijk beroep indienen binnen de reactietermijn bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag indien u als belanghebbende:
  -    tijdig tegen het ontwerp plan een zienswijze naar voren heeft gebracht
  -    aantoont dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest een zienswijze in te dienen
  -    bedenkingen heeft tegen de wijzigingen ten opzichte van het ontwerp

  Voorlopige voorziening

  Indien u beroep heeft ingesteld kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het plan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

  Bijlagen

 • 09-08-2019 t/m 20-09-2019 Boomaweg 1 te Monster
  NaamBoomaweg 1 te Monster
  Soort planWijzigingsplan
  Status25-07-2019 Vastgesteld
  Publicatiedatum08-08-2019
  Reactietermijnvrijdag 09-08-2019 t/m vrijdag 20-09-2019
  NummerNL.IMRO.1783.obp00000007w17-VA01
  Artikel3.9a Wet ruimtelijke ordening

  Omschrijving

  Het betreft een verzoek om de woning Boomaweg 1 te Monster te wijzigen van de bestemming ‘Agrarisch – Glastuinbouw’ naar de bestemming ‘Wonen’.

  Wilt u het plan bekijken?

  U kunt plan en bijlagen bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174.

  Wilt u reageren op het plan?

  U kunt schriftelijk beroep indienen binnen de reactietermijn bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag indien u als belanghebbende:

  • tijdig tegen het ontwerp plan een zienswijze naar voren heeft gebracht;
  • aantoont dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest een zienswijze in te dienen.

  Voorlopige voorziening

  Indien u beroep heeft ingesteld kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het plan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

  Bijlagen

 • 26-07-2019 t/m 05-09-2019 Van Oosthuijzelaan 9 te 's-Gravenzande
  NaamVan Oosthuijzelaan 9 te 's-Gravenzande
  Soort planWijzigingsplan
  StatusOntwerp
  Publicatiedatum25-07-2019
  Reactietermijnvrijdag 26-07-2019 t/m donderdag 05-09-2019
  NummerNL.IMRO.1783.abp00000013w100-ON01
  Artikel3.9a Wet ruimtelijke ordening

  Omschrijving

  Het betreft een verzoek om de woning op het perceel Van Oosthuijzelaan 9 te ’s-Gravenzande te wijzigen van de bestemming ‘Agrarisch – Glastuinbouw’ naar de bestemming ‘Wonen’.

  Wilt u het plan bekijken?

  U kunt plan en bijlagen bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174.

  Wilt u reageren op het plan?

  U kunt een zienswijze indienen binnen de reactietermijn. Stuur uw zienswijze naar: Postbus 150, 2670 AD Naaldwijk t.a.v. college van burgemeester en wethouders, cluster Beleid/Stedenbouw en Bestemmingsplannen. Het is ook mogelijk om een mondelinge zienswijze in te dienen, neem hiervoor contact op met het Omgevingscontactcentrum via 140174.
  Alleen als u als belanghebbende tijdig een zienswijze heeft ingediend, kunt u later beroep instellen tegen de vaststelling van het Wijzigingsplan.

  Bijlagen

 • 26-07-2019 t/m 05-09-2019 Groeneweg 67 te 's-Gravenzande
  NaamGroeneweg 67 te 's-Gravenzande
  Soort planWijzigingsplan
  StatusOntwerp
  Publicatiedatum25-07-2019
  Reactietermijnvrijdag 26-07-2019 t/m donderdag 05-09-2019
  NummerNL.IMRO.1783.abp00000013w99-ON01
  Artikel3.9a Wet ruimtelijke ordening

  Omschrijving

  Het betreft een verzoek om de woning op het perceel Groeneweg 67 te ’s-Gravenzande te wijzigen van de bestemming ‘Agrarisch – Glastuinbouw’ naar de bestemming ‘Wonen’.

  Wilt u het plan bekijken?

  U kunt plan en bijlagen bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174.

  Wilt u reageren op het plan?

  U kunt een zienswijze indienen binnen de reactietermijn. Stuur uw zienswijze naar: Postbus 150, 2670 AD Naaldwijk t.a.v. college van burgemeester en wethouders, cluster Beleid/Stedenbouw en Bestemmingsplannen. Het is ook mogelijk om een mondelinge zienswijze in te dienen, neem hiervoor contact op met het Omgevingscontactcentrum via 140174.
  Alleen als u als belanghebbende tijdig een zienswijze heeft ingediend, kunt u later beroep instellen tegen de vaststelling van het Wijzigingsplan.

  Bijlagen

 • 19-07-2019 t/m 30-08-2019 Herverdeling geluidsverkaveling Honderdland fase 2
  NaamHerverdeling geluidsverkaveling Honderdland fase 2
  Soort planWijzigingsplan
  Status04-07-2019 Vastgesteld
  Publicatiedatum18-07-2019
  Reactietermijnvrijdag 19-07-2019 t/m vrijdag 30-08-2019
  NummerNL.IMRO.1783.BTHONDERDLF2w01-VA01
  Artikel3.9a Wet ruimtelijke ordening

  Omschrijving

  Het betreft een wijzigingsplan voor het wijzigen van de geluidsverkaveling op een deel van het bedrijventerrein Honderdland fase 2. Op het bedrijventerrein is namelijk een tamelijk groot verschil geconstateerd tussen de gronduitgiften voor enkele bedrijven en de geluidverkaveling (akoestische geluidseenheden (AGE)) zoals vastgelegd in het bestemmingsplan "Honderdland fase 2".

  Wilt u het plan bekijken?

  U kunt plan en bijlagen bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174.  

  Wilt u reageren op het plan?

  U kunt schriftelijk beroep indienen binnen de reactietermijn bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag indien u als belanghebbende:

  • tijdig tegen het ontwerp plan een zienswijze naar voren heeft gebracht;
  • aantoont dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest een zienswijze in te dienen.

  Voorlopige voorziening

  Indien u beroep heeft ingesteld kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het plan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

  Bijlagen

 • 12-07-2019 t/m 22-08-2019 Groeneweg 33 en tussen 31 en 33 te ‘s-Gravenzande
  NaamGroeneweg 33 en tussen 31 en 33 te ‘s-Gravenzande
  Soort planWijzigingsplan
  StatusOntwerp
  Publicatiedatum11-07-2019
  Reactietermijnvrijdag 12-07-2019 t/m donderdag 22-08-2019
  NummerNL.IMRO.1783.abp00000013w89-ON01
  Artikel3.9a Wet ruimtelijke ordening

  Omschrijving

  Er  is een verzoek binnen gekomen om het perceel Groeneweg 33 te 's-Gravenzande te wijzigen van de bestemming 'Agrarisch-Glastuinbouw' naar de bestemming 'Wonen'. Daarnaast is er een verzoek binnen gekomen om de woning op het perceel Baakwoning 1 te Naaldwijk te verplaatsen naar een kavel tussen Groeneweg 31 en 33 te 's-Gravenzande en het perceel te wijzigen naar de bestemming 'Wonen'. De gronden van Baakwoning 1 te Naaldwijk krijgen met dit wijzigingsplan de bestemming 'Agrarisch-Glastuinbouw'.

  Wilt u het plan bekijken?

  U kunt plan en bijlagen bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174.  

  Wilt u reageren op het plan?

  U kunt een zienswijze indienen binnen de reactietermijn. Stuur uw zienswijze naar: Postbus 150, 2670 AD Naaldwijk t.a.v. college van burgemeester en wethouders, cluster Beleid/Stedenbouw en Bestemmingsplannen. Het is ook mogelijk om een mondelinge zienswijze in te dienen, neem hiervoor contact op met het Omgevingscontactcentrum via 140174.
  Alleen als u als belanghebbende tijdig een zienswijze heeft ingediend, kunt u later beroep instellen tegen de vaststelling van het Wijzigingsplan.

  Bijlagen

 • 12-07-2019 t/m 22-08-2019 Mariëndijk nabij nr 40 te Honselersdijk
  NaamMariëndijk nabij nr 40 te Honselersdijk
  Soort planWijzigingsplan
  StatusOntwerp
  Publicatiedatum11-07-2019
  Reactietermijnvrijdag 12-07-2019 t/m donderdag 22-08-2019
  NummerNL.IMRO.1783.abp00000013w94-ON01 
  Artikel3.9a Wet ruimtelijke ordening

  Omschrijving

  Er is een verzoek ingediend om de bestemming 'Wonen'  te vergroten naar 1.000 m2 en de al bestaande woning uit te breiden naar een één onder tweekapwoning. Het woonrecht wat benodigd is voor deze uitbreiding, komt van het perceel Barreveldslaan 5 te Honselersdijk.

  Wilt u het plan bekijken?

  U kunt plan en bijlagen bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174. 

  Wilt u reageren op het plan?

  U kunt een zienswijze indienen binnen de reactietermijn. Stuur uw zienswijze naar: Postbus 150, 2670 AD Naaldwijk t.a.v. college van burgemeester en wethouders, cluster Beleid/Stedenbouw en Bestemmingsplannen. Het is ook mogelijk om een mondelinge zienswijze in te dienen, neem hiervoor contact op met het Omgevingscontactcentrum via 140174.
  Alleen als u als belanghebbende tijdig een zienswijze heeft ingediend, kunt u later beroep instellen tegen de vaststelling van het Wijzigingsplan.

  Bijlagen

 • 12-07-2019 t/m 22-08-2019 Baakwoning 10a te Naaldwijk
  NaamBaakwoning 10a te Naaldwijk
  Soort planWijzigingsplan
  StatusOntwerp
  Publicatiedatum11-07-2019
  Reactietermijnvrijdag 12-07-2019 t/m donderdag 22-08-2019
  NummerNL.IMRO.1783.abp00000013w101-ON01
  Artikel3.9a Wet ruimtelijke ordening

  Omschrijving

  Het betreft een verzoek om de woning op perceel Baakwoning 10a te Naaldwijk te wijzigen van de bestemming ‘Agrarisch – Glastuinbouw’ naar de bestemming ‘Wonen’. Het plangebied is gelegen in het duurzame glastuinbouwgebied aan de Baakwoning te Naaldwijk.

  Wilt u het plan bekijken?

  U kunt plan en bijlagen bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174.

  Wilt u reageren op het plan?

  U kunt een zienswijze indienen binnen de reactietermijn. Stuur uw zienswijze naar: Postbus 150, 2670 AD Naaldwijk t.a.v. college van burgemeester en wethouders, cluster Beleid/Stedenbouw en Bestemmingsplannen. Het is ook mogelijk om een mondelinge zienswijze in te dienen, neem hiervoor contact op met het Omgevingscontactcentrum via 140174.
  Alleen als u als belanghebbende tijdig een zienswijze heeft ingediend, kunt u later beroep instellen tegen de vaststelling van het Wijzigingsplan.

  Bijlagen

 • 05-07-2019 t/m 16-08-2019 Parallelweg 23 te 's-Gravenzande
  NaamParallelweg 23 te 's-Gravenzande
  Soort plan Wijzigingsplan
  Status25-06-2019 Vastgesteld
  Publicatiedatum04-07-2019
  Reactietermijnvrijdag 05-07-2019 t/m vrijdag 16-08-2019
  NummerNL.IMRO.1783.abp00000013w97-VA01
  Artikel3.9a Wet ruimtelijke ordening

  Omschrijving

  Het betreft het gedeeltelijk wijzigen van de bestemming 'Agrarisch-Glastuinbouw' naar de bestemming 'Wonen', groot 1.000 m2.

  Wilt u het plan bekijken?

  U kunt plan en bijlagen bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174.

  Wilt u reageren op het plan?

  U kunt schriftelijk beroep indienen binnen de reactietermijn bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag indien u als belanghebbende:

  • tijdig tegen het ontwerp plan een zienswijze naar voren heeft gebracht;
  • aantoont dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest een zienswijze in te dienen.

  Voorlopige voorziening

  Indien u beroep heeft ingesteld kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het plan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

  Bijlagen

 • 24-05-2019 t/m 05-07-2019 Gantellaan nabij 18 te Honselersdijk
  NaamGantellaan nabij 18 te Honselersdijk
  Soort planWijzigingsplan
  StatusVastgesteld
  Publicatiedatum23-05-2019
  Reactietermijnvrijdag 24-05-2019 t/m donderdag 05-07-2019
  NummerNL.IMRO.1783.abp00000013w86-VA01
  Artikel3.9a Wet ruimtelijke ordening

  Omschrijving

  Er is een verzoek ingediend om twee woningen uit te plaatsen naar Gantellaan nabij 18 te Honselersdijk.

  Wilt u het plan bekijken?

  U kunt plan en bijlagen bekijken via www.140174.nl/ruimtelijkeplannen of via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174.  

  Wilt u reageren op het plan?

  U kunt schriftelijk beroep indienen binnen de reactietermijn bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag indien u als belanghebbende:

  • tijdig tegen het ontwerp plan een zienswijze naar voren heeft gebracht;
  • aantoont dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest een zienswijze in te dienen.

  Voorlopige voorziening

  Indien u beroep heeft ingesteld kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het plan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

  Bijlagen

 • 24-05-2019 t/m 05-07-2019 Van Ruyvenlaan tussen 22 en 26 te Poeldijk
  NaamVan Ruyvenlaan tussen 22 en 26 te Poeldijk
  Soort planWijzigingsplan
  StatusVastgesteld
  Publicatiedatum23-05-2019
  Reactietermijnvrijdag 24-05-2019 t/m donderdag 05-07-2019
  NummerNL.IMRO.1783.obp00000007w16-VA01
  Artikel3.9a Wet ruimtelijke ordening

  Omschrijving

  Het betreft een wijziging van de bestemming ‘Agrarisch – Glastuinbouw’ naar de bestemming ‘Wonen’ op het perceel Van Ruyvenlaan tussen 22 en 26 te Poeldijk, kadastraal bekend als MSR00, sectie I, nummer 3030.

  Wilt u het plan bekijken?

  U kunt plan en bijlagen bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174. 

  Wilt u reageren op het plan?

  U kunt schriftelijk beroep indienen binnen de reactietermijn bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag indien u als belanghebbende:

  • tijdig tegen het ontwerp plan een zienswijze naar voren heeft gebracht
  • aantoont dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest een zienswijze in te dienen

  Voorlopige voorziening

  Indien u beroep heeft ingesteld kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het plan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

  Bijlagen

  • Wijzigingsplan (pdf, 9.9Mb)
  • Verbeeldingskaartje (pdf, 92Kb)
  • Vaststellingsbesluit (pdf, 65Kb)
 • 26-04-2019 t/m 07-06-2019 Vredebestlaan 19 te Poeldijk
  NaamVredebestlaan 19 te Poeldijk
  Soort planWijzigingsplan
  StatusVastgesteld
  Publicatiedatum25-04-2019
  Reactietermijnvrijdag 26-04-2019 t/m donderdag 07-06-2019
  NummerNL.IMRO.1783.obp00000007w15-VA01
  Artikel3.9a Wet ruimtelijke ordening

  Omschrijving

  Er is een verzoek ingediend om de woning Vredebestlaan 19 te Poeldijk, van de bestemming 'Agrarisch-Glastuinbouw' naar de bestemming 'Wonen' te wijzigen, groot circa 850 m2.

  Wilt u het plan bekijken?

  U kunt plan en bijlagen bekijken via www.140174.nl/ruimtelijkeplannen of via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174. 

  Wilt u reageren op het plan?

  U kunt schriftelijk beroep indienen binnen de reactietermijn bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag indien u als belanghebbende:

  • tijdig tegen het ontwerp plan een zienswijze naar voren heeft gebracht
  • aantoont dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest een zienswijze in te dienen

  Voorlopige voorziening

  Indien u beroep heeft ingesteld kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het plan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

  Bijlagen

 • 15-03-2019 t/m 26-04-2019 Rectificatie Laan van de Heilige Lambertus 15 te ’s-Gravenzande
  NaamRectificatie Laan van de Heilige Lambertus 15 te ’s-Gravenzande
  Soort planWijzigingsplan
  Statusvastgesteld
  Publicatiedatum14-03-2019
  Reactietermijnvrijdag 15-03-2019 t/m vrijdag 26-04-2019
  NummerNL.IMRO.1783.abp00000013w92-VA01
  Artikel3.9a Wet ruimtelijke ordening

  Omschrijving

  Per abuis is op 14 maart 2019 bekendgemaakt dat het wijzigingsplan Laan van de Heilige Lambertus 15 te ’s-Gravenzande is vastgesteld en voor beroepstermijn ter inzage ligt van vrijdag 15 maart 2019 tot en met vrijdag 26 april 2019. Deze bekendmaking vervalt. De beroepstermijn gaat in nadat hiervoor een nieuwe aankondiging is gepubliceerd.

 • 15-03-2019 t/m 22-04-2019 Laan van de Heilige Lambertus 15 te ’s-Gravenzande
  NaamLaan van de Heilige Lambertus 15 te ’s-Gravenzande
  Soort planWijzigingsplan
  Statusvastgesteld op 05-03-2019
  Publicatiedatum14-03-2019
  Reactietermijnvrijdag 15-03-2019 t/m vrijdag 22-04-2019
  NummerNL.IMRO.1783.abp00000013w92-VA01
  Artikel3.9a Wet ruimtelijke ordening

  Omschrijving

  Het betreft een verzoek om de woning op perceel Laan van de Heilige Lambertus 15 te ‘s-Gravenzande te wijzigen van de bestemming ‘Agrarisch – Glastuinbouw’ naar de bestemming ‘Wonen’.

  Wilt u het plan bekijken?

  U kunt plan en bijlagen bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174.  

  Wilt u reageren op het plan?

  U kunt schriftelijk beroep indienen binnen de reactietermijn bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag indien u als belanghebbende:
  -    tijdig tegen het ontwerp plan een zienswijze naar voren heeft gebracht;
  -    aantoont dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest een zienswijze in te dienen.

  Voorlopige voorziening

  Indien u beroep heeft ingesteld kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het plan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

  Bijlagen

 • 01-03-2019 t/m 11-04-2019 Bypass rotonde Naaldwijkseweg Heenweg
  NaamBypass rotonde Naaldwijkseweg Heenweg
  Soort planWijzigingsplan
  Statusvastgesteld
  Publicatiedatum28-02-2019
  Reactietermijnvrijdag 01-03-2019 t/m donderdag 11-04-2019
  NummerNL.IMRO.1783.ONWDIJCKERWLf2w02-VA01
  Artikel3.9a Wet ruimtelijke ordening

  Omschrijving

  De bypass is een extra strook voor autoverkeer langs de rotonde Naaldwijkseweg – Heenweg. Met de aanleg hiervan was al rekening gehouden in het ontwerp van de weg en de woonwijk.

  Wilt u het plan bekijken?

  U kunt plan en bijlagen bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174.  

  Wilt u reageren op het plan?

  U kunt schriftelijk beroep indienen binnen de reactietermijn bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag indien u als belanghebbende:
  -    tijdig tegen het ontwerp plan een zienswijze naar voren heeft gebracht;
  -    aantoont dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest een zienswijze in te dienen.

  Voorlopige voorziening

  Indien u beroep heeft ingesteld kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het plan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

  Bijlagen

 • 15-02-2019 t/m 29-03-2019 Noordlandseweg 78, 82 en 84 te ’s-Gravenzande
  NaamNoordlandseweg 78, 82 en 84 te ’s-Gravenzande
  Soort planWijzigingsplan
  Status05-02-2019 Vastgesteld
  Publicatiedatum14-02-2019
  Reactietermijnvrijdag 15-02-2019 t/m vrijdag 29-03-2019
  NummerNL.IMRO.1783.abp00000013w85-VA01
  Artikel3.9a Wet ruimtelijke ordening

  Omschrijving

  Er is een verzoek ingediend tot bestemmingswijziging voor de percelen Noordlandseweg 78, 82 en 84 te ’s-Gravenzande.

  Wilt u het plan bekijken?

  U kunt plan en bijlagen bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174.  

  Wilt u reageren op het plan?

  U kunt schriftelijk beroep indienen binnen de reactietermijn bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag indien u als belanghebbende:

  • tijdig tegen het ontwerp plan een zienswijze naar voren heeft gebracht
  • aantoont dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest een zienswijze in te dienen

  Voorlopige voorziening

  Indien u beroep heeft ingesteld kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het plan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

  Bijlagen

 • 28-12-2018 t/m 07-02-2019 Mariëndijk 65B te Honselersdijk
  NaamMariëndijk 65B  te Honselersdijk
  Soort planWijzigingsplan
  StatusOntwerp
  Publicatiedatum27-12-2018
  Reactietermijnvrijdag 28-12-2018 t/m donderdag 07-02-2019
  NummerNL.IMRO.1783.abp00000013-w84-ON01
  Artikel3.9a Wet ruimtelijke ordening

  Omschrijving

  Er is een verzoek ingediend om de agrarische bedrijfswoning  Mariëndijk 65B te Honselersdijk te verplaatsen naar Mariëndijk nabij 63 te Honselersdijk en de bestemming te wijzigen van 'Agrarisch-Glastuinbouw' in de bestemming 'Wonen'.

  Wilt u het plan bekijken?

  U kunt plan en bijlagen bekijken via www.140174.nl/ruimtelijkeplannen of via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174. 

  Wilt u reageren op het plan?

  U kunt een zienswijze indienen binnen de reactietermijn. Stuur uw zienswijze naar: Postbus 150, 2670 AD Naaldwijk t.a.v. college van burgemeester en wethouders, cluster Beleid/Stedenbouw en Bestemmingsplannen. Het is ook mogelijk om een mondelinge zienswijze in te dienen, neem hiervoor contact op met het Omgevingscontactcentrum via 140174.
  Alleen als u als belanghebbende tijdig een zienswijze heeft ingediend, kunt u later beroep instellen tegen de vaststelling van het Wijzigingsplan.

  Bijlagen

 • 16-02-2018 t/m 29-03-2018 's-Gravenzandseweg 38-40 Naaldwijk
  Naam's-Gravenzandseweg 38-40 te Naaldwijk
  Soort planWijzigingsplan
  StatusOntwerp
  Publicatiedatum15-02-2018
  Reactietermijnvrijdag 16-02-2018 t/m donderdag 29-03-2018
  NummerNL.IMRO.1783.abp00000011w04-ON01
  Artikel3.9a Wet ruimtelijke ordening

  Omschrijving

  Er is een verzoek ingediend voor het gedeeltelijk wijzigen van de bestemming 'Maatschappelijk' naar de bestemming 'Wonen' op het perceel 's-Gravenzandseweg 38-40 te Naaldwijk voor het realiseren van appartementen.
  Het plan ligt in de kern Naaldwijk gescheiden door water ten westen van Tulp, ten oosten van Meidoorn.

  Wilt u het plan bekijken?

  U kunt plan en bijlagen bekijken via www.140174.nl/ruimtelijkeplannen of via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174.  

  Wilt u reageren op het plan?

  U kunt een zienswijze indienen binnen de reactietermijn. Stuur uw zienswijze naar: Postbus 150, 2670 AD Naaldwijk t.a.v. college van burgemeester en wethouders, cluster Beleid/Stedenbouw en Bestemmingsplannen. Het is ook mogelijk om een mondelinge zienswijze in te dienen, neem hiervoor contact op met het Omgevingscontactcentrum via 140174.
  Alleen als u als belanghebbende tijdig een zienswijze heeft ingediend, kunt u later beroep instellen tegen de vaststelling van het Wijzigingsplan.

  Bijlagen

Onherroepelijke wijzigingsplannen

Alle onherroepelijke wijzigingsplannen zijn te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl. De meest recente plannen vindt u hieronder: