Huisvesting Arbeidsmigranten

In Westland werken veel buitenlandse arbeidsmigranten tijdelijk in de glastuinbouw. Deze groep tijdelijke inwoners heeft recht op goede huisvesting. Voor de glastuinbouw wordt goede huisvesting steeds belangrijker om de concurrentie voor goede arbeidskrachten aan te kunnen.
De huisvesting van deze groep is snel een groot knelpunt geworden. Meer vraag en minder aanbod van bestaande woningen en gebouwen. De verwachting is dat deze werknemers ook de komende jaren in groeiende mate nodig blijven. De gemeente ondersteunt ondernemers bij het mogelijk maken van goede, tijdelijke, huisvesting. De huisvesting is zo specifiek dat deze niet concurreert met  de huisvesting van andere doelgroepen (starters, sociaal urgenten, statushouders). LTO, uitzenders en de gemeente werken hierin nauw samen.

Tiendweg
Voor het leegstaande pand aan de Tiendweg in Naaldwijk, waar tuinbouwadviesbureau AAB in zat, is een vergunning aangevraagd om het pand te verbouwen tot huisvesting voor arbeidsmigranten. De initiatiefnemer vraagt de gemeente om medewerking voor zijn plan door 10 jaar een afwijking van het bestemmingsplan toe te staan voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Volgens het plan wordt het pand verbouwd tot 41 kamers  voor 2 personen, met een eigen badkamer en een  keukenblok. Op eigen perceel zijn 25 parkeerplaatsen te realiseren.
De tekeningen voor de verbouwing vindt u hier: