Omgevingsvisie

In de omgevingsvisie staat wat het gemeentelijke beleid is over de toekomstige ‘fysieke leefomgeving’. Dus de omgeving waarin we wonen, werken en recreëren. De ruimte in Westland is beperkt. We willen van alles: meer woningen, meer groen, alle ruimte voor het bedrijfsleven. Dat gaat niet meer, er moeten keuzes gemaakt worden. De omgevingsvisie gaat ons hierbij helpen.

Geef uw kijk op de toekomst van Westland

Westland is volop in ontwikkeling. En de ruimte in Westland is beperkt. Ondertussen willen we allemaal genieten. Bijvoorbeeld van de kust, fijne winkels, veilige speelplaatsen voor onze kinderen, de kassen én gezonde lucht. Maar hoe blijft onze gemeente een fijne plek om te wonen én om te werken? We willen graag hierover met u in gesprek over de toekomst van uw dorpskern.  Dit hebben we gedaan met bijeenkomsten en tijdens straatinterviews. Heeft u deze gemist dan kan u via de online enquête alsnog uw mening geven. Deze kunt u online invullen tot 12 december Dit geeft ons een beeld over de keuzes die we moeten maken om onze gemeente aantrekkelijk en leefbaar te houden. Uiteindelijk komen deze keuzes terecht in de omgevingsvisie.