Veiligheid

Voor een veilige leefomgeving zorgen we samen!

De gemeente Westland wil een veilige omgeving bieden voor inwoners en ondernemers. Samen met politie en het Openbaar Ministerie werken wij hieraan. Onze Buitengewoon opsporingsambtenaren (Boa's) zijn dagelijks op straat te vinden. De Boa's praten met bewoners, jongeren, bezoekers en ondernemers. Ook wijzen ze mensen op verkeerd gedrag en leggen uit wat de regels zijn. Overtreders krijgen een bekeuring. Daarnaast zijn er veel buurtpreventieteams in het Westland actief.

Overlast of onveilige situatie in uw buurt?

Maak dan een melding. In acute situaties belt u de Politie op 0900-8844 of 112 in levensbedreigende situaties.

Het testen van de sirenes

Elke eerste maandag van de maand gaan de sirenes af in Westland. Om 12.00 uur wordt dan landelijk een waarschuwings- en alarmeringsstelsel getest. Er wordt geen test uitgevoerd op (religieuze en nationale feestdagen).