Woningbouwprojecten Kwintsheul

De Driesprong

In het gebied nabij de Driesprong in Kwintsheul moet een nieuwe woonwijk komen. Dit gebied heeft nu nog een glastuinbouw bestemming, waardoor een ruimtelijke procedure moet worden doorlopen. In eerste instantie wordt in samenspraak met omwonenden en betrokkenen in Kwintsheul een structuurvisie opgesteld. Meer informatie

Park Sonnehoeck

Ten noorden van de dorpskern van Kwintsheul, bij de historische druivenkwekerij Sonnehoeck, komt de nieuwe woonbuurt Park Sonnehoeck. Een dorpse en autoluwe wijk met een centraal gelegen ecologische parkzone en tal van bijzondere natuurlijke plekjes. Van Mierlo Bouw & Ontwikkeling ontwikkelde en bouwt de eerste fase van De Ranken. Fase 2 van De Ranken, met 44 ‘Hollandse huizen’, is in verkoop.

De Gouw

Aan de noordkant van de dorpskern van Kwintsheul ligt De Gouw, een waterrijk woongebied dat wordt gevormd door een aaneenschakeling van wooneilanden aan de Gouwlaan. Zowel de omgeving als de architectuur van de gerealiseerde bebouwing hebben een rijk karakter. Tussen de al gerealiseerde luxe villa’s zijn nog enkele vrije kavels te koop tussen de Hollewatering en de Gouwlaan. De kavels grenzen met de tuin direct aan het water en liggen bovendien dicht bij de groene ecologische zone. Deze kavels van OBWZ (Ontwikkelingsbedrijf De Westlandse Zoom) worden verkocht zonder bebouwing. Meer informatie over de kavels in De Gouw

De Gouwse oevers

Het waterrijke woongebied De Gouwse Oevers bestaat uit een aaneenschakeling van wooneilanden langs de Gouwlaan. In dit gebied zijn nog verscheidene kavels te koop met een onder architectuur ontworpen villa en diverse vrije kavels. Op de vrije kavels kan geheel naar eigen wens een woning worden ontworpen en gebouwd. Een groot deel van de nog beschikbare kavels ligt aan de vaart de Hollewatering. De Gouwse Oevers is een project van gebiedsontwikkelaar BPD. Meer informatie over De Gouwse Oevers.

Ontwikkelingsbedrijf De Westlandse Zoom

De locaties Park Sonnehoeck, De Gouwse Oevers en De Gouw zijn ontwikkeld door OBWZ, een samenwerking tussen Gemeente Westland en BPD Ontwikkeling B.V. Zij zijn als gebiedsontwikkelaar verantwoordelijk voor de totale ontwikkeling van het gebied, van bestemmingsplan tot bouwrijp maken van gronden en de inrichting van de openbare ruimten met de aanleg van straten, groen en water. Deze projecten zijn zoveel mogelijk afgestemd op de wensen van de huidige en toekomstige bewoners.