Structuurvisie De Driesprong

In het gebied nabij de Driesprong in Kwintsheul moet een nieuwe woonwijk komen. Dit gebied heeft nu nog een glastuinbouw bestemming, waardoor een ruimtelijke procedure moet worden doorlopen. In eerste instantie wordt in samenspraak met omwonenden en betrokkenen in Kwintsheul een structuurvisie opgesteld. In een structuurvisie worden de hoofdlijnen weergegeven waarbinnen een woningbouw ontwikkeling gerealiseerd kan worden. Denk hierbij aan het woningbouwprogramma, ontsluiting en groenstructuur. Maar ook onderwerpen als duurzaamheid, energie en bodem komen aan de orde. De structuurvisie wordt de komende maanden in een intensief traject met bewoners en belanghebbenden uit Kwintsheul opgesteld.

Planning

Van februari 2019 tot en met juni 2019 wordt een participatietraject doorlopen. Dat wil zeggen dat in samenspraak met een vertegenwoordiging  van bewoners, betrokkenen en belanghebbenden (klankbordgroep) de structuurvisie wordt opgesteld. De uitkomsten worden tussendoor een aantal keer aan een breder publiek getoond of gepresenteerd. Vanaf juli 2019 volgt de besluitvorming van de structuurvisie. Naar verwachting kan de vaststelling van de structuurvisie door de gemeenteraad in december 2019 of januari 2020 plaatsvinden. Deze structuurvisie is de richtlijn voor de uitwerking van concrete plannen. Op basis van deze visie kunnen stedenbouwkundige plannen en bestemmingsplannen worden opgesteld en in procedure worden gebracht. De doorlooptijd van een bestemmingsplan van opstellen tot besluit duurt 1 tot 1,5 jaar.

Informatiebijeenkomsten

Op 11 februari 2019 is er een eerste algemene informatiebijeenkomst gehouden. De opkomst en betrokkenheid van omwonenden, belanghebbenden en andere betrokken was groot. Op 28 maart 2019 heeft de tweede bijeenkomst plaatsgevonden in de Kastanjehof in Kwintsheul.

Vragen

Vragen over De Driesprong in Kwintsheul of de bijeenkomsten Driesprong@gemeentewestland.nl