Woningbouwprojecten Monster

Bent u geïnteresseerd in een woningbouwproject in Monster? Momenteel worden er 3 woningbouwprojecten gerealiseerd: Schelpenduin, Monster-noord en Westmade.

Schelpenduin

Met de projectnaam Schelpenduin worden de kavellocaties Madewater, Santhorsthof en Schelpenduin aangeduid. Parallel aan de Noordzeekust, het duinlandschap en de Haagweg ontstaat een sfeervolle en karakteristieke woonwijk met een grote diversiteit in vrijstaande woningen. Een unieke woonlocatie op een paar minuten afstand van Monster én van Den Haag. In Madewater en Santhorsthof zijn nog enkele vrije kavels beschikbaar waar u uw eigen droomhuis kunt (laten) bouwen. Er zijn kavels beschikbaar vanaf circa 750 m2 tot circa 880 m2.

Molenslag

Nabij de strandopgang Molenslag komen naar verwachting 19 vrije sector huurwoningen.
Projectontwikkelaar BPD heeft de locatie Molenslag ontwikkeld voor Synthrus Achmea.

Monster-noord/Watergat (Achter de Duinen)

Monster-noord/Watergat is onderdeel van de integrale visie van het nieuwbouwgebied Achter de Duinen, een locatie van OBWZ. Monster-noord/Watergat ligt tussen de Rijnweg en de Slaperdijk, direct grenzend aan het duinlandschap en op enkele minuten lopen van het Monsterse strand Molenslag. Deze buurt krijgt een karakteristieke ‘kustarchitectuur’. In het plan zijn diverse typen rijwoningen, levensloopbestendige woningen en een kleinschalig appartementengebouw opgenomen. Het bestemmingsplan voor Monster-noord/Watergat is in voorbereiding. De verwachting is dat de bestemmingsplanprocedure in 2018 van start gaat.

Westmade (Achter de Duinen)

Westmade maakt deel uit van het nieuwbouwgebied Achter de Duinen, waarvoor OBWZ een integrale visie heeft ontwikkeld, in samenspraak met omwonenden. Achter de Duinen is het gebied vanaf de strandopgang Molenslag tot aan de grens met Den Haag bij de Oorberlaan. Kenmerkend is de ligging aan enerzijds de duinen, anderzijds aan polder of aan lommerrijke landgoederen. Als eerste is het bestemmingsplan voor Westmade-noord voorbereid. Het ontwerp-bestemmingsplan ligt vanaf 10 augustus tot en met 20 september ter inzage bij de gemeente. In dit plan is de stedenbouwkundige hoofdstructuur uitgewerkt; de daadwerkelijke invulling met woningbouw wordt in een later stadium door de verschillende projectontwikkelaars gedaan. In totaal kunnen in Westmade-noord maximaal 475 woningen worden gebouwd. Dit zal gefaseerd gebeuren. De verwachting is dat eind 2018 meer bekend is over de woningbouw in de eerste fase. Meer informatie

Projecten Ontwikkelingsbedrijf De Westlandse Zoom (OBWZ)

De locaties Schelpenduin, Molenslag, Monster-noord en Westmade zijn of worden ontwikkeld door OBWZ, een samenwerking tussen Gemeente Westland en BPD Ontwikkeling B.V.  Als gebiedsontwikkelaar is OBWZ verantwoordelijk voor de totale ontwikkeling van het gebied, van bestemmingsplan tot bouwrijp maken van gronden en de inrichting van de openbare ruimten met de aanleg van straten, groen en water. De projecten zijn zoveel mogelijk afgestemd op de wensen van de huidige en toekomstige bewoners. Meer informatie over OBWZ