Woningbouwprojecten Poeldijk

Poeldijkerhout

In het noordoosten van Poeldijk, tussen de Dr. Weitjenslaan, Dijkpolderlaan, Paul Captijnlaan, Nieuweweg en Verburghlaan, wordt de eerste wijk van Poeldijkerhout gerealiseerd: De Hoven. Een wijk met een groen karakter: ruime voor- en achtertuinen en veel openbaar groen in het Krekenpark. Het Krekenpark is een ecologische parkzone van circa 25 meter breed, die midden door Poeldijkerhout loopt, rondom de bestaande kreken. De eerste fase van De Hoven is opgeleverd, de tweede in aanbouw. In De Hoven fase 3 worden 60 eengezinswoningen en 2 twee-onder-een-kapwoningen gerealiseerd in een overwegend jaren ’30-architectuur. De verkoop van deze woningen start rond de zomer van 2018.

De Kreken deelplan 2

Het vervolg van Poeldijkerhout heeft de werknaam De Kreken deelplan 2. Deze komt aan de kant van de Dr. Weitjenslaan, Dijkpolderlaan en de sloot die daar loopt, de Molenwetering en de Nieuweweg. Beeldbepalen wordt het Heuvelpark: de brede groene zone langs de Paul Captijnlaan. De afgelopen maanden heeft OBWZ voor De Kreken deelplan 2 een bestemmingsplan voorbereid. Het ontwerp-bestemmingsplan wordt op 9 augustus gepubliceerd en ligt vervolgens ter inzage bij de gemeente tot en met 20 september. Het bestemmingsplan geeft in grote lijnen aan hoe het plangebied eruit komt te zien; de diverse projectontwikkelaars zullen in een later stadium binnen de randvoorwaarden woningtypen en architectuur bepalen. In het gehele gebied is de mogelijkheid voor diverse woningtypen. In De Kreken deelplan 2 kunnen maximaal 495 woningen gebouwd worden. Dit zal gefaseerd gebeuren. De verwachting is dat eind 2018, begin 2019 meer bekend is over de invulling van de eerste fase van dit plangebied.

De Groene Kreken

De Groene Kreken is een kleinschalige nieuwbouwwijk ten noorden van het centrum van Poeldijk. De wijk heeft het karakter van een natuurlijk woonlandschap door weelderige rietkragen en bestaand groen. In de wijk is al een groot aantal woningen gerealiseerd. De bouw van de rijwoningen en de twee-onder-een-kapwoningen is in volle gang. De Groene Kreken is een project van projectontwikkelaar BPD.

De Kreken

De locatie die ook wel bekend staat als ‘De Kreken’, in het noordoosten van Poeldijk, ligt dicht bij het dorp én de stad en tegelijk echt buiten. De exacte locatie is aan de Nieuweweg en de Dr. Ter Haarlaan, tussen de rijke bebouwing van De Groene Kreken. De kavels worden verkocht zonder bebouwing en kunnen naar wens – binnen de stedenbouwkundige randvoorwaarden – worden bebouwd. De kavels zijn te koop bij OBWZ. Meer informatie over de kavels in De Kreken

Poeldijk Dorp

Direct in de dorpskern van Poeldijk ligt het project Poeldijk Dorp. Het gebied is ontwikkeld door OBWZ, in samenwerking met BPD. Poeldijk Dorp is een gezellige woonbuurt met een diversiteit aan woningen. Het dorpse karakter komt terug in de opzet van de wijk en in de architectuur. Projectontwikkelaar BPD is gestart met de verkoop van nieuwe herenhuizen, twee-onder-een-kapwoningen en geschakelde villa's. De volgende fase, met onder meer appartementen, is in voorbereiding.

Projecten Ontwikkelingsbedrijf De Westlandse Zoom (OBWZ)

De locaties Poeldijkerhout, De Groene Kreken, De Kreken en Poeldijk Dorp zijn ontwikkeld door OBWZ,  een samenwerking tussen Gemeente Westland en BPD Ontwikkeling B.V. OBWZ is als gebiedsontwikkelaar verantwoordelijk voor de totale ontwikkeling. Deze projecten zijn zoveel mogelijk afgestemd op de wensen van de huidige en toekomstige bewoners.