Woningzoekende, voorrangsverklaring

Als er sprake is van ernstige nood in uw woonsituatie kunt u een voorrangsverklaring aanvragen. U komt hiervoor in aanmerking als er levensgevaar dreigt of uw leven erg wordt verstoord.

Aanvragen

U vraagt een voorrangsverklaring aan bij één van de woningcorporaties in het Westland. Maak hiervoor een afspraak voor een intakegesprek.

Kosten

Kosten voorrangsverklaring
Soort productKosten
Voorrangsverklaring€ 63,55
 • Procedure

  U vraagt een voorrangsverklaring aan bij één van de woningcorporaties in het Westland. Hier heeft u een intakegesprek met een woonconsulent. U moet dan alle belangrijke schriftelijke informatie over uw omstandigheden meenemen. De woonconsulent vertelt u vervolgens hoe groot uw kansen zijn. Daarna vraagt u samen de voorrangsverklaring aan bij de bevoegde instantie.

  De Regionale Commissie Huisvesting (pdf, 1432kb) beoordeelt of u in aanmerking komt voor een voorrangsverklaring. De gemeente is verantwoordelijk en neemt uiteindelijk het besluit.

 • Voorwaarden

  Als voorwaarden gelden in ieder geval dat:

  • verhuizen een oplossing moet zijn voor uw zeer dringende noodsituatie
  • u staat ingeschreven in het woningzoekendensysteem van de woningcorporatie
  • u zelf niet in staat bent om een oplossing te vinden voor uw huisvestingsprobleem