Woonvisie 2020

Het beleid op het gebied van wonen staat in de Woonvisie uit 2020 (pdf, 3.1Mb). De hoofdpunten van dit beleid zijn zorgen voor meer (betaalbare) woningen, zorgen voor woningen voor mensen die met spoed een woning nodig hebben en inspelen op de behoefte aan woningen voor speciale doelgroepen zoals ouderen en arbeidsmigranten.

Meer (betaalbare) woningen

De vraag naar woningen in Westland groeit. In 2020 waren er 44.500 woningen. Dit moet in 2030 gegroeid zijn naar 52.600 woningen. We willen dat 20% hiervan sociale huurwoningen zijn. Daarbij willen we het unieke karakter van Westland behouden.

Dit bereiken we door:

 • Afspraken te maken met woningbouwcorporaties, zodat bij nieuwe plannen en bouwlocaties 30% van de woningen uit sociale huur bestaat.
 • We zorgen voor meer betaalbare koopwoningen door dit vast te leggen in bestemmingsplannen of in afspraken met ontwikkelaars.

Dit moet zorgen voor:

 • 8.100 extra woningen waarvan:
  • 1.800 sociale huurwoningen (tot €752 huur per maand)
  • 400 middeldure huurwoningen (€ 752 tot € 975)
  • 300 goedkope koopwoningen (koopsom tot €203.000)
  • 1.700 middeldure koopwoningen (tot €325.000)

Prijspeil 2020

Woningen voor mensen met spoed

Het komt voor dat inwoners door omstandigheden met spoed een woning nodig hebben. Bijvoorbeeld door een scheiding of doordat samenwonen niet langer mogelijk is.

Dit bereiken we door:

 • Afspraken te maken met woningbouwcorporaties en bedrijven die flexwoningen ontwikkelen en verhuren.
 • Mogelijk te maken dat er woongebouwen kunnen worden gebouwd kunnen worden voor maximaal 15 jaar.
 • Locaties te zoeken en beschikbaar te maken.

Dit moet zorgen voor:

 • 400 flexwoningen waar mensen met een tijdelijk huurcontract van 2 jaar kunnen wonen.

Woningen voor ouderen

De gemiddelde leeftijd in Westlandse stijgt en het aantal 75-plussers verdubbelt de komende 20 jaar. Een deel van hen heeft behoefte aan zorg en ondersteuning. Ouderen blijven langer zelfstandig wonen in hun eigen woning, maar dan moeten zorg en andere voorzieningen wel in de buurt zijn. Daarom zijn er in de toekomst meer appartementen nodig in of vlakbij de dorpscentra, zowel huur als koop. Het liefst in zogenaamde woonzorgzones, waar niet alleen de huisarts, apotheek of zorgsteunpunt om de hoek zitten, maar ook winkels voor de dagelijkse boodschappen. De nieuwe appartementen en groepswoningen moeten ook toegankelijk zijn voor mensen die minder goed ter been zijn.

Dit bereiken we door:

 • Samen te werken met corporaties, ontwikkelaars en zorgorganisaties zodat deze zorgwoningen er komen.
 • Woonzorgzones aan te wijzen en verouderde zorgcomplexen zoals de Naaldhorst te vernieuwen.
 • Bestaande woningcomplexen die geschikt zijn voor ouderen aan te passen zodat ze beter toegankelijk worden.

Woningen voor arbeidsmigranten

In Westland werken dagelijks ongeveer 12.000 arbeidsmigranten. Zij zijn van levensbelang voor de glastuinbouwbedrijven. Gemiddeld wonen daarvan 4.500 in Westland. We willen dat er ook in Westland voldoende en goede huisvesting is voor arbeidsmigranten.

Dit bereiken we door:

 • Te zorgen voor grotere woongebouwen zoals Elsenbosch (officieel geopend in oktober 2020)
 • Te onderzoeken of  ook kleinere complexen  op grond van tuinders in het glastuinbouwgebied mogelijk zijn.
 • Samen te werken met uitzendbureaus, woningverhuurders en marktpartijen.