Westlandse aanpak

De gemeente heeft de bestrijding en het voorkomen van eenzaamheid hoog op de agenda staan. Met actieve inwoners, vele vrijwilligers, professionals en ondernemers trekken we gezamenlijk op om dit probleem stap voor stap aan te pakken.

Eenzaamheid in cijfers

In Westland voelt ruim 41% van de mensen zich eenzaam en 8 % voelt zich ernstig eenzaam. 34 % van de jongeren voelt zich matig tot zeer ernstig eenzaam: Wanneer u (bijna) niemand heeft om op terug te vallen, raakt u makkelijk in een sociaal isolement. De kans is groot dat dit ook gevolgen heeft voor de gezondheid.

Plan van aanpak

Eenzaamheid is een groot probleem. Daarom is er een plan van aanpak opgesteld. Hierin staat hoe we met elkaar, duurzaam en via maatwerk eenzaamheid in Westland kunnen voorkomen en verminderen. Belangrijke punten zijn:

  • op de korte termijn zorgen voor meer bekendheid over het onderwerp en mogelijke oplossingen, beginnen met het aanbieden van trainingen, het verbeteren van kwaliteit en het inmiddels opgezette digitaal Signaalpunt Eenzaamheid Westland.
  • op langere termijn zorgen voor een effectief netwerk dat samen keuzes maakt om eenzaamheid gericht te voorkomen en tegen te gaan, door bijvoorbeeld een publiekscampagne, trainingsaanbod en het verbeteren van (de bekendheid van) het aanbod tegen eenzaamheid

Bekijk hier de infographic over Een tegen eenzaamheid in Westland. Wilt u het volledige Plan van Aanpak inzien? Stuur dan een e-mail naar eenzaamheid@gemeentewestland.nl

Eenzaamheid herkennen en doorbreken

Eenzaamheid is een probleem in heel Westland: van jong tot oud. Voor iedereen voelt eenzaamheid anders en zijn er andere oorzaken. Het gevoel kan ontstaan na een ingrijpende gebeurtenis, zoals een echtscheiding, verlies van de partner of werk. Soms komt het omdat iemand onzeker is, niet mee kan komen of een andere achtergrond heeft. Ook kunnen bijvoorbeeld armoede, schulden, mantelzorgverplichtingen, laaggeletterdheid, verslaving of gezondheidsproblemen tot eenzaamheid leiden. Als we ons bewust zijn van de variatie en verschillende oorzaken van eenzaamheid, dan kunnen we het sneller en beter herkennen en er wat aan doen.

Wegwijs in eenzaamheid

Als vrijwilliger of professional kunt u het verschil maken voor iemand die (mogelijk) eenzaam is. Inwoners van Westland kunnen op veel plekken informatie of ondersteuning krijgen. Deze pagina biedt een handig overzicht. Heeft u aanvullingen en correcties? Mail naar eenzaamheid@gemeentewestland.nl.

Signaalpunt Eenzaamheid Westland

Gemeente Westland vindt het bestrijden en voorkomen van eenzaamheid belangrijk. Daarom is in samenwerking met Vitis Welzijn signaalpuntwestland opgezet. Het doel van het Signaalpunt is om nog meer inwoners die zich eenzaam voelen te bereiken en te ondersteunen. Via een online formulier kunt u een signaal afgeven als u zich zorgen maakt om een ander die zich mogelijk eenzaam voelt. Ook als u zichzelf eenzaam voelt, kunt u dit hier aangeven. Een medewerker van Vitis Welzijn neemt dan binnen 3 dagen contact op en bespreekt de situatie met u. Als uw melding over een ander gaat kunnen alleen vervolgstappen worden gezet met toestemming van degene die het betreft.

Nieuwsbrief Eenzaamheid

Bent u als professional of vrijwilliger betrokken bij het thema eenzaamheid in Westland en wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws? U kunt zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief Eenzaamheid door een e-mail te sturen naar eenzaamheid@gemeentewestland.nl.