(Onafhankelijke) cliëntondersteuning

Wilt u weten waar u met uw hulpvraag over werk, zorg, jeugdhulp of participatie moet zijn? Dan kunt u allereerst terecht bij de gemeente, telefoonnummer 14 0174. Een medewerker van de gemeente en/of het Sociaal Kernteam, Vitis Welzijn of Patijnenburg helpt u bij uw vraag en gaat met u in gesprek.

Wilt u hulp bij dit gesprek? Dan kunt u een bekende of familielid vragen bij het gesprek aanwezig te zijn. Als u dat wenst, kunt u ook gebruik maken van een onafhankelijke cliëntondersteuner.

Onafhankelijke cliëntondersteuner

Een onafhankelijke cliëntondersteuner is een professional of getrainde vrijwilliger die weet bij welke organisatie u aan kunt kloppen. Deze dienst is gratis.

De cliëntondersteuner is neutraal en onafhankelijk van de organisaties die zorg leveren en werkt in úw belang. De cliëntondersteuner heeft een breed netwerk en kan u helpen met de voorbereiding van het gesprek met een organisatie, de gemeente of een zorgaanbieder. En als u dat prettig vindt, kan de cliëntondersteuner aanwezig zijn tijdens het gesprek met de gemeente of een zorgaanbieder.
De onafhankelijke cliëntondersteuning is een kortdurende ondersteuning. Hij/zij denkt met u mee en helpt om de situatie op een rijtje te krijgen en geeft daarbij zo nodig informatie en advies.

Bij welke organisatie kunt u terecht?

Wilt u gebruik maken van onafhankelijke cliëntondersteuning dan kunt u bellen naar Vitis Welzijn, telefoon 0174-630358 of mailen: welzijnsadviseurs@vitiswelzijn.nl.

Meer partijen bieden cliëntondersteuning aan. Vitis Welzijn kijkt samen met u welke van onderstaande organisaties u hierin het beste ondersteuning biedt. 
Als het om jeugdhulp gaat is het ook mogelijkheid om een vertrouwenspersoon in te schakelen.  Hiervoor kunt u terecht bij het Advies- en klachtenbureau Jeugdzorg.

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Andere ondersteuning