Vitis Welzijn

Vitis Welzijn zet zich in regio Westland in voor een vitale samenleving. Vitis Welzijn ondersteunt kwetsbare burgers, stimuleert mensen om te participeren, om elkaar te ontmoeten en om te zien naar elkaar. Vitis Welzijn is dé verbinding tussen mensen en organisaties en staat voor kernwaarden als betrouwbaar, optimistisch en betrokken.

U kunt bij Vitis Welzijn onder andere terecht voor informatie over Buurt Informatiepunten, Rechtswinkel Westland, welzijnsadviseurs, mantelzorg en jongerenwerk.